10 maja 2021

Młodzież w Towarzystwie Polsko-Austriackim

 Walny Zjazd Delegatów TPA, który odbył się 18 kwietnia 2015 r., uznając potrzebę włączenia w działalność Towarzystwa młodzieży, dokonał stosownych zmian w Statucie TPA umożliwiających wcielenie w życie tego postulatu.

Aktywność młodzieży w Towarzystwie może być realizowana w zorganizowanej formie w postaci Kół Młodzieży działających w ramach oddziałów TPA (par. 40, pkt. 3 Statutu TPA). Opracowany został regulamin koła. Mogą być tworzone Szkolne Koła Młodzieży i Akademickie Koła Młodzieży. W par. 1, pkt. 6 regulaminu tak opisane są cele Koła Młodzieży: „Koło Młodzieży realizuje cele statutowe i programowe TPA w formach i metodach adekwatnych dla działalności młodzieży, zwłaszcza organizuje spotkania, prelekcje, konkursy, wyjazdy do Austrii zapoznające z relacjami polsko-austriackimi oraz kulturą Austrii.”

Od tego wydarzenia rozpoczął się systematyczny proces poszerzania udziału młodzieży w różnym wieku w działalności Towarzystwa.

Pierwsze Koło Młodzieży powstało w ramach Oddziału TPA w Łowiczu powołane mocą uchwały Zarządu Oddziału z 12 stycznia 2016 r. Skupia ono młodzież z II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu oraz Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Łowiczu. Dorocznie organizowane są konkursy wiedzy o Austrii. Przykładem działania Koła Młodzieży była inscenizacja  teatralna w trakcie finału konkursu miejsko-powiatowego wiedzy o Austrii który odbył się 13 czerwca 2019 r.

Koła młodzieżowe Oddziału  TPA w Częstochowie zaczęły powstawać w roku szkolnym 2017/2018. Pierwszym krokiem były rozmowy zWiceprezydentem Miasta Częstochowy, dr Ryszardem Stefaniakiem, w celu uzyskania „zielonego światła” na współpracę ze szkołami oraz doboru szkół, a następnie ustalono z dyrektorami zakres współpracy. Wybrane zostały dwie szkoły podstawowe: SP Nr 38 oraz SP Nr 13 w Częstochowie, a także dwie szkoły średnie: Zespół Szkół Ekonomicznych w Częstochowie oraz zamiejscowo I Liceum Ogólnokształcące w Olkuszu.

Następnie rozpoczęła się współpraca z nauczycielkami języka niemieckiego, jako opiekunkami Kół Młodzieży TPA i cykliczne zajęcia w szkołach. W ramach nowej działalności zorganizowano spotkanie z p. Gabriele Lenger, dyrektor Narodowego Biura Promocji Austrii − „Austria-info” z siedzibą w Warszawie, która w październiku 2017r. odwiedziła Zespół Szkół Ekonomicznych w Częstochowie wraz z praktykantem, studentem turystyki z Wiednia.

W kwietniu i maju 2018r. gościem wszystkich kół młodzieżowych była studentka turystyki z Wiednia p. Lara Schmuck. Tematem spotkań były osobliwości Wiednia, a także słynne postacie z historii Cesarstwa Austro-Węgier. Odbywały się też mini-quizy wiedzy o Austrii z nagrodami. Spotkania miały niespodziewane zakończenie, kiedy to słowa pożegnania i podziękowania wypowiedziane zostały przez gościa z Wiednia nienaganną polszczyzną. Uczniowie zapewniali, że postarają się wkrótce mówić tak dobrze po niemiecku jak Lara po polsku. Był to kolejny krok w kierunku utworzenia Szkolnego Centrum Turystyki Austrii oraz szkolnych kącików austriackich −„Austria-Eck”. W grudniu 2019r z dla uczczenia jubileuszu 60 – lecia powstania TPA dokonano uroczystego otwarcia Szkolnego Centrum Turystyki Austrii w ZSE w Częstochowie.

