O nas

Relacja z obchodów 60. lecia powstania Towarzystwa Polsko-Austriackiego

Zakończyły się obchody 60. lecia powstania Towarzystwa Polsko-Austriackiego pod Patronatem Honorowym JE Ambasadora Austrii w Warszawie,
dr Wernera Almhofera; Marszałka Województwa Mazowieckiego, Adama Struzika; Prezydenta M.St. Warszawy, Rafała Trzaskowskiego; Rektora Uniwersytetu Warszawskiego, prof. dr hab. Marcina Pałysa, Prezydenta Uczelni Łazarskiego, Juliusza  Madeja.

Po wielu miesiącach przygotowań, po organizacji różnych form uświetnienia jubileuszu przez Oddziały Towarzystwa, w dniach 14–16 listopada 2019 r. nastąpił kulminacyjny punkt centralnych obchodów w Warszawie. Tym razem organizatorem uroczystości był Zarząd Główny TPA.

Uroczystości rozpoczęły się od złożenia w dniu 14 listopada br. wiązanek kwiatów na grobach współzałożycieli Towarzystwa: śp. prof. Stanisława Turskiego, byłego rektora Uniwersytetu Warszawskiego, pochowanego na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach oraz śp. Ryszarda Łazarskiego, założyciela Wyższej Szkoły Handlu i Prawa (obecnie Uczelni Łazarskiego), którego grobowiec rodzinny znajduje się na Starych Powązkach. Wiązanki złożyła delegacja Zarządu Głównego w osobach prezesa TPA, prof. nadzw. dr Zbigniewa Tomkowskiego, wiceprezesa TPA, mgr Janusza Gasta i sekretarza generalnego TPA, mgr Stanisława Szumskiego.

16-go listopada br. uroczystości rozpoczęły się o godz. 11.00 od otwarcia w Bibliotece Uniwersyteckiej, wystawy publikacji w języku polskim dotyczących Austrii, relacji polsko-austriackich, Polaków i Polonii w Austrii oraz beletrystyki autorów austriackich. Dokonali tego gospodarz Biblioteki Uniwersyteckiej i współorganizatora wystawy, Anna Wołodko, Prezes TPA, prof. nadzw. dr Zbigniew Tomkowski oraz dr Rupert Weinmann, Radca Minister, dyrektor Austriackiego Forum Kultury w Warszawie. Austriackie Forum Kultury – Biblioteka Austriacka w Warszawie są trzecim współorganizatorem wystawy która była czynna do 22 listopada br. Ponad połowa ze stu pięćdziesięciu książek prezentowanych na wystawie pochodzi ze zbiorów prof. nadzw. dr Zbigniewa Tomkowskiego.

Uroczystość zaszczycili swoją obecnością dr Werner Almhofer, Ambasador Austrii w Warszawie; Stella Avallone, Ambasador Austrii w Rydze oraz prof. dr hab. Adam Daniel Rotfeld, b. Minister Spraw Zagranicznych RP który przyleciał na uroczystość prosto
z konferencji w Paryżu.

Po zwiedzeniu wystawy uczestnicy uroczystości zostali przewiezieni autokarem  na teren głównego kampusu Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie przeszli do Sali Balowej w Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich. W oczekiwaniu na rozpoczęcie uroczystości przybywający goście z Austrii i Polski w miłej atmosferze, przy powitalnej kawie i herbacie, prowadzili ożywione dyskusje. Na uroczystości przybyli przedstawiciele Oddziałów TPA z całej Polski.

O godz. 13.00, Prezes Towarzystwa Polsko-Austriackiego, prof. nadzw. dr Zbigniew Tomkowski otworzył główną część obchodów jubileuszu powstania TPA, witając wszystkich przybyłych. Wśród uczestników byli, między innymi – Ambasador Austrii w Warszawie, dr Werner Almhofer, jeden z pięciu Patronów Honorowych obchodów; Ambasador Austrii w Rydze, wielka przyjaciółka Towarzystwa w latach kiedy była Zastępcą Ambasadora Austrii w Warszawie, Stella Avallone; członek Komitetu Honorowego obchodów; mgr Aleksandra Hanzel; zastępca dyrektora Kancelarii Marszałka ds. Gospodarki i Współpracy Zagranicznej Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie, reprezentująca kolejnego Patrona Honorowego obchodów, Adama Struzika, Marszałka Województwa Mazowieckiego; Artur Jóźwik, dyrektor Biura Kultury m. st. Warszawy – reprezentant Patrona Honorowego obchodów, Rafała Trzaskowskiego, Prezydenta m. st. Warszawy; dr hab. Paweł Olszewski, Dziekan Wydziału Medycznego Uczelni Łazarskiego, reprezentujący Patrona Honorowego obchodów, przebywającego zagranicą Prezydenta Uczelni Łazarskiego, Juliusza Madeja. Za granicą przebywał też szczególny Patron Honorowy obchodów, gospodarz Uniwersytetu Warszawskiego, a więc miejsca narodzin Towarzystwa Polsko-Austriackiego, Magnificencja dr hab. Marcin Pałys, prof. UW.

