Wszystkie wpisy, których autorem jest TPA

2 czerwca 2022

Uroczystości Ullmannovskie w Cieszynie

Już po raz czwarty zawitały do Cieszyna i Czeskiego Cieszyna Międzynarodowe Uroczystości Ullmanovskie, rozwijając międzynarodowy rozmiar ku pamięci kompozytora Viktora Ullmanna. To niecodzienne wydarzenie kulturalne odbyło się w dniach 21-24.04.2022.

Otwarcie odbyło się 21.kwietnia w Cieszyńskim Ośrodku Kultury “Dom Narodowy”  koncertem kameralnym w wykonaniu mieszkających w Wiedniu – izraelskiej śpiewaczki Shiri Karmon oraz hiszpańskiej pianistki Marii Garzon.
Pomoc Austriackiego Forum Kultury w Warszawie  Towarzystwu Polsko-Austriackiemu Oddział w Cieszynie, współorganizatorowi Uroczystości, umożliwiła miłośnikom muzyki poważnej  poznać twórczość  Viktora Ullmanna kompozytora czasów Holokaustu.
Maria Gawlas – Prezes Oddziału Towarzystwa Polsko-Austriackiego w Cieszynie.
Poniżej link do prasowej informacji i fotoreportażu z Uroczystości.
https://wiadomosci.ox.pl/uroczystosci-ullmannowskie-cieszyn-2022,75210

1 czerwca 2022

„Österreich in meinen Augen” / „Austria w moich oczach”                                    
Finał Konkursu w Częstochowie

W dniu 27 maja br. w siedzibie Szkolnego Centrum Turystyki Austrii –                                    Zespole Szkół Ekonomicznych w Częstochowie miał miejsce finał pierwszej edycji Regionalnego Konkursu „Austria w moich oczach” / „Österreich in meinen Augen”. Konkurs objęty był Patronatem Honorowym  Konsulatu Honorowego Republiki Austrii
w Katowicach oraz Zarządu Głównego Towarzystwa Polsko-Austriackiego w Warszawie.

Na Konkurs wpłynęło 65 prac uczennic i uczniów szkół podstawowych
i ponadpodstawowych z regionu śląskiego oraz małopolskiego: z Mysłowic, Olkusza, Lublińca, Woźnik, Koziegłów, a także z Częstochowy.  W gronie laureatów znalazło się 26 osób, które uhonorowane zostały nagrodami ufundowanymi przez: Amt der steiermärkischen Landesregierung – Referat Europa  und Außenbeziehungen – Graz,             Steiermark Tourismus – Steirische Tourismus GmbH –  Graz,                                                        Narodowe Biuro Promocji Austrii  austria.info w Warszawie,  Zarząd Główny Towarzystwa Polsko-Austriackiego w Warszawie oraz Zarząd Oddziału TPA w Częstochowie.

Austria w oczach uczestniczek i uczestników Konkursu wygląda wspaniale.                                  W pracach plastycznych zauważone zostały nie tylko miejsca znane i lubiane z wyjazdów turystycznych, ale także wiele mniej uczęszczanych urokliwych zakątków tego alpejskiego kraju. Swoją wyjątkowością zachwyciły jurorów także prace multimedialne, albumy fotograficzne, a także krótkie formy literackie w języku niemieckim.

Uroczystość zaszczycili swoją obecnością: pan Mirosław Bienioszek – Konsul Honorowy Republiki Austrii  w Katowicach, pan Ryszard Stefaniak – Wiceprezydent Miasta Częstochowy, pan Rafał Piotrowski Naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Częstochowy oraz pani Beata Kobyłkiewicz – Prezes Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego – Oddziału w Częstochowie

Finałową galę połączoną z rozdaniem nagród laureatom poprowadzili:                                          pan Maciej Trzmiel- dyrektor ZSE w Częstochowie oraz Dorota Grzywna – Wiceprezes Oddziału Towarzystwa Polsko  Austriackiego w Częstochowie.                                                          Uroczystości towarzyszyły także efekty specjalne przygotowane przez dyrektora ZSE jako niespodzianki: fanfary na cześć każdego z laureatów oraz wjazd płonącego tortu. Głównym podkładem muzycznym finału Konkursu był najsłynniejszy walc świata                   i zarazem nieoficjalny hymn Austrii  walc J. Straussa (syna)  ”Nad pięknym modrym Dunajem”.  W części artystycznej wystąpiły uczennice Szkoły Podstawowej Nr 21                      w Częstochowie oraz ZSE w Częstochowie.