W grudniu 2018r. koła młodzieżowe Szkół Podstawowych Nr 13 i Nr 38 w Częstochowie zorganizowały Festiwal austriackiej kolędy „Cicha noc” w wielu językach z okazji obchodów dwusetnej rocznicy jej powstania.

Koła młodzieżowe w oddziałach TPA podejmują też próby nawiązania współpracy między sobą, i tak w styczniu 2019r. miał miejsce gościnny wykład na temat powstania „Cichej nocy” w Kole Młodzieży TPA w Łowiczu. Po wykładzie był czas na wymianę doświadczeń i plany na dalszą współpracę oddziałów TPA w Częstochowie i w Łowiczu.

Rokrocznie w dniu 12 września dla upamiętnienia Odsieczy Wiedeńskiej we wszystkich kołach młodzieżowych oddziału częstochowskiego odbywają się okolicznościowe prezentacje i spotkania dyskusyjne.

Opiekunki kół pracują z grupami co najmniej dziesięcioosobowymi, które działają w ramach roku szkolnego. Opiekunki kół rekrutują młodzież we wrześniu każdego roku. Dzięki współpracy z agencjami turystycznymi w Austrii pozyskiwane są materiały krajoznawcze. Praca kół młodzieżowych TPA jest koordynowana przez zarząd oddziału TPA przy współpracy Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego – oddziału w Częstochowie. Jednym z celów kół młodzieżowych TPA jest inspirowanie do nauki j. niemieckiego na oryginalnych materiałach z Austrii oraz zainteresowanie brzmieniem tego języka w wydaniu austriackim.

Oddział TPA w Radomiu, co prawda, nie posiada Koła Młodzieży ale w niektórych inicjatywach przez niego organizowanych uczestniczy młodzież miejscowych szkół. Przykładowo, 30 maja 2019 r. odbył się finał Konkursu wiedzy o Austrii w którym uczestniczyła młodzież wielu radomskich szkół średnich.

Dużej pomocy w działalności Kół Młodzieży udzielają nauczyciele, członkowie TPA. Są oni najczęściej także członkami Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego. Oba stowarzyszenia podpisały 9 marca 2017 r. Porozumienie o współpracy.

Powstałe, z inicjatywy mgr Doroty Dziemaszkiewicz, w grudniu 2019 r. Koło Młodzieży TPA w Szkole Podstawowej nr 81 we Wrocławiuzorganizowało, w tym trudnym okresie, „Dni Kultury Austrii”, w których wzięło udział 114 uczniów. Składały się na nie:

  • Konkurs drużynowy „Wiedzy o Austrii”
  • „Quiz o Klasykach Wiedeńskich” i najważniejszy:
  • Konkurs plastyczny „Co Wanda Rutkiewicz poza górami mogła widzieć w Austrii”. Przewodniczącym Jury był prof. Przemysław Tyszkiewicz z ASP we Wrocławiu. W związku z Konkursem wydano Katalog oraz zorganizowano wystawy prac konkursowych, m.in. w SP nr 81, Galerii Klubu Muzyki i Literatury we Wrocławiu (wernisaż 18 maja 2020r.) oraz w Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu (siedziba Biblioteki Austriackiej). Mgr D. Dziemaszkiewicz była również animatorką tego konkursu.

Opr. Stanisław Szumski

na podstawie informacji z oddziałów TPA.

13 kwietnia 2021

Zmarł prof. dr hab. Wiesław Skrzydło – Członek Honorowy Towarzystwa Polsko – Austriackiego

12-go kwietnia 2021 r. w wieku 92 lat odszedł nasz Przyjaciel prof. Wiesław Skrzydło – wybitny prawnik, wieloletni, zasłużony rektor Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej. Wychowawca wielu pokoleń młodzieży, Honorowy Członek Towarzystwa Polsko-Austriackiego. Człowiek niezwykle skromny, szlachetny i prawy. Żegnamy Go z wielkim żalem.

Zarząd Główny Towarzystwa Polsko – Austriackiego w Warszawie

Wspomnienie o prof. Wiesławie Skrzydło zamieściliśmy w zakładce POŻEGNANIA.