Wśród gości byli też członkowie Komitetu Honorowego jubileuszowych obchodów – Radca Minister, Dyrektor Austriackiego Forum Kultury, Rupert Weinmann wraz ze swoją zastępczynią,  Ernestine Baig; Konsulowie Honorowi Austrii: dr Edward Wąsiewicz, Konsul Honorowy Austrii we Wrocławiu, dr Piotr Majchrzak, Konsul Honorowy Austrii w  Lublinie oraz dr Andrzej Tombiński, były Konsul Honorowy Austrii w Krakowie.

Z Grazu przybyła przedstawicielka władz Kraju Związkowego Austrii – Styria, mgr Christa Eisner, która była obecna w 2018 r. w Rzeszowie podczas Polsko-Austriackiego Forum Samorządowego organizowanego przez TPA wspólnie z Urzędem Miasta w Rzeszowie..

Członek Komitetu Honorowego, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego, mgr Agnieszka Świca przybyła razem ze swoją zastępczynią, mgr Małgorzatą Bubik.

Reprezentowani byli także członkowie Komitetu Honorowego obchodów: Krzysztof Szadurski, prezes Zarządu Hotele Warszawskie „Syrena”; Paweł Lewtak, Dyrektor Generalny Hotels Polonia Palace;  Jakub Chojnacki, Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy PORR S.A.; Wojciech Trojanowski, Członek Zarządu „Strabag” Sp.z o.o. w Polsce.

Przypomnijmy, że pozostali członkowie Komitetu Honorowego to Mirosław Bienioszek, Konsul Honorowy Austrii w Katowicach; mgr Ryszard Cetnarski, zasłużony działacz turystyki; dr h. c. Tadeusz Ferenc, Prezydent m. Rzeszowa; Janina Głowacki, Prezes Związku Polaków w Austrii „Strzecha”; Anna Hönig, zasłużona działaczka Związku Polaków w Austrii „Strzecha”; prof. dr hab. Adam Jezierski, Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego; prof. dr. Theodor Kanitzer, Prezes Towarzystwa Austriacko-Polskiego i Prezes Towarzystwa Chopinowskiego w Austrii; Piotr Kledzik, Prezes Zarządu PORR S.A.; dr Adam Marszałek, Prezes Publishing Group w Toruniu; prof. dr hab. Krzysztof Szamałek z Uniwersytetu Warszawskiego; dr inż. Karl Schmidt, b.  Radca Handlowy Ambasady Austrii w Warszawie oraz Anna Wołodko, Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie.

Prof. nadzw. dr Zbigniew Tomkowski przedstawił syntetycznie historię powstania Towarzystwa Polsko-Austriackiego oraz początki jego działalności. Mógł tego dokonać czerpiąc wiedzę nie tylko z dokumentów, ale z autopsji. Jest bowiem jedynym żyjącym członkiem – założycielem TPA. Z dłuższego wystąpienia zwolnił go fakt przeniesienia tej wiedzy na papier. Uczestnicy obchodów otrzymali publikację profesora, pt. „Z dziejów Towarzystwa Polsko-Austriackiego (1959-1969)”. Prezes Towarzystwa szczególnie serdecznie powitał działaczy TPA z całej Polski, dziękując im za społeczną działalność w Towarzystwie, wyrażającą się w realizacji różnorodnych form działań programowych.

Następnie udzielał głosu gościom obchodów.

Jako pierwszy głos zabrał Ambasador Austrii w Warszawie, dr Werner Almhofer, który podziękował Towarzystwu za owocną działalność na rzecz rozwijania związków pomiędzy Polską i Austrią. Podkreślił dobrze rozwijającą się od lat współpracę Austrii z Polską. Niestety, stwierdził, że Austria jest bardziej znana w Polsce niż Polska w Austrii.