Konkurs został zorganizowany przez Szkolne Centrum Turystyki Austrii                                   przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Częstochowie                                                                               oraz Zarząd Oddziału Towarzystwa Polsko – Austriackiego w Częstochowie.

Opracowanie: Zarząd Oddziału TPA w Częstochowie   

30 maja 2022

Szanowni Państwo,
Zapraszamy na czerwcowe spotkanie Wrocławskiego Oddziału TPA, które  odbędzie 2 czerwca (czwartek) 2022 roku o godz. 18.00 w Klubie Muzyki i Literatury.
W części I zapraszamy na koncert  kameralny realizowany w ramach Europejskiego Forum Saksofonowego 2022r.

Informację nadesłał: mgr Lubomir Wędzicha , Wiceprezes Zarządu Głównego,
Prezes Wrocławskiego Oddziału TPA

Pan profesor Ryszard Żołędziewski występował już na naszej uroczystości w Oratorium Marianum.

17 maja 2022

Z życia Wrocławskiego Oddziału TPA

W dniu 5 stycznia 2022r. odbyło się w Klubie Muzyki i Literatury zebranie sprawozdawcze za 2021r. oraz uroczyście obchodziliśmy imieniny Kolegi Sylwestra Szkudlarka.

W dniu 21 stycznia 2022r. na zaproszenie Kolegi Igora Salamona, członka naszego Zarządu Oddziału uczestniczyliśmy w 25 Wrocławskiej Kutii, która odbyła się w Hotelu Panorama przy placu Dominikańskim. Łącznie w Spotkaniu pod patronatem Przewodniczącego Rady Miasta Wrocławia uczestniczyło ok. 200 osób, w tym kilkunastu członków TPA. Obecni byli konsulowie honorowi różnych państw działający we Wrocławiu oraz władze miasta.

Wrocławska Kutia to tradycyjne spotkanie bożonarodzeniowe wrocławskich mniejszości narodowych i etnicznych. Zespół „Orawiacy” z Lipnicy Wielkiej zaprezentował kilka orawskich pastorałek. Głównym organizatorem Kutii, był Igor Salamon. Przy wspólnym stole spotkali się Ukraińcy, Polacy, Niemcy, Bułgarzy, Żydzi, Grecy, Austriacy, Czesi, Łużyczanie, Karaimi. Wspólna biesiada rozpoczęła się od dzielenia się prosforą, czyli kawałeczkami pszennego chleba na zakwasie, posmarowanego miodem…

Całość materiału wraz ze zdjęciami do obejrzenia w poniższym linku.

Material-styczen-maj-2022-2

Nadesłał: Lubomir Wędzicha, wiceprezes Zarządu Głównego i prezes Oddziału TPA we Wrocławiu.

6 maja 2022

Patronat Honorowy Pana Adama Struzika, Marszałka Województwa Mazowieckiego

Szanowni Państwo,

jest nam niezmiernie miło poinformować, że Pan Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego objął  Patronatem Honorowym II Polsko – Austriackie Forum Samorządowe, które odbędzie się w dniach 6 – 8 października 2022 roku w Grodzisku Mazowieckim.

Zarząd Główny TPA w Warszawie

5 maja 2022


Zaproszenie na

V  Ogólnopolską Konferencję Naukową Oddziału Łódzkiego
Towarzystwa Polsko-Austriackiego i Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego
pt.
Europa Środkowo-Wschodnia
we współczesnym ładzie międzynarodowym
 
Łódź, 20.06.2022 r.
Konferencja online (platforma MS Teams)
Termin nadsyłania tematów wystąpień:31.05.2022 r.
Termin nadsyłania tekstów do druku:15.09.2022 r.

