9 stycznia 2023

Jubileusz 35 lecia powstania Oddziału TPA w Cieszynie

W okresie 63 lat  istnienia i działania TPA w Polsce Oddział w Cieszynie obchodził będzie w roku 2023, 21 stycznia Jubileusz 35 lecia działalności. W oddziale zostawił swój ślad nieżyjący już prof. Edmund Rosner jeden z założycieli Oddziału w postaci wydawnictwa p.t. Znad Wisły i Dunaju z roku 1988, który znajduje się w Bibliotece Narodowej w Warszawie.

Przy założeniu TPA było 120 członków, po 35 latach w trybie naturalnym utracono wielu i pozostało 15 członków. Od samego początku działa była skarbniczka Oddziału – Maria Kunz. Bardzo aktywni są członkowie – Helena Siedlak , Helmut Jenkner, Aleksandra Liszka, Szarlotta i Eugeniusz Kozakowie i prezes Maria Gawlas pełniąca tą funkcję od 2003 r.

Towarzystwo organizuje wiele przedsięwzięć , współpracuje z Oddziałami w Polsce , wieloma organizacjami w kraju i za granicą – „Polonia” w Wiedniu, Austriackie Forum Kultury w Warszawie, Miejska Biblioteka w Czeskim Cieszynie.

Członek Towarzystwa jest twórcą Festiwalu Ullmanovskiego od 2018 r. Oddział TPA uczestniczył w dniach 6,7,8,10.2022 w II Polsko – Austriackim Forum Samorządowym w 500 letnim Grodzisku Mazowieckim oraz w obchodach Święta Narodowego Austrii zorganizowanego przez Ambasadę Republiki Austrii w Warszawie.

Program działania to upowszechnianie kultury Austrii poprzez wizyty w Austrii i kontaktach z Austriackim Forum Kultury.

Również informuję , że w dniu 14 stycznia w COK “Dom Narodowy” odbędzie się koncert poświęcony cieszyńskiemu kompozytorowi Victorovi Ullmannovi w 125 rocznicę urodzin.

Maria Gawlas
Prezes Oddziału TPA w Cieszynie

9 grudnia 2022

Gloria Artis dla Wiceprezesa Zarządu Głównego Towarzystwa Polsko-Austriackiego, Janusza Gasta

9 grudnia 2022 r. miałem przyjemność uczestnictwa w uroczystości nadania, na wniosek prof. nadzw. dr Zbigniewa Tomkowskiego, prezesa Zarządu Głównego TPA, Srebrnego Medalu „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” Wiceprezesowi Zarządu Głównego TPA, Januszowi Gastowi. Medal przyznany  przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, prof. dr hab. Piotra Glińskiego stanowi wyraz uznania dla wieloletniej działalności laureata na polu rozwoju kultury, jako animatora, reżysera teatralnego i scenarzysty, organizatora wielu polskich i zagranicznych wydarzeń kulturalnych i artystycznych. Początki tej działalności sięgają czasów studenckich. Od 2016 roku jest inicjatorem i kierownikiem artystycznym Studia Piosenki Teatru Polskiego Radia w Warszawie.
Warto podkreślić, że w dorobku Jubilata są też jego  osiągnięcia w organizacji inicjatyw kulturalnych w Towarzystwie Polsko – Austriackim, którego to aktywnym członkiem Janusz Gast jest od ponad dwudziestu lat.
Wręczenia Medalu dokonała w imieniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Podsekretarz Stanu w tym Ministerstwie, Wanda Zwinogrodzka. Janusz Gast znalazł się wśród, między innymi, kompozytorem, autorem tekstów i wokalistą Ireneuszem Dudkiem, znaną aktorką – Bożeną Dykiel i prof. dr hab. Marianem Pokropkiem – wielce zasłużonym dla dokumentowania kultury ludowej, właścicielem prywatnego muzeum sztuki ludowej w Otrębusach koło Warszawy.

Januszowi Gastowi podczas uroczystości towarzyszyły małżonka i córka.