Po nim głos zabrała Ambasador Stella Avallone, która w języku polskim mówiła o swojej współpracy z Towarzystwem w czasie jej pobytu w Ambasadzie Austrii w Warszawie, dołączając się do gratulacji i życzeń Ambasadora.

W imieniu Marszałka Województwa Mazowieckiego, Adama Struzika, głos zabrała  Aleksandra Hanzel, zastępca Dyrektora Kancelarii Marszałka ds. Gospodarki i Współpracy Zagranicznej Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie. Wręczyła ona prof. nadzw. dr Zbigniewowi Tomkowskiemu Medal Pamiątkowy „Pro Masovia” przyznany Towarzystwu Polsko-Austriackiemu za wybitne zasługi.

Dyrektor Artur Jóźwik odczytał fragment listu napisanego do Towarzystwa przez Prezydenta m. st. Warszawy, Rafała Trzaskowskiego.

Mgr Christa Eisner przedstawiła informację o współpracy Styrii z siedmioma polskimi województwami, podkreślając aktywną rolę Towarzystwa Polsko-Austriackiego w tym zakresie. Złożyła też gratulacje władzom Towarzystwa oraz życzenia na przyszłość.

Prezes Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego, mgr Agnieszka Świca, gratulując Towarzystwu jubileuszu, mówiła o rozwijającej się współpracy na rzecz przekazywania młodzieży szkół średnich wiedzy o Austrii, wymieniając też Koła Młodzieży TPA.

Wiceprezes Towarzystwa Polsko-Austriackiego, mgr Janusz Gast odczytał listy gratulacyjne skierowane do władz Towarzystwa w związku z jubileuszem od  Jolanty Róży Kozłowskiej, Ambasadora RP w Wiedniu oraz prof. dr. Theodora Kanitzera, Prezesa Towarzystwa Austriacko-Polskiego w Wiedniu i Prezesa Towarzystwa Chopinowskiego
w Austrii oraz dr h. c. Tadeusza Ferenca, Prezydenta m. Rzeszowa.

Następnie Sekretarz Generalny TPA, mgr Stanisław Szumski poinformował o przyznaniu następującym, długoletnim, zasłużonym członkom Towarzystwa, najnowszego, ustanowionego przez Zarząd Główny TPA w dniu 25 października 2019 r. honorowego wyróżnienia – Medalu za Zasługi.

Pierwsze takie wyróżnienie otrzymał prof. nadzw. dr Zbigniew Tomkowski.
Kolejno:
dr inż. Stanisław Błaziak z Lublina
mgr Janusz Gast z Warszawy
Maria Gawlas z Cieszyna
dr Bogumiła Kmieć z Częstochowy
prof. dr hab. Władysław Kucharski z Lublina
mgr Marian Lampczak z Wrocławia
dr Elżbieta Muciek z Lublina
mgr Zygmunt Radłowski z Warszawy
mgr Danuta Samsel z Torunia
mgr Irena Szcześniak z Radomia
mgr Lubomir Wędzicha z Wrocławia
dr inż. Henryk Wydmuch z Częstochowy
dr Tadeusz Żaczek z Łowicza
prof. dr hab. Rościsław Żerelik z Wrocławia

Prof. nadzw. dr Zbigniew Tomkowski został obdarowany przez współpracowników bukietem sześćdziesięciu czerwonych róż. Wręczyli go wiceprezes TPA, mgr Janusz Gast; sekretarz generalny TPA, mgr Stanisław Szumski; sekretarz Zarządu Głównego TPA, mgr Jerzy Jędrzejewski i sekretarz Zarządu Głównego TPA, mgr inż. Andrzej Karliński.

Następnie, w imieniu Oddziału Towarzystwa Polsko-Austriackiego we Wrocławiu, jego prezes, mgr Lubomir Wędzicha wręczył prof. nadzw. dr Zbigniewowi Tomkowskiemu specjalnie wydaną, dedykowaną mu Księgę Pamiątkową, opracowaną przez wręczającego i prof. dr hab. Rościsława Żerelika.

Życzenia Profesorowi złożyli przedstawiciele Oddziału TPA w Radomiu, z jego prezeską, mgr Ireną Szcześniak. Życzeniom tym towarzyszył piękny bukiet kwiatów.

Na zakończenie części oficjalnej przedstawiciele kierownictwa Towarzystwa przekazali gościom pamiątkowe medale okolicznościowe „6 0 lat – Blisko Austrii”.