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego oraz Oddział Łódzki Towarzystwa Polsko-Austriackiego zapraszają do udziału w interdyscyplinarnej konferencji naukowej Europa Środkowo-Wschodnia we współczesnym ładzie międzynarodowym, która odbędzie się 20 czerwca 2022 roku na platformie MS Teams. Oddział Łódzki Towarzystwa Polsko-Austriackiego po raz piąty organizuje spotkanie naukowe, podczas którego zachęca badaczy związanych z różnymi dyscyplinami naukowymi do refleksji nad tematem wymiany kulturowej, społecznej i politycznej pomiędzy Austrią i szeroko pojętym środowiskiem międzynarodowym.

Współczesne badania humanistyczne i społeczne często podejmują temat zagrożeń. Niewątpliwie następuje transformacja źródeł zagrożeń międzynarodowych, ich głównych podmiotów oraz przedmiotów sporów na globalnej i regionalnej scenie. W ostatnich latach obserwujemy wyraźną zmianę oceny pojęcia bezpieczeństwa: wcześniej traktowano je  wyłącznie przez pryzmat bezpieczeństwa państwa, a obecnie podkreśla się znaczenie bezpieczeństwa samych obywateli i różnych grup społecznych, etnicznych czy religijnych.  Źródła współczesnych zagrożeń scharakteryzować można w kilku zasadniczych grupach – zmiany sojuszów zarówno w kontekście globalnym, jak i regionalnym, czy konsekwencje gospodarcze wywołane skutkami wojen mające odzwierciedleniew relacjach dwu- i wielostronnych, to tylko nieliczne z nich.

Biorąc pod uwagę aktualne zdarzenia chcielibyśmy skoncentrować obszary tematyczne konferencji wokół dwóch wątków przewodnich. W pierwszej kolejności chcielibyśmy spojrzeć na współczesne zagrożenia i relacje w regionie Europy Środkowo-Wschodniej z perspektywy wojny w Ukrainie. Stąd pierwsza część konferencji przebiegnie pod hasłem Wojna w Ukrainie a ład międzynarodowy. Jednocześnie zamierzamy omówić współczesną politykę zagraniczną państw naddunajskich. Zatem druga część naukowego spotkania poświęcona zostanie tematowi Austria wobec współczesnych zagrożeń i globalnych wyzwań.Obserwowane w ostatnich tygodniach intensywne działania dyplomatyczne skłaniają do refleksji na temat potencjału politycznego państw europejskich, konsekwencji kryzysu migracyjnego i energetycznego, a także przyszłości regionu.

Serdecznie zapraszamy do udziału badaczy zajmujących się tematem Europy Środkowej i Wschodniej – jej przeszłością, teraźniejszością i przyszłością w kontekście zmian politycznych, gospodarczych i społecznych.

Publikacja pokonferencyjna ukaże się w formie e-booka w Wydawnictwie Uniwersytetu Łódzkiego w 2023 roku.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Komitet Naukowy

Dr hab. Justyna Miecznikowska, Prof. UW
Dr hab. Andrzej Dubicki, Prof. UŁ
Dr hab. Magdalena Rekść, Prof. UŁ
Dr hab. Magdalena Żakowska, UŁ
Dr Agata Włodarska-Frykowska
Dr Joanna Ciesielska-Klikowska, UŁ
Dr Jakub Gortat, UŁ

Formularz rejestracyjny

V  Ogólnopolska Konferencja Naukowa Oddziału Łódzkiego Towarzystwa Polsko-Austriackiego i Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ

Europa Środkowo-Wschodnia we współczesnym ładzie międzynarodowym

 20.06.2022(online, via MS Teams)

Tytułreferatu  
Imięinazwisko  
Reprezentowana uczelnia/instytucja  
Abstrakt (nie więcej niż 300 słów)  

 

 

Słowakluczowe
Adres email  

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 31.05.2022 r. na adres: akisztelinska@gmail.com

Sekretarz konferencji: dr hab. Agnieszka Kisztelińska-Węgrzyńska.

29 kwietnia 2022

 “ÖSTERREICH IN MEINEN AUGEN“ / „AUSTRIA W MOICH OCZACH“ – reaktywacja konkursu oddziału częstochowskiego TPA sprzed osiemnastu lat

 obecnie jako:

 I Regionalny Konkurs dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Szkolne Centrum Turystyki Austrii przy ZSE w Częstochowie oraz
Zarząd Oddziału Towarzystwa Polsko-Austriackiego w Częstochowie

organizują kolejną edycję konkursu poświęconego Austrii.

