Władze

Władze naczelne Towarzystwa Polsko-Austriackiego wybrane na Walnym Zjeździe Delegatów w Warszawie w dniu 6 kwietnia 2019 r.

 Zarząd Główny TPA

Prof. nadzw. dr Zbigniew Tomkowski – Prezes

Mgr Janusz Gast                                             – Wiceprezes

Dr Bogumiła Kmieć                                       – Wiceprezes

Mgr inż. Bogdan Major                               – Wiceprezes

Mgr Lubomir Wędzicha                             – Wiceprezes

Mgr Stanisław Szumski                             – Sekretarz Generalny

Mgr inż. Andrzej Karliński                       – Sekretarz Zarządu Głównego

Mgr Jerzy Jędrzejewski                            – Sekretarz Zarządu Głównego

Mgr  Kazimierz Fordon                              – Sekretarz Zarządu Głównego

Mgr Mecenas Roman Podświadek     – Skarbnik Zarządu Głównego

Mgr Ryszard Cetnarski                              – Członek Prezydium pełniący obowiązki
Sekretarza  Zarządu Głównego

Prof. dr hab. Henryk Bednarski           – Członek Prezydium

Dr inż. Stanisław Błaziak                         – Członek Prezydium

Mgr Irena Szcześniak                                – Członkini Prezydium

Dr Tadeusz Żaczek                                    – Członek Prezydium

Maria Gawlas                                               – Członkini Zarządu Głównego

Mgr Danuta Samsel                                 – Członkini Zarządu Głównego

Główna Komisja Rewizyjna

Prof. nadzw. dr Marek Żukowski     – Przewodniczący

Mgr Marian Lampczak                           – Wiceprzewodniczący

Dr inż. Henryk Wydmuch                     – Wiceprzewodniczący

Redaktor Jerzy Wojciewski                – Sekretarz