Następnie uczestnicy uroczystości wysłuchali koncertu pieśni Josepha Haydna, Johannesa Brahmsa, Stanisława Niewiadomskiego i Ericha Korngolda w wykonaniu artystów z Wiednia:  Natalii Kawałek (mezzosopran) i Lecha Napierały (fortepian).
Ten koncert, to prezent od Austriackiego Forum Kultury w Warszawie.

Końcowa część uroczystości odbyła się w pięknej Sali Kolumnowej na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Tutaj, przy świetnym winie, sprezentowanym przez Pana Ambasadora dr Wernera Almhofera, przy smacznym poczęstunku, a zwłaszcza przy świetnej muzyce jazzu tradycyjnego w wykonaniu znanego zespołu Old Timers i jego znakomitej wokalistki Magdaleny Howorskiej można było w przyjaznej atmosferze porozmawiać o wspólnych dokonaniach TPA w minionych latach i planach na przyszłość. Była to rzadka okazja do spotkania działaczy Towarzystwa z całej Polski. Można było nawet potańczyć.

Wspólne biesiadowanie zakończyła degustacja okolicznościowego tortu z napisem „60 lat TPA”, ufundowanego przez  Annę Suwińską – Malkiewicz, właścicielkę Cukierni Wiedeńskiej w Warszawie, którego krojenie rozpoczął prof. nadz. dr Zbigniew Tomkowski, prezes Zarządu Głównego TPA.

Miejmy nadzieję, że obchody jubileuszu 60-lecia powstania Towarzystwa przyczynią się do nowych inicjatyw i okazji następnych spotkań.

Oprac. mgr Stanisław Szumski, sekretarz generalny TPA

Dziękujemy naszym dobroczyńcom

 Towarzystwo Polsko-Austriackie mogło uroczyście świętować jubileusz 60-lecia powstania dzięki wspaniałomyślności i hojności wielu instytucji.

Dzięki decyzji Patrona Honorowego obchodów, Jego Magnificencji dr. hab. Marcina Pałysa, prof. UW, uczelni w murach której narodziło się Towarzystwo, uroczystości mogły się odbyć w pięknych salach Uniwersytetu Warszawskiego: Sali Balowej w Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich i Sali Kolumnowej.

Organizacja wystawy publikacji w języku polskim dotyczących Austrii, związków polsko-austriackich, Polaków i Polonii w Austrii oraz literatury austriackiej „Blisko Austrii” w Bibliotece Uniwersyteckiej byłaby niemożliwa bez udziału w niej tejże Biblioteki oraz Austriackiego Forum Kultury – Biblioteki Austriackiej w Warszawie.

Wsparcia finansowego obchodów udzielili nam Marszałek Województwa Mazowieckiego,  Adam Struzik, Patron Honorowy obchodów; firmy PORR SA i Strabag Sp. z o.o.

Druk publikacji autorstwa prezesa Towarzystwa Polsko-Austriackiego, prof. nadzw. Zbigniewa Tomkowskiego, pt. „Z dziejów Towarzystwa Polsko-Austriackiego (1959 – 1969)” był możliwy dzięki firmie Wydawnictwo Adam Marszałek w Toruniu.

Gości uroczystości, którzy uczestniczyli w otwarciu wystawy „Blisko Austrii” w Bibliotece Uniwersyteckiej, na teren głównego kampusu Uniwersytetu Warszawskiego przewiózł autokar firmy Mazurkas DMC Poland.

Koncert zespołu Old Timers był możliwy dzięki dotacji Stowarzyszeniu Artystów Wykonawców   STOART.

Naszych gości z Austrii przyjął piękny Hotel Polonia Palace, a  członków Towarzystwa
z kraju przenocował po godziwej cenie Hotel Gromada.

Piękne kwiaty, które mogliśmy także złożyć na grobach założycieli Towarzystwa Polsko-Austriackiego, prof. Stanisława Turskiego oraz Ryszarda Fabiana Łazarskiego, dostarczyła firma Poczta Kwiatowa.

Jubileuszowy tort zafundowała nam Cukiernia Wiedeńska w Warszawie.

Zarząd Główny Towarzystwa Polsko-Austriackiego pragnie tą drogą wyrazić serdeczne podziękowania Patronom i wszystkim, wspaniałym Sponsorom. Przyczyniliście się do uhonorowania i upamiętnienia jednej
z najdłużej działającej organizacji o tym charakterze w Polsce.

 

Poniżej dokumenty i zdjęcia z archiwum.