Pierwszy konkurs pod tą nazwą odbył się w roku 2004 i miał formę wyłącznie plastyczną, wzięło w nim udział 60 uczennic i uczniów częstochowskich gimnazjów          i szkół ponadgimnazjalnych, a organizatorami byli wówczas:

Zarząd Oddziału TPA w Częstochowie

oraz

Centrum Języków Europejskich – Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych
w Częstochowie
.

Mamy nadzieję, że uda nam się po raz kolejny zainteresować uczennice i uczniów turystyką, kulturą i historią Austrii, a także pięknem języka niemieckiego.

Nasz konkurs adresowany jest tym razem nie tylko do społeczności uczniowskiej miasta Częstochowy i okolic, ale także do naszych regionów działania, czyli do miast, gdzie istnieją oddziały Towarzystwa Polsko –Austriackiego.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

dr Bogumiła Kmieć – Prezes Zarządu Oddziału TPA w Częstochowie

mgr Dorota Grzywna – Opiekunka Centrum Turystyki Austrii przy ZSE w Częstochowie, Członkini Zarządu Oddziału TPA w Częstochowie

25 kwietnia 2022

Przedstawiciele Zarządu Głównego Towarzystwa Polsko – Austriackiego z wizytą
u Ambasadora Austrii w Warszawie, mgr Andreasa Stadlera.

 W dniu 25 kwietnia 2022 r., przedstawiciele władz naczelnych Towarzystwa: Prezes Zarządu Głównego TPA, prof. nadzw. dr. Zbigniew Tomkowski, Wiceprezesi Zarządu Głównego TPA, mgr. Janusz Gast i mgr. inż. Andrzej Karliński oraz Sekretarz Generalny TPA, mgr. Stanisław Szumski, złożyli wizytę Ekscelencji Ambasadorowi.

W spotkaniu wziął także udział Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej TPA, prof. nadzw. dr Marek Żukowski.

Celem wizyty było przedstawienie informacji o działalności Towarzystwa. Mgr Andreas Stadler objął funkcję najwyższego przedstawiciela Austrii w Warszawie latem 2021 r.

Choć pierwszy kontakt członków władz naczelnych TPA z Ekscelencją Ambasadorem był możliwy w trakcie uroczystości święta narodowego Austrii w październiku 2021 r., była to pierwsza okazja do przedstawienia pełniejszej informacji o dotychczasowej działalności Towarzystwa oraz o planach na najbliższą przyszłość.

Ekscelencja Ambasador wyraził swoje poparcie dla inicjatyw Towarzystwa Polsko – Austriackiego. Dowodem na to jest, między innymi, zgoda na objęcie Honorowym Patronatem II Polsko – Austriackiego Forum Samorządowego w Grodzisku Mazowieckim, planowanego na 7 października 2022 r. oraz chęć uczestnictwa w tej imprezie.

Wyraził również otwartość na swoje zaangażowanie w inne inicjatywy Towarzystwa, jak uroczystość 35-lecia powstania oddziału TPA we Wrocławiu.

Opr. S. Szumski
Sekretarz Generalny TPA

5 kwietnia 2022

GRATULACJE  DLA KOLEŻANEK
Z ODDZIAŁU PSNJN W CZĘSTOCHOWIE

Przed dwudziestu laty powstał w Częstochowie Oddział Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego. Wspaniałą okazją do uroczystego rozpoczęcia obchodów jubileuszu była kolejna edycja powiatowego konkursu „Wir lernen Idiome” dnia 31 marca 2022r. w Technicznych Zakładach Naukowych w Częstochowie. Uczniowie szkół ponadpodstawowych miasta Częstochowy i powiatu częstochowskiego przedstawili jurorom swoje prace i rozwiązali test sprawdzający znajomość idiomów. Mgr Beata Kobyłkiewicz − Prezes oraz mgr Joanna Haładyn, Wiceprezes Oddziału PSNJN w Częstochowie zaprosiły dyrektorów szkół z Częstochowy  i powiatu, przedstawicieli władz oświatowych oraz organizacji pozarządowych na uroczysty a jednocześnie roboczy start jubileuszu. Oddział częstochowski TPA reprezentowały: dr Bogumiła Kmieć oraz mgr Dorota Grzywna.