26 marca 2021

Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Polsko – Austriackiego w 2020r.

Uprzejmie informujemy, że w zakładce Dokumenty zamieściliśmy
sprawozdanie z działalności Towarzystwa Polsko – Austriackiego w 2020r.

Sprawozdanie opracował mgr Stanisław Szumski, Sekretarz Generalny TPA

21 stycznia 2021

Jubileusz Prezesa Zarządu Głównego Towarzystwa Polsko – Austriackiego

W dniu 10 stycznia 2021 roku prof. nadzw. dr Zbigniew Tomkowski, prezes Zarządu Głównego Towarzystwa Polsko – Austriackiego ukończył 90 lat.
Z tej okazji najbliżsi współpracownicy, członkowie Zarządu Głównego Towarzystwa Polsko – Austriackiego przesłali wraz z koszem róż życzenia:

Szanowny Panie Prezesie,
Drogi Zbyszku,
Z okazji Twoich 90. urodzin grono wiernych przyjaciół i najbliższych współpracowników
z Zarządu Głównego Towarzystwa Polsko – Austriackiego składa najserdeczniejsze życzenia.
Życzymy Ci dużo Zdrowia, Pomyślności i Sił, dzięki którym będziesz mógł, tak jak do tej pory z ogromnym zapałem i aktywnością oraz sukcesami, przez wiele kolejnych lat kierować Towarzystwem.
Jesteśmy dumni i zaszczyceni tym, że możemy z Tobą współpracować, korzystając
z ogromnej wiedzy, doświadczenia i talentu jaki posiadasz.
Janusz Gast, Marek Żukowski,  Stanisław Szumski, Andrzej Karliński,  Ryszard Cetnarski, Jerzy Jędrzejewski, Kazimierz Fordon, Roman Podświadek, Jerzy Wojciewski.

Jubilat otrzymał również życzenia od członków Prezydium Zarządu Głównego, Prezesów Oddziałów Towarzystwa Polsko – Austriackiego: dr Bogumiły Kmieć, dr hab. Agnieszki Kisztelińskiej – Węgrzyńskiej, mgr Ireny Szcześniak, p. Marii Gawlas, mgr Lubomira Wędzichy, prof. Henryka Bednarskiego, prof. Władysława Kucharskiego, dr inż. Stanisława Błaziaka, dr inż. Henryka Wydmucha, dr Łukasza Połomskiego, mgr inż. Bogdana Majora oraz wielu innych działaczy Towarzystwa.

Życzenia wszelkiej pomyślności, a zwłaszcza dalszych osiągnięć naukowych przesłał
Prof. dr hab. Henryk Stańczyk, Rektor Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie.
Jest to uczelnia, w której prof. nadzw. dr Zbigniew Tomkowski nadal jest członkiem Senatu.

Wpłynęły życzenia wraz z upominkami i bukietami kwiatów od:

– Dr. Wernera Almhofera, Ambasadora Austrii w Polsce

– Mgr. Stelli Avallone, Ambasadora Austrii w Mołdawii

Wszystkiego Najlepszego
Stella Avallone                                                                                       11 stycznia 2021 (15:38)
Chciałabym życzyć Panu Profesorowi najlepszego na ważny jubileusz, na 90 urodziny, powodzenia i sukcesów, ale przede wszystkim zdrowie.
Dziesięciolecia pracy TPA pod kierownictwem Pana Prezesa przyczyniły się w znacznym stopniu do zacieśnienie i ciągłego rozwijania stosunków między Austria a Polską
od końca lat 50.
Szczęśliwy ponownie dla Pana Prezesa i całej rodziny, żona Izabela i dzieci i wnuki!
Z wyrazami szacunku
Mgr. Stella Avallone
Ambasador Austrii w Mołdawii

– Dr Jolanty Kozłowskiej, Ambasadora RP w Wiedniu
(gratulacje dla Pana Profesora wraz z życzeniami dobrego zdrowia i wszelkiej pomyślności)