Protokół Zebrania Komitetu Organizacyjnego TPA 1959 str1

Protokół Zebrania Komitetu Organizacyjnego TPA 1959 str2

Lista obecności z zebrania Komitetu Organizacyjnego TPA

Decyzja

Walne Zebranie TPA 6 maja 1960r. – lista obecności 1

Walne Zebranie TPA, 6 maja 1960r. – lista obecności2

prof. Stanisław Turski I prezes TPA

prof. Stanisław Turski w trzecim rzędzie Zbigniew Tomkowski

zdjęcie z archiwum prof. Zbigniewa Tomkowskiego

zdjecie nr 2 z archiwum prof. Zbigniewa Tomkowskiego-rotated

 

NASZE TOWARZYSTWO

Jesteśmy stowarzyszeniem społecznym utworzonym z inicjatywy prof. Stanisława Turskiego, ówczesnego rektora Uniwersytetu Warszawskiego.

Obecnie do Towarzystwa należy ok. 900 osób zrzeszonych w 14 oddziałach terenowych. Są to przede wszystkim przedstawiciele inteligencji, w tym nauczyciele akademiccy i szkół średnich, dyplomaci, twórcy, publicyści, dziennikarze, prawnicy, menedżerowie oraz inne osoby zainteresowane Austrią.

Do Towarzystwa należą osoby fizyczne, natomiast Statut przewiduje możliwość przynależności również osób prawnych – instytucji zainteresowanych współpracą z Austrią.

Od roku bieżącego, po zmianie Statutu (zniesienie wymogu pełnoletności), Towarzystwo przystępuje do organizowania w szkołach średnich Kół Młodzieży TPA.

Od początku swego istnienia i działalności Towarzystwo nasze utrzymuje bliskie kontakty
z Ambasadą Republiki Austrii, Biurem Radcy Handlowego, Forum Kultury Austriackiej i innymi przedstawicielstwami austriackimi w Polsce oraz z Towarzystwem Austriacko – Polskim w Wiedniu i Polonią austriacką.

Naszym celem jest:

  1. prowadzenie działalności na rzecz pogłębiania przyjaznych stosunków polsko-austriackich we wszystkich dziedzinach życia społecznego, kulturalno-oświatowego, gospodarczego i turystycznego,
  2. upowszechnianie wśród społeczeństwa polskiego wiedzy o Austrii, jej dziejach, bogatym i wszechstronnym, wielowiekowym dorobku w dziedzinie nauki, kultury i oświaty, rozwoju społeczno-ekonomicznym, roli jaką spełnia na arenie międzynarodowej oraz wkładzie Austrii w rozwój cywilizacji światowej.

Realizując powyższe cele stosujemy różnorodne metody i formy pracy. Są to między innymi:

  • odczyty, prelekcje i spotkania tematyczne z kompetentnymi osobami posiadającymi wiedzę o Austrii, jej przeszłości i teraźniejszości (historycy, ekonomiści, prawnicy, twórcy, pisarze, dziennikarze, działacze oświaty i kultury i inni),
  • wycieczki poznawczo-turystyczne do szczególnie interesujących miast i regionów Austrii (zabytki, muzea, folklor, polonika, udział w koncertach, spotkania z Polonią, itp.)
  • forum ekonomiczne poświęcone zagadnieniom współpracy polsko – austriackiej z udziałem firm austriackich i polsko-austriackich oraz zainteresowanych polskich przedsiębiorstw i instytucji,
  • sesje i konferencje popularnonaukowe i naukowe organizowane wspólnie z instytucjami naukowymi (Polska Akademia Nauk, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Marii Skłodowskiej-Curie, Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno-Pedagogiczna) mające na celu pogłębianie wiedzy o Austrii na przestrzeni dziejów, związkom historycznym, politycznym i kulturalnym Polski i Austrii oraz współpracy polsko-austriackiej w różnych dziedzinach życia społecznego i ekonomicznego.

Istotne miejsce w realizacji naszego programu spełniają kompleksowe przedsięwzięcia kulturalno-oświatowe p.n. „Dni Austrii”, organizowane przez oddziały Towarzystwa w różnych regionach Polski (koncerty muzyczne, wystawy, prelekcje, sympozja, konkursy i inne) pod patronatem Ambasadora Austrii oraz przedstawicieli władz państwowych i samorządowych.

Poczynając od 2016 r., po przyjęciu przez wybrane instytucje oraz firmy austriackie i polsko-austriackie proponowanej godności Honorowego Członka Wspierającego, Towarzystwo będzie popularyzowało – w różnych formach – ich dorobek i osiągnięcia oraz możliwości nawiązywania kontaktów i współpracy.