 Gratulujemy całej społeczności PSNJN w Częstochowie dotychczasowych osiągnięć w stałym podnoszeniu jakości nauczania j. niemieckiego w szkołach naszego miasta i regionu. Mamy nadzieję, że PSNJN oraz TPA łączyć będą  nadal więzy przyjaźni a także wspólne przedsięwzięcia. Niech kolejne lata działalności przyniosą jeszcze większe zainteresowanie nauką j. niemieckiego, w tym także historią, kulturą i codziennością Austrii!!!

Niech dzięki Wam, Drogie Koleżanki, nasz ulubiony, z wielką radością nauczany, PRZEPIĘKNY JĘZYK NIEMIECKI, wybrzmiewa nie tylko jako Hochdeutsch, ale także: Wienerisch, Steirisch, Tirolerisch, Kärntnerisch, Salzburgisch…!!!

Opracowanie: częstochowski oddział TPA

4 kwietnia 2022

Szanowni Państwo,
trwają prace związane z przygotowaniem i organizacją II Polsko – Austriackiego Forum Samorządowego, które odbędzie się w dniach 6 – 8 października 2022 roku w Grodzisku Mazowieckim.
Zainteresowanych udziałem w Forum zachęcamy do zapoznania się z jego założeniami programowymi,  które zamieszczamy poniżej.

 Założenia Programowe
„ II Polsko-Austriackie Forum Samorządowe”
Grodzisk Mazowiecki 6 – 8 października 2022

W kwietniu 2018 roku Zarząd Główny TPA był inicjatorem i organizatorem wspólnie
z Prezydentem Rzeszowa, I Polsko-Austriackiego FORUM Samorządowego.
W obradach tego FORUM uczestniczyło blisko osiemdziesięciu reprezentantów dwudziestu jeden ośrodków samorządu terytorialnego wszystkich szczebli w Polsce oraz kilku z Austrii, w tym delegacja miasta Klagenfurt od czterdziestu lat współpracująca
z Rzeszowem.

W zgodnej opinii uczestników, I FORUM  było niezwykle udanym spotkaniem   osób organizujących współdziałanie polskich społeczności z austriackimi i szerzej unijnymi (wiele województw, miast i gmin współpracuje także z partnerami z innych państw unijnych). Wymiana doświadczeń wzbogacona o wnioski ze współpracy przekazane przez austriackich działaczy samorządowych, przedstawicieli biznesmenów i dyplomatów uczestniczących w FORUM, stanowiły – bez wątpienia –  jakościowo nowy impuls współpracy. Do tego stopnia, że od jego zakończenia – blisko 4 lata temu – do dzisiaj, podnoszony jest postulat organizacji kolejnych  spotkań tego typu.

FORUM było także miejscem manifestacji niezwykłego awansu nowoczesnego i szybko rozwijającego się Rzeszowa, zaś ponad 40. letnia historia partnerskiej  współpracy z Klagenfurtem jest czynnikiem wspomagającym ten rozwój. Z najnowszych relacji – obecnej na FORUM – przedstawicielki rządu krajowego Styrii wynika, że właśnie w rezultacie FORUM, rozpoczął się proces nawiązywania  kontaktów Landu Styria z władzami Podkarpacia i Rzeszowa.
W kontaktach tych uczestniczą także  środowiska biznesowe.

Samorząd terytorialny w Polsce i Austrii ma wielowiekowe tradycje. Doświadczenia polskiego samorządu terytorialnego z okresu I Rzeczypospolitej wykształciły postawy silnej świadomości lokalnej, dominującej nad dobrem wspólnym. Parlament austriacki był w okresie zaborów dla polskich parlamentarzystów, szkołą nowoczesnej demokracji parlamentarnej. Wielu z nich pełniło ważne funkcje w Sejmie i rządach II Rzeczypospolitej Polskiej.

W dobie podważania idei samorządności i widocznych tendencji centralistycznych, naszym obowiązkiem jest propagowanie dobrych doświadczeń kształtujących prospołeczną aktywność i rozwój samorządności. Podstawą sukcesu I FORUM było przedstawienie uczestnikom dorobku Rzeszowa i Klagenfurtu – dwóch dużych miast i aglomeracji. Bazą II FORUM będzie  przedstawienie dorobku współpracy miast dużo mniejszych.