– Dr. Ruperta Weinmanna, Dyrektora Austriackiego Forum Kultury w Warszawie

– Mgr. Konstantina Bekosa, Radcy Handlowego Ambasady Austrii

– Prof. Dr. Theodora Kanitzera, Prezydenta Osterreichisch – Polnische Gesellschaft

– Janiny Głowacki, Prezesa Związku Polaków w Austrii “STRZECHA”

Szanowny Panie Profesorze !
Cieszymy się mogąc pogratulować Panu z okazji tak pięknych Urodzin.
Życzmy jeszcze wielu radosnych i szczęśliwych dni, dalszej czynnej działalności
w Stowarzyszeniu, a co w obecnej sytuacji najważniejsze to zdrowia, zdrowia, zdrowia!
                                                                                                Związek Polaków w Austrii “Strzecha”
Szczególne pozdrowienia ode mnie oraz “starych “członków Wojciecha Górnika
i Jolanty Srnka.

Janina Glowacki
Prezes
Związek Polaków w Austrii „Strzecha”

Laur Obywatelski
Z okazji Jubileuszu 90 lecia urodzin, Mgr Medard Masłowski, Sekretarz Generalny Stowarzyszenia Obywatelskiego “Dom Polski” w Warszawie, złożył wizytę dostojnemu Jubilatowi i wręczył Dyplom oraz Statuetkę “Laur Obywatelski”.
Jest to wyróżnienie przyznawane wybitnym działaczom społecznym wywodzącym się
z ruchu studenckiego i zasłużonym dla działalności akademickiej.

Na stronie Stowarzyszenia Obywatelskiego “Dom Polski” w Warszawie ukazał się wpis informujący o tym wydarzeniu, poniżej link:
http://dompolski.org.pl/index.php/aktualnosci-i-komunikaty

Opracowanie i zdjęcia: Janusz Gast

1 grudnia 2020

Interesująca rozmowa
Na łamach wiedeńskiego czasopisma POLONIKA – czasopisma Polonii austriackiej nr 5/2020 ukazała się interesująca rozmowa z p. Marią Gawlas, znaną i ceniona działaczka społeczną Ślaska Cieszyńskiego. Szczególnie wiele uwagi poświęca ona sprawom polsko- austriackim. Jako współzałożycielka (przed 32 laty) oddziału Towarzystwa Polsko-Austriackiego w Cieszynie wniosła istotny wkład w upowszechnianie wśród społeczeństwa polskiego rzetelnej wiedzy o Austrii, jej dziejach i współczesności. Od 15 lat pełni funkcję prezeski Zarządu Oddziału TPA w Cieszynie. Jest inicjatorką i animatorką wielu przedsięwzięć programowych, zwłaszcza w dziedzinie kultury. Jest także członkinią Zarządu Głównego TPA. Obradujący w kwietniu 2019 r. w Warszawie Walny Zjazd Delegatów nadał p. Marii Gawlas najwyższy tytuł Honorowego Członka TPA. Podczas jubileuszowych obchodów 60.lecia powstania i działalności Towarzystwa została odznaczona Honorowym Medalem Zasługi TPA przyznanym za jej wkład w rozwój i utrwalanie przyjaznych stosunków polsko- austriackich.
(Zet)
aby powiększyć kliknij artykuł

25 listopada 2020

O Austrii i Galicji – oddział TPA w Nowym Sączu

W Nowym Sączu został aktywowany oddział Towarzystwa Polsko-Austriackiego. Organizacja zrzesza członków z całego regionu – od Mszany Dolnej po Gorlice, ale również z innych części Małopolski. To jedyna tego typu inicjatywa na terenie naszego województwa.

Początki TPA w Nowym Sączu sięgają 1993 r., kiedy miłośnicy kultury austriackiej założyli oddział organizacji w mieście. Jego prezesem była Małgorzata Borsukowska-Stefaniczek. W jego skład wchodzili znamienici sądeczanie, m.in. Irena Styczyńska. Po kilkuletniej przerwie jej działalność została wznowiona.  Od 2020 r. prezesem oddziału jest Łukasz Połomski, zaś jego zastępcą Michał Wójcik. W składzie TPA znalazło się mnóstwo społeczników, miłośników Austrii, a szczególnie wielu historyków.

