Władze

Władze Naczelne Towarzystwa Polsko-Austriackiego wybrane na Walnym Zjeździe Delegatów w Warszawie w dniu 17 czerwca 2023 r. wraz z późniejszymi zmianami

 Zarząd Główny TPA

Mgr Janusz Gast                                           – Prezes Zarządu Głównego

Dr Bogumiła Kmieć                                     – Wiceprezes Zarządu Głównego

Mgr Lubomir Wędzicha                             – Wiceprezes Zarządu Głównego

Dr Tadeusz Żaczek                                      – Wiceprezes Zarządu Głównego

Mgr mec. Roman Podświadek               – Sekretarz Generalny Zarządu Głównego

Prof. dr Marek Żukowski                          – Członek Zarządu Głównego

Dr inż. Stanisław Błaziak                          – Członek Zarządu Głównego

Mgr Stanisław Komorski                            – Członek Zarządu Głównego

Mgr Irena Szcześniak                                  – Członkini Zarządu Głównego

Maria Gawlas                                                 – Członkini Zarządu Głównego

Płk. Andrzej Kempa                                     – Członek Zarządu Głównego

Główna Komisja Rewizyjna

Mgr Agnieszka Piasny                              – Przewodnicząca

Mgr inż. Bogdan Major                            – Wiceprzewodniczący

Mgr Urszula Gowin                                   –  Wiceprzewodnicząca