II FORUM Samorządowe zorganizujemy wspólnie z Burmistrzem Grodziska Mazowieckiego. W pierwszej części całodniowych obrad burmistrzowie Grodziska Mazowieckiego oraz austriackiego Weiz przedstawią dorobek blisko dwudziestoletniej współpracy, której rezultaty wykraczają daleko poza poprawną gościnność: mają konkretny wymiar  kulturalno-społeczny i ekonomiczny. Także międzyludzki!

W trakcie obrad podsumujemy ponadto czteroletni okres (od I FORUM) współpracy partnerskiej samorządów Polski i Austrii.  a także spróbujemy określić te sfery wspólnej aktywności, na które występuje rzeczywiste zapotrzebowanie w naszych krajach. Obok dyskusji plenarnej, gdzie dominować będzie tematyka współpracy samorządów planujemy panel pod tytułem  „Biznes, Innowacje, Zielona Gospodarka”.  Grodzisk Mazowiecki jest bardzo dobrym miejscem  do dyskusji na ten temat: to jedno z najszybciej rozwijających się miast średniej wielkości  w Polsce.

Nasza inicjatywa ma służyć  procesom wymiany doświadczeń i wzajemnemu poznaniu narodu polskiego i austriackiego. Jako cegiełka – nasz skromny wkład – w umacnianie UE
i przyjaźni  narodów Europy poprzez  umocnienie samorządności w Polsce w oparciu
o doświadczenia austriackie. a także – mamy nadzieje – samorządów austriackich wzbogacanych o nowatorskie nasze polskie, koncepcje i doświadczenia.

Jednostki samorządu terytorialnego dysponują ogromnymi zasobami doświadczeń
i jednocześnie potrzeb w każdej sferze: od kwestii polityki społecznej, rozwoju kultury poprzez gospodarkę komunalną , kwestie „smart miasta” po rozwój przedsiębiorczości
i innowacyjności jako czynnika zapewniającego udział społeczności w procesach rozwojowych. Tworzą te jednostki – w każdym z naszych państw – przestrzeń społeczno-kulturalną i gospodarczą, tworzą tzw. małe ojczyzny.

 Wymiana informacji i doświadczeń, nawiązywanie bezpośrednich kontaktów, stanowiące istotę koncepcji naszego Forum., pomogą w umacnianiu więzi pomiędzy naszymi lokalnymi społeczeństwami i instytucjami w naszych państwach co w dalszej perspektywie będzie służyło lepszemu poznaniu i współpracy naszych narodów
w ramach Unii Europejskiej. 

W rezultacie wpisujemy się z naszym FORUM w proces przeciwdziałania przeróżnym nacjonalizmom drążącym życie społeczno-polityczne naszych krajów i kontynentu. Jednocześnie nasza inicjatywa nie ma jakichkolwiek barw politycznych. Ma służyć  procesowi zbliżania się społeczeństw w granicach wspólnej Europy.

Oprac. Andrzej Karliński
Wiceprezes Zarządu Głównego TPA

11 marca 2022

List od Ambasadora Austrii w Polsce

Szanowni Państwo,
W odpowiedzi na nasze wystąpienie otrzymaliśmy pismo od JE Andreasa Stadlera,  Ambasadora Austrii w Polsce.

Zarząd Główny TPA w Warszawie

7 marca 2022

190 lat „Wiedeńskiego Króla Deserów”