Zajmujemy się historyczno-kulturowym dziedzictwem Galicji w kontekście relacji polsko-austriackich. Galicji już nie ma. Wieloznaczność nazwy “Po Galicji” dotyczy zatem przeszłości i przyszłości miejsca oraz współczesnej recepcji mitu Galicji, który jest naszym wspólnym doświadczeniem. Tę opowieść chcemy rozszerzyć na współczesną Austrię i jej kulturę. Startujemy – bądźcie z nami! – poinformowali działacze TPA w Nowym Sączu. Od 10 listopada działa oficjalny fanpage organizacji: https://www.facebook.com/PoGalicji

Wznowienie działalności Oddziału spotkało się ze sporym zainteresowaniem mediów lokalnych, które opisały inicjatywę.

Opracował: dr Łukasz Połomski, prezes Oddziału TPA w Nowym Sączu.

16 października 2020

Austria ponownie w Nowym Sączu

Z inicjatywy oraz dzięki konsekwentnym  staraniom dra Łukasza Połomskiego, znanego
w Nowym Sączu działacza społecznego, wznowił swą działalność programową  istniejący  w  tym mieście w latach 1993 – 2000 Oddział Towarzystwa Polsko – Austriackiego.

Podczas zebrania inauguracyjnego, które odbyło się w dniu 13 października br. omówiono  wstępne   założenia   działalności programowo-organizacyjnej  oraz dokonano wyboru władz oddziału: na funkcję prezesa Zarządu Oddziału wybrany został Łukasz Połomski,  wiceprezesa Michał Wójcik, sekretarza Agnieszka Filipek oraz skarbnika Edyta Danielska.

Do składu Komisji Rewizyjnej Oddziału wybrano: Małgorzatę  Borsukowską – Stefaniczek, Artura Franczaka i Dariusza Chwastka.

Gratulujemy wybranym Koleżankom i Kolegom i życzymy sukcesów w działalności Oddziału TPA w Nowym Sączu.

 

28 września 2020

“Uroczystości Ullmanowskie”

W dniach od 23 do 26 września w Cieszynie  i Czeskim Cieszynie odbył się  pod Honorowym Patronatem Konsulatu Republiki Austrii w Katowicach, cykl imprez “Uroczystości Ullmanowskie”, poświęcony pamięci urodzonego w Cieszynie kompozytora Viktora Ullmana.

W ramach “Uroczystości” oprócz wykładów poświęconych temu kompozytorowi
i panelowych dyskusji z udziałem  m.in. Jaromira Nohavicy , odbył się  w Cieszynie spacer “Śladami Victora Ullmana” oraz kończący cykl imprez koncert w cieszyńskim Domu Narodowym w wykonaniu kwartetu Foederis Ensemble z Warszawy.

Organizatorami byli między innymi Biblioteka Miejska w Czeskim Cieszynie , Urząd Miasta Cieszyn , Starostwo Powiatowe w Cieszynie, Towarzystwo Polsko – Austriackie Oddział
w Cieszynie, Agencja Noemi z Pragi, Austriackie Forum Kultury z Pragi i Warszawy.
Opr. Maria Gawlas, Prezes Towarzystwa Polsko-Austriackiego Oddział w Cieszynie.
Obejrzyj również wpis na stronie Konsulatu Republiki Austrii w Katowicach
www.konsulataustria-katowice.pl/aktualnosci/aktualnosci

16 sierpnia 2020

XXXVI CHOPIN FESTIVAL w GAMING

W dniach 14 – 16 sierpnia 2020 r. odbył się XXXVI już Chopin Festival organizowany corocznie przez Międzynarodowe Towarzystwo Chopinowskie we Wiedniu.