Laureatowi składamy serdeczne gratulacje i życzymy dalszej, aktywnej działalności artystycznej i animatorskiej na rzecz upowszechniania kultury i sztuki.

Stanisław Szumski
Sekretarz Generalny TPA

25 listopada 2022

MAŁE ELEKTROGAZOWNIE
(skrót prezentacji na II FORUM SAMORZĄDOWYM TPA)

Dynamiczne zmiany klimatyczne stwarzają niespotykane wcześniej zagrożenia dla przyrody i infrastruktury gospodarczej. Podstawową przyczyną występujących tych zagrożeń jest emitowanie do atmosfery olbrzymich ilości energii, w tym między innymi energii zawartej w gazach cieplarnianych, dwutlenku węgla i metanie pochodzących z pozyskiwania i spalania paliw kopalnianych.
Jedynym z najbardziej efektywnych sposobów zmniejszających powyższe zagrożenia jest zastąpienie nośników energii pochodzenia kopalnego, nośnikami energii zawartej w biomasie organicznej odnawialnej corocznie – roślinnej i pozwierzęcej. Jest to możliwe dzięki Małym Elektrowniom Biogazowym (MEB), w których, na bazie odnawialnego nośnika energii tj. biomasy roślinnej i pozwierzęcej, wytwarzane jest ekologiczne paliwo gazowe – biometan, wykorzystywany w dalszym procesie technologicznym do produkcji energii elektrycznej i cieplnej, dających zerową bądź ujemną emisję CO2.
Małe Elektrownie Biogazowe zaprojektowane zostały przez trzech inżynierów z Zamościa na czele z inż. Januszem Usidusem, członkiem TPA. W doskonaleniu projektów od lat aktywnie uczestniczy Instytut Chemii i Techniki Jądrowej sp. z o.o. w Warszawie. Projekty zyskały patenty w kraju i zagranicą.
Wśród zalet MEB, obok ekologicznej czystości produkowanej energii, wymienić należy aktywizację gospodarczą rolników pozyskujących biomasę z produkcji roślinnej oraz zagospodarowanie odpadów pochodzących z produkcji rolnej i przemysłu spożywczego, a także pozyskiwanie biomasy z utrzymania w należytym stanie infrastruktury drogowej, wodnej i otoczenia. Wielkimi zaletami MEB jest ich nieprzerwana praca. MEB produkują najtańszą, w porównaniu z innymi źródłami, energię elektryczną i cieplną. Obok produkcji energii produktem MEB jest pozyskiwany w cyklu produkcyjnym ekologiczny nawóz organiczny.
Według szacunkowych wyliczeń, ilość już istniejących oraz możliwych do uzyskania zasobów biomasy organicznej pozwoliłaby na wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej stanowiącej 25-30 % obecnego krajowego zapotrzebowania na energię elektryczną i cieplną. Wymagałoby to wybudowania około 4000 Małych Elektrowni Biogazowych o mocy 1 do 2 MWe (energii elektrycznej) i MWt (energii ciepnej) każda. Stworzonych zostałoby w ten sposób około 52 000 miejsc pracy. Oczywiście, konieczne byłoby w takim przypadku zapewnienie odpowiedniego przygotowania fachowego tej kadry.
Niestety, mimo niewątpliwych zalet MEB, zainteresowania tą formą pozyskiwania energii elektrycznej i cieplnej nie są zainteresowane władze, samorządy i przedsiębiorcy. Na skutek tego dotychczas udało się przekonać do projektu zaledwie kilku przedsiębiorców, którzy wybudowali trzy Małe Elektrownie Biogazowe o mocy ok. 1 MWe każda. Tracimy więc nie tylko szansę pozyskania stabilnego, ekologicznego źródła energii, ale również szansę aktywizacji społeczno-gospodarczej, a także, co jest nie mniej ważne, szansę wzrostu świadomości i działań proekologicznych społeczeństwa.
Rozproszone źródła energii, jakimi są MEB zmniejszają zagrożenia dla systemu energetycznego oraz dostaw energii elektrycznej i cieplnej, co ma szczególne znaczenie w okresie różnego rodzaju kataklizmów, w tym konfliktów zbrojnych.