23.02.2022r.  Towarzystwo Polsko Austriackie w Radomiu po kilkumiesięcznej przerwie  spowodowanej sytuacją niezależną (pandemia) uroczyście rozpoczęło swoją działalność statutową  przy Torcie Sachera.   „Wiedeński Król Deserów” tak  określany   przez wielu Austriaków obchodzi  w tym roku swój  jubileusz 190 lat urodzin (1832). Zatem nasze spotkanie poświęcone było  bogatej  ale i bardzo spornej  historii najsłynniejszego ciasta świata – symbolu Wiednia. W spotkaniu uczestniczyli członkowie TPA oraz  zaproszeni goście Pani Beata Drozdowska  Dyrektor   Radomskiego Klubu Środowisk Twórczych i Galerii „Łaźnia” oraz Koordynator  Pan Karol Suwała, Pani Zofia Dudkowska  – Agencja Turystyczna „Tukan”.  Pani Irena Szcześniak Prezes TPA O/Radom  przedstawiła zebranym program działania  na 2022r. z nadzieją, że zostanie zrealizowany. Spotkaniu  towarzyszyła  degustacja okolicznościowego tortu z napisem 190 lat Sachera, którego uroczyste krojenie rozpoczęła Prezes TPA.  Uczestnicy spotkania mogli zobaczyć  prezentację z historią jubileuszowego tortu, który  konsumowali podczas niejednej wycieczki  w  Wiedniu. Miło było wrócić wspomnieniami do Wiednia , naddunajskiej stolicy Austrii i podziwiać jego  cesarską architekturę pokazaną w slajdach.  Mogliśmy  również  obejrzeć  nowoczesną  wystawę w Galerii „Łaźnia”  pt. „Tęsknica”  –
dr Julity Malinowskiej , która ukończyła Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie – Wydział Malarstwa.

Prezentacja z historią tortu

Prezentacja – Austria

Zdjęcia ze spotkania w Galerii „Łaźni”

Relacja:  Irena Szcześniak – Prezes TPA O  /Radom                                                                                         Zdjęcia:  Roman Cebula

 

25 lutego 2022

Johann Strauss na dobry początek… działalności oddziału TPA w Olkuszu

Pierwszy rok funkcjonowania członkinie i członkowie olkuskiego Oddziału Towarzystwa Polsko – Austriackiego zainaugurowali w dniu 29 stycznia 2022r. w Operze Krakowskiej.       Wspólny wyjazd na „ Zemstę Nietoperza„ Johanna Straussa stał się okazją do przeniesienia się w pełen wdzięku i elegancji świat wiedeńskiej operetki. Jeden z członków naszego oddziału − pan Michał Kocjan − wprowadził nas przedtem w życie i twórczość autora oraz przybliżył libretto.

JOHANN STRAUSS (syn) (1825-1899) − autor nieformalnego hymnu Wiednia i Austrii − walca „Nad pięknym, modrym Dunajem” − był najbardziej wiedeńskim spośród wielu wybitnych kompozytorów, którzy tam tworzyli, a legenda z prawdą, mity z rzeczywistością były i są z jego osobą wręcz nierozerwalne. Legenda o grającym na skrzypcach beztroskim królu walca jest tak samo nieprawdziwa, jak wyobrażenie o Wiedniu dziewiętnastego stulecia jako wesołym i niefrasobliwym mieście lekkoduchów: skrzypków i tancerzy.

„Zemsta Nietoperza” ( premiera: 5 kwietnia 1874r. w Theater an der Wien) jest operetką najwyższej próby, jej poszczególne akty reprezentują komedię bulwarową, operę komiczną i wiedeńską farsę w stylu Nestroya. To z niej właśnie pochodzi słynna aria Adeli („Ze śmiechem”), czardasz „Piosenka daleka” Rozalindy, polka „Wśród grzmotów i błyskawic”, a także porywająca do tańca uwertura. Jej kompozytor stał się centralną postacią złotej ery operetki wiedeńskiej.

Julius Korngold − ówczesny recenzent i krytyk muzyczny związany  z „Neue Freie Presse” − przypomniał  wydarzenie z przedstawienia nowej operetki J. Offenbacha (1819-1880)  „Die Tochter des Tambur-Majors („Córka tamburmajora”) w Theater an der Wien. Nieopodal niego siedział wówczas J. Strauss ze swoją trzecią żoną, Adele. Kiedy jedna z melodii zabrzmiała łudząco podobnie do pieśni Nietoperza: „Oje, oje, wie  rührt mich dies”…
J. Strauss uśmiechnął się pod wąsem i szepnął do żony: „To z mojej Zemsty Nietoperza”. Był wyraźnie zadowolony; przecież Offenbach nie zapożyczyłby czegoś, co nie było dobre….

Tym samym działalność Oddziału TPA w Olkuszu anonsujemy jako rozpoczętą.