To niewątpliwie zasługa wieloletniego Prezesa tego Towarzystwa, jednocześnie Prezesa Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Chopinowskich, prof. dr Theodora Kanitzera. To on był pomysłodawcą idei Chopin Festival w Gaming i  spiritus movens kolejnych edycji Festiwalu. Korzysta z ofiarnej pomocy działaczy Towarzystwa Chopinowskiego we Wiedniu, pod kierunkiem Sekretarza Mariusza Morgi. Organizacja tegorocznego Festiwalu była szczególnie trudna z uwagi na uwarunkowania związane z pandemią koronawirusa.

Festiwal odbywa się w murach XIV – wiecznego zespołu klasztornego Kartuzów, co tworzy szczególną atmosferę do odbioru wspaniałej muzyki. Tegoroczny festiwal, pod hasłem „ Chopin i Beethoven, Romantyk i Klasyk” prezentował utwory obu tych geniuszy muzycznych.

W tym roku bowiem przypada  250 – ta rocznica urodzin Ludwiga van Beethovena.

Organizatorom Festiwalu udało się zapewnić grono znamienitych wykonawców muzyki.

Szczególne wrażenie mógł wywrzeć koncert w wykonaniu kameralnej orkiestry dziecięco-młodzieżowej „CAMERATA prima la musica WIEN”, prowadzonej przez muzyków znakomitej orkiestry symfonicznej, „Wiener Philharmoniker”.

Uroczyste otwarcie Festiwalu na dziedzińcu klasztoru zaszczyciła także Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej we Wiedniu, Jolanta Róża Kozłowska. Obecna była także delegacja miasta Zabrze, z Prezydent Małgorzatą Mańka – Szulik. Filharmonia Zabrzańska gościła na Festiwalu w ubiegłym roku.

Na zaproszenie prof. dr Theodora Kanitzera na Festiwalu, jako reprezentant Zarządu Głównego Towarzystwa Polsko – Austriackiego, gościł Sekretarz Generalny Towarzystwa Polsko – Austriackiego, Stanisław Szumski z małżonką, Magdaleną Mazińską – Szumską. W trakcie sobotniego koncertu dokonał wręczenia Medalu za Zasługi Towarzystwa Polsko – Austriackiego prof. dr Theodorowi Kanitzerowi. Do własnych życzeń dla Profesora przekazał także życzenia od Prezesa Towarzystwa Polsko – Austriackiego, prof. nadzw. dr Zbigniewa Tomkowskiego. Oprócz szefowania Towarzystwem Chopinowskim we Wiedniu, Profesor Kanitzer jest także wieloletnim Prezesem Towarzystwa Austriacko – Polskiego we Wiedniu. Oba Towarzystwa łączą wieloletnie więzi współpracy. Prof. dr Theodor Kanitzer jest pierwszym zagranicznym działaczem któremu przyznano Medal za Zasługi Towarzystwa Polsko – Austriackiego. W swoim wystąpieniu w trakcie sobotniego koncertu, Stanisław Szumski podkreślił zasługi prof. dr Theodora Kanitzera dla rozwoju współpracy austriacko – polskiej i popularyzacji polskiej kultury w Austrii.

Stanisław Szumski wręczył także pamiątkowy Medal wydany z okazji 60-lecia powstania Towarzystwa Polsko – Austriackiego, Sekretarzowi Towarzystwa Chopinowskiego we Wiedniu, Mariuszowi Mordze.

Udział w dorocznych Festiwalach Chopinowskich w Gaming można z całą pewnością polecić wszystkim melomanom muzyki.

Opr. Stanisław Szumski

27 marca 2020

Nr. 257 „Österreich-Polen” 2019,
Wydawnictwa Towarzystwa Austriacko – Polskiego w Wiedniu

W najnowszym numerze „Österreich-Polen” 2019, znanego i cenionego w Austrii wydawnictwa naszej bratniej organizacji, Towarzystwa Austriacko – Polskiego w Wiedniu, została zamieszczona informacja o obchodach 60. lecia Towarzystwa Polsko – Austriackiego w Warszawie.

Pragniemy serdecznie podziękować prof. dr. Theodorowi Kanitzerowi, prezydentowi Towarzystwa Austriacko – Polskiego oraz redaktorowi naczelnemu „Österreich-Polen” oraz Mariuszowi Mordze i  pozostałym członkom redakcji za ten artykuł.

