Pożegnania

Pożegnanie Prof. dr Zbigniewa Tomkowskiego

In Memoriam – Dr inż. Henryk Wydmuch (1934-2021)

W dniu 22 października 2022r. zmarł w Częstochowie w wieku 87 lat nasz kolega
dr inż. Henryk Wydmuch.

W latach 2000-2019 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Głównego TPA w Warszawie,
a w latach 1999-2012 – Prezesa Zarządu Oddziału TPA w Częstochowie.

Swoją pracę zawodową poświęcił spółdzielczości, w której realizował się z wielką pasją jako: Prezes Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Lipiu, Prezes Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Krzepicach, Prezes Wojewódzkiej Spółdzielni Mleczarskiej
w Częstochowie, Dyrektor Banku Spółdzielczego Konopiskach.

Za swoje zasługi dla wielu środowisk miasta i regionu, w swoim niespotykanie aktywnym życiu zawodowym i społecznym, otrzymał 76 odznaczeń i medali, między innymi:
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1979r.), Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski (1990r.), Honorową Odznakę „Zasłużony dla Towarzystwa Polsko-Austriackiego” (1995r.), Medal „Pro Patria” (Jasna Góra 2012r.), Złotą Odznakę Honorową za zasługi dla Województwa Śląskiego (2017r., Medal „60lat  blisko Austrii” (2019r.).

Dr Inż. Henryk Wydmuch był wzorem społecznika, zaangażowanym w działalność wielu stowarzyszeń i organizacji pozarządowych w Częstochowie i regionie, wyróżniał się wyjątkowym poczuciem humoru i koleżeńskością, uczestniczył w pracach Zarządu Głównego Towarzystwa Polsko-Austriackiego w Warszawie oraz we wszystkich przedsięwzięciach oddziału TPA  w Częstochowie związanych z propagowaniem kultury, turystyki i wiedzy o Austrii.

Pozostanie na zawsze w naszej pamięci…

Częstochowski Oddział TPA

 

Zmarł prof. dr hab. Wiesław Skrzydło – Członek Honorowy Towarzystwa Polsko – Austriackiego

12-go kwietnia 2021 r., w wieku 92 lat, zmarł prof. dr hab.Wiesław Skrzydło.

To postać także ważna dla historii Towarzystwa Polsko – Austriackiego i relacji polsko – austriackich.

Jego kariera naukowa i życie zawodowe związane były z Uniwersytetem im. Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. To tam, w 1959 r, uzyskał tytuł doktora nauk prawnych a w 1963 r. – habilitację. Od 1975 r. profesor zwyczajny. Karierę naukową łączył z wykonywaniem funkcji we władzach uczelni. W latach 1964 – 1965 był Prodziekanem Wydziału Prawa UMCS; kolejne siedem lat był Prorektorem tej uczelni, aby w 1972 r. zostać jej Rektorem i pełnić tą zaszczytną funkcję do 1981 r.

W działalności naukowej był wybitnym konstytucjonalistą, w tym problematyki dotyczącej zagadnień ustrojowych zwłaszcza Francji i Belgii. Autor ponad 250 książek i innego rodzaju publikacji naukowych. Jako dydaktyk był niezwykle lubiany przez młodzież akademicką.

Pracę naukową łączył z działalnością, której celem było upowszechnianie wiedzy prawniczej wśród młodzieży, będąc pierwszym Przewodniczącym Komisji Centralnej Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Państwie i Prawie.

Jego zasługą jest rozwój Uniwersytetu im. Marii Curie – Skłodowskiej. Mieszkańcy Rzeszowa i Podkarpacia mogą go nazywać „współtwórcą rzeszowskiego ośrodka uniwersyteckiego”. Był jednym z pięciu pracowników naukowych UMCS którzy zakładali w Rzeszowie w 1959 r. Punkt Konsultacyjny UMCS. 1969 r., jako Prorektor UMCS doprowadził do otwarcia tam Filii UMCS, która po latach stała się podstawą do powstania Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Przyczynił się także do rozwoju współpracy naukowej UMCS z uczelniami na Ukrainie. Doceniono to, między innymi, poprzez przyznanie mu tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu im. Iwana Franki we Lwowie.

Dzięki życzliwości i wsparciu Rektora, prof. Wiesława Skrzydły możliwe było powstanie Polonijnego Centrum Kulturalno – Oświatowego UMCS. Centrum to stało się miejscem rozwoju badań naukowych nad Polonią austriacką oraz nad dziejami Austrii i stosunków polsko – austriackich. Podjęło także współpracę ze Związkiem Polaków Austrii „Strzecha” i innymi organizacjami w Austrii związanymi z rozwojem stosunków polsko – austriackich. Profesor Skrzydło przez wiele lat pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Naukowo-Programowej PCKO.

Prof. Wiesław Skrzydło był jednym ze współzałożycieli Oddziału Towarzystwa Polsko-Austriackiego w Lublinie. To on, jako Rektor UMCS, był przewodniczącym zebrania założycielskiego Oddziału które odbyło się 19-go września 1976 r. w Sali Senatu uczelni.

Wszyscy ci, którzy zetknęli się w życiu z prof. Skrzydło, zapewne będą go wspominać jako człowieka niezwykleskromnego, życzliwego i ciepłego w kontaktach międzyludzkich.

Odznaczony Krzyżem Komandorskim i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Komandorią Orderu Zasługi Republiki Francuskiej oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Wśród wielu innych honorowych  wyróżnień znalazło się także Złota Honorowa Odznaka Zasłużony dla Towarzystwa Polsko-Austriackiego.

 

Nie żyje Jerzy Madejski, założyciel Oddziału Towarzystwa Polsko – Austriackiego w Radomiu


W niedzielę, 24 stycznia 2021 roku zmarł Jerzy Madejski – dziennikarz, pisarz, regionalista
i fotografik. Miał 79 lat.
Był absolwent IV Liceum Ogólnokształcącego im. Tytusa Chałubińskiego w Radomiu. Ukończył filologię polską na Uniwersytecie Łódzkim. Swoje życie zawodowe związał
z Radomiem. Pracował w Urzędzie Miasta Radomia m.in. na stanowisku kierownika Wydziału Kultury. Był człowiekiem bardzo żywotnym. Dziennikarstwo rozpoczął w „Echu Skórzanych” – gazecie zakładowej Radomskich Zakładów Przemysłu Skórzanego “Radoskór”, a potem przez kilkadziesiąt lat w „Słowie Ludu”. Zajmował się nie tylko informacją, ale i publicystyką; pisał reportaże poświęcone rodzinnemu miastu. Przeprowadzał wywiady z ciekawymi ludźmi, pisywał książki. Stworzył, wydawaną przez Wyższą Szkołę Handlową, „Gazetę Radomską”, której przez kilkanaście ostatnich lat szefował.
Współpracował z Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu. Wiele jego zdjęć pojawiło się na wystawie “Lwów, miasto otwarte”.
Fotografował od najmłodszych lat, a zdjęcia publikował nie tylko w radomskiej prasie, ale także na licznych wystawach. Autor m.in. monografii Iłży.
Był członkiem Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej.
Jerzy Madejski zmarł w szpitalu, chorował na COVID-19.

foto. Leszek Ruszczyk/Facebook za: Marian Strudziński i Tygodnik Radomski