Mec. Roman Podświadek
Członek Prezydium Zarządu Głównego, Prezes Oddziału TPA w Zamościu.

Zdjęcia: Waldemar Kaźmierczak, Oddział TPA w Zamościu.
19 listopada 2022 r.

20 listopada 2022

Jeszcze przed Świętem Narodowym Austrii (w dniach 19-21 października 2022r.) oddział olkuski TPA zorganizował wyjazd do Wiednia, wśród uczestników z I LO im. Kazimierza Wielkiego w Olkuszu byli członkowie Koła Młodzieżowego TPA.

W programie pobytu było wzgórze Kahlenberg z przepięknym widokiem na całe miasto, gdzie w szczegółach przypomniana została Odsiecz Wiedeńska naszego Króla Jana III Sobieskiego (12.IX.1683r.)

Pałac Eugeniusza Sabaudzkiego ( Belweder ) zachwycił nie tylko swoimi wyjątkowymi wnętrzami w stylu barokowym, ale i Galerią Austriacką Belvedere z bogatą kolekcją obrazów, a wśród nich dziełami Gustawa Klimta.

Z kolei wnętrza wiedeńskich rezydencji (Hofburg, Schönbrunn) pozwoliły przenieść się w czasy świetności dynastii Habsburgów. Wspaniałe wrażenia pozostawiły także niezwykle oryginalne budowle, które zaprojektował Friedensreich Hundertwasser.

Ważnym punktem w programie pobytu w austriackiej stolicy było spotkanie z panią dr Zofią Krzysztoforską-Weisswasser, fundatorką dwóch stypendiów w postaci kursu j.niemieckiego w Instytucie Austriackim w Krakowie.

Opracowanie mgr Agnieszka Piasny – Prezes olkuskiego oddziłu TPA

 

7 listopada 2022

II Polsko-Austriackie Forum Samorządowe
w Grodzisku Mazowieckim – podsumowanie

W dniach 7 – 8 października 2022 r. odbyło się II Polsko- Austriackie Forum Samorządowe. Zorganizowane było przez Zarząd Główny Towarzystwa Polsko – Austriackiego przy współpracy z władzami samorządowymi Grodziska Mazowieckiego, z burmistrzem –  Grzegorzem Józefem Benedykcińskim. Wzięli w nim udział przedstawiciele samorządów partnerskich z Polski i Austrii, polskich samorządów oraz liczna grupa przedstawicieli regionalnych oddziałów Towarzystwa Polsko-Austriackiego z całej Polski, łącznie ponad 100 osób. Uczestnikami Forum była także młodzież z Zespołu Szkół nr 1 oraz z Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych nr 2 w Grodzisku Mazowieckim.

Forum odbywało się pod patronatem Ambasador Rzeczpospolitej Polskiej w Republice Austrii, Jolanty Róży Kozłowskiej; Ambasadora Austrii w Polsce, Andreasa Stadlera; Marszałka Województwa Mazowieckiego, Adama Struzika oraz Związku Miast Polskich.
Grodzisk Mazowiecki to jedno z najbardziej dynamicznie rozwijających się miast powiatowych w Polsce, które w tym roku obchodzi jubileusz 500-lecia uzyskania praw miejskich. Uczestnicy Forum mieli możliwość podziwiania kilku, z wielu  wspaniałych inwestycji dokonanych w tym mieście w ostatnich latach.

Obrady otworzył prof. nadzw. dr Zbigniew Tomkowski – Prezes Zarządu Głównego TPA w Warszawie, który przewodniczył także ich pierwszej części.
Witając uczestników wymienił gości honorowych w  osobach:
JE pana Andreasa Stadlera – Ambasadora Austrii w Warszawie,
Konstantina Bekosa – Pierwszego Radcy Handlowego