Osterreich Polen 2019

Opracował: Janusz Gast
Wiceprezes TPA

11 marca 2020

Wizyta w firmie STRABAG Sp. z o. o.

Przedstawiciele Zarządu Głównego TPA w osobach Wiceprezesa, Janusza Gasta
i Sekretarza Generalnego TPA, Stanisława Szumskiego złożyli w dniu 11 marca 2020 r. wizytę Wojciechowi Trojanowskiemu, Członkowi Zarządu firmy, w jej siedzibie w Pruszkowie.

Celem wizyty było podziękowanie firmie za wsparcie finansowe obchodów 60-lecia powstania Towarzystwa Polsko – Austriackiego oraz zaproszenie STRABAG Sp. z o. o. do udziału w kolejnym II Polsko – Austriackim Forum Samorządowym, które odbędzie się
w Grodzisku Mazowieckim koło Warszawy w dniach 14 – 15 maja 2021 roku.

Gospodarzowi wizyty wręczony specjalny dyplom – podziękowanie, okolicznościowy medal pamiątkowy wydany z okazji 60-lecia utworzenia TPA, publikację autorstwa prof. nadzw. dr Zbigniewa Tomkowskiego, pt. „Z dziejów Towarzystwa Polsko-Austriackiego (1959 – 1969)” oraz Księgę pamiątkową dedykowaną prof. nadzw. dr Zbigniewowi Tomkowskiemu wydaną przez Oddział TPA we Wrocławiu.

Przedstawiciele Towarzystwa poinformowali gospodarza o założeniach kolejnego Polsko – Austriackiego Forum Samorządowego. Złożyli też wstępne zaproszenie firmie STRABAG Sp. z o. o. do udziału w Forum, zwłaszcza w części gospodarczej. Zaproszenie spotkało się z zainteresowaniem.

Opr. Stanisław Szumski
Sekretarz Generalny TPA

11 marca 2020

11 marca 2020r w Radomskim Klubie Środowisk Twórczych i Galerii ”Łaźnia” z inicjatywy Towarzystwa Polsko Austriackiego Oddział w Radomiu w ramach kolejnych spotkań z literaturą austriacką odbył się interesujący wykład historyczny nt.”Przyczyny rozbiorów Polski, udział Austrii w rozbiorach,utworzenie Królestwa Galicji i Lodomerii”. Wykład poprowadził mgr Mirosław Wójcik – pasjpnat historii, członek TPA /Radom. W spotkaniu wzięli udział nie tylko członkowie naszego towarzystwa ale również zainteresowani historią stosunków polsko austriackich w przeszłości w okresie zaborów na terenie Radomia. Interesujący temat wywołał wiele dyskusji.

Relacja – Irena Szcześniak, prezes TPA w Radomiu.

9 marca 2020

Spotkanie w Związku Artystów Wykonawców STOART

W dniu 9 marca 2020 roku Janusz Gast – wiceprezes Zarządu Głównego TPA spotkał się
z mec. Agnieszką Parzuchowską – Janczarską – Dyrektor Związku Artystów Wykonawców STOART w Warszawie. Podczas spotkania w siedzibie Związku w imieniu Zarządu Głównego TPA podziękował za udzielenie finansowego wsparcia, dzięki któremu został zorganizowany koncert znakomitego zespołu jazzowego OLD TIMERS z wokalistką Magdaleną Howorską, laureatką wielu jazzowych festiwali. Koncert ten uświetnił obchody Jubileuszu 60. lecia TPA. Następnie wręczył okolicznościowy dyplom oraz Medal “TPA 60 lat Blisko Austrii” oraz materiały wydane z okazji obchodów w tym publikację
pt. “Z dziejów Towarzystwa  Polsko – Austriackiego (1959 – 1969) autorstwa prof. nadzw. dr. Zbigniewa Tomkowskiego.

Dziękując za wyróżnienie dyrektor Agnieszka Parzuchowska – Janczarska stwierdziła,
że Związek Artystów Wykonawców STOART będzie wspierał inicjatywy TPA dotyczące organizacji koncertów z udziałem muzyków, członków Związku.

W spotkaniu Januszowi Gastowi towarzyszyła Elżbieta Jękot – Orzechowska, manager zespołu OLD TIMERS.

Opracował: Janusz Gast
Wiceprezes TPA

6 marca 2020

Przedstawiciele władz Towarzystwa Polsko – Austriackiego z wizytą
u Ambasadora Austrii w Warszawie, dr Wernera Almhofera.

6 marca 2020 r. Ambasador dr Werner Almhofer przyjął delegację Zarządu Głównego TPA w następującym składzie: Prezes – prof. nadzw. dr Zbigniew Tomkowski; Wiceprezes Zarządu Głównego TPA– mgr Janusz Gast oraz Sekretarz Zarządu Głównego TPA,
mgr inż. Andrzej Karliński.

Prof. nadzw. dr Zbigniew Tomkowski przekazał Ekscelencji Ambasadorowi podziękowanie za okazywaną Towarzystwu życzliwość wyrażoną również przy okazji obchodów jubileuszu 60-lecia powstania organizacji. Przypomnijmy że Ambasador objął jubileuszowe obchody Patronatem Honorowym. Uczestniczył też w jubileuszowych imprezach, które się odbyły 16 listopada 2019 r.  w murach Uniwersytetu Warszawskiego,

Sekretarz Zarządu Głównego TPA, mgr inż. Andrzej Karliński, przekazał informację o założeniach i działaniach mających na celu organizację kolejnego Forum. Jego współorganizacją zainteresowany jest samorząd Miasta i Gminy Grodzisk Mazowiecki koło Warszawy na czele z Burmistrzem, Grzegorzem Benedykcińskim. Należy nadmienić,
że Miasto i Gmina Grodzisk Mazowiecki rozwija od wielu lat efektywnie współpracą z miastem Weiz koło Grazu. II Polsko – Austriackie Forum Samorządowe odbędzie się w Grodzisku Mazowieckim w dniach 14 – 15 maja 2021 r.

Mgr Janusz Gast przekazał informacje o obchodach 125 rocznicy działalności Związku Polaków w Austrii “Strzecha”, najstarszej organizacji polonijnej w Europie, na których reprezentował Zarząd Główny TPA.  Poinformował, że drugiego dnia pobytu w Wiedniu
tj. 30 listopada 2019 roku, spotkał się z Ambasador RP w Austrii,  panią Jolantą Różą Kozłowską, którą poinformował o przygotowaniach do organizacji  II Forum Samorządowego. Pani Ambasador wspierała TPA podczas organizacji I Forum, które odbyło się w Rzeszowie i zapewniła, że tym razem  również możemy liczyć na jej życzliwość i pomoc. Obiecała, że w rozmowach oficjalnych z przedstawicielami samorządów austriackich będzie popularyzować ideę współpracy  polsko-austriackiej w tej dziedzinie oraz zachęcać ich do udziału w II Forum w 2021 roku.

Na podkreślenie zasługuje fakt, iż Ambasador z wielką uwagą  wysłuchał i przyjął przedstawione mu informacje i ponownie wysoko ocenił  dokonania i rezultaty rzeszowskiego Forum. Zapewnił udzielenie TPA wszelkiej niezbędnej  pomocy w przygotowaniu  II Forum oraz nader pozytywne odniósł się do zamiaru Zarządu Głównego wzbogacenia jego programu o problematykę ekologiczną, podkreślając ogromne znaczenie tych zagadnień we współczesnym świecie i  wskazując na duże możliwości współpracy polskich i austriackich samorządów w tej dziedzinie.

Z dużym zadowoleniem przyjął propozycję Zarządu Głównego TPA objęcia Honorowego Patronatu nad II Polsko-Austriackim Forum Samorządowym w  Grodzisku Mazowieckim
w 2021 roku.

Opr. Stanisław Szumski
Sekretarz Generalny TPA