Opracowanie
Zarząd Oddziału TPA w Olkuszu

 

10 grudnia 2021

Olkusz ma już oddział TPA

W dniu 15 listopada 2021r. odbyło się zebranie założycielskie nowego oddziału Towarzystwa Polsko-Austriackiego przy I LO im. Króla Kazimierza Wielkiego w Olkuszu. Tym samym oficjalnie rozpoczął się w szkole nowy rozdział działalności  polsko-austriackiej, a to dzięki grupie − obecnie już oficjalnie − członkiń oraz członków TPA.
W czasie ostatnich trzech lat funkcjonowało w szkole młodzieżowe Koło TPA, należące do częstochowskiego oddziału TPA, którego opiekunkami były panie: mgr Agnieszka Piasny oraz mgr Dorota Krzyżkowska.

Idea powstania w Olkuszu oddziału Towarzystwa Polsko-Austriackiego związana jest z obchodami 60lecia TPA w Warszawie, w których w listopadzie 2019r. uczestniczyły także członkinie TPA z Olkusza, wówczas należące jeszcze do Zarządu Oddziału w Częstochowie.
W tradycję szkoły od dawna wpisane są przedsięwzięcia związane z Austrią. Gościli tu dyplomaci oraz przedstawiciele instytucji austriackich w Polsce:
dr Ernst Peter Brezovszky – Konsul Generalny Republiki Austrii (2003r.), dr Gerald Eidherr – Konsul Generalny Republiki Austrii (2012r.), dr Thomas Buchsbaum Ambasador Republiki Austrii (2016r.), mgr Gabriele Lenger – prezes Narodowej Organizacji Turystyki w Austrii (2016r.), Lara Schmuck – studentka turystyki z Wiednia (2018r.), mgr Agnieszka Markowska dyrektor Instytutu Austriackiego w Krakowie (2019r.).

W roku 2016 − z okazji 100lecia szkoły − Hotel Sacher z Wiednia przesłał słynny na cały świat tort Sachera.

Utworzenie oddziału TPA w Olkuszu jest nie tylko ukoronowaniem dotychczasowych osiągnięć w działaniach polsko-austriackich, ale i zobowiązaniem do dalszej równie okazałej działalności … już pod egidą Towarzystwa Polsko-Austriackiego.

Zarząd Oddziału TPA w Olkuszu tworzą:
mgr Agnieszka Piasny – Prezes
mgr Dorota Krzyżkowska – Wiceprezes
mgr Agnieszka Mitka – sekretarz
dr Robert Herzyk – skarbnik

Z ramienia Zarządu Głównego TPA w Warszawie czynności formalne prowadzące do utworzenia oddziału w Olkuszu koordynowała dr Bogumiła Kmieć.

Opracowanie Olkuski Oddział TPA

9 grudnia 2021

45. lecie powstania Oddziału Towarzystwa Polsko-Austriackiego w Lublinie

We  wrześniu 2021 r. lubelski Oddział Towarzystwa Polsko –Austriackiego  obchodził 45. rocznicę powstania. Z tej okazji,  25 października 2021 r.,obchodzonego dorocznie przez Oddział jako Dzień Austrii, odbyło się zebranie okolicznościowe połączone z symboliczną lampką wina i tortem. Spotkanie miało charakter kameralny. Odbyło się w nowym budynku Wydziału Politologii i Dziennikarstwa UMCS przy ul. Głębokiej 45, do którego też przeniesiona została siedziba Oddziału. Podczas spotkania przypomniana została historia jego powstania. Wspomniani zasłużeni członkowie.  Uczestnicy spotkania otrzymali bieżący numer „Wiadomości Uniwersyteckich” z tekstem poświęconym historii Oddziału pt. „Rocznica Towarzystwa Polsko-Austriackiego” autorstwa dr Elżbiety Muciek oraz egzemplarz publikacji pt.: Historyczne i polityczne związki Polski i Austrii wznowiony z okazji 45-lecia  przez Wydawnictwo Episteme.
*
2 listopada 2021 r., okazji Święta Zmarłych, wiceprezes Oddziału – dr Stanisław Błaziak oraz członek Zarządu Oddziału -mgr Stanisław Komorskitradycyjnie złożyli wiązankę biało-czerwonych kwiatów oraz zapalili znicze na grobach żołnierzy austriackich na cmentarzu przy ul. Lipowej w Lublinie.

Opr. Dr Elżbieta Muciek
Prezeska Zarządu Oddziału TPA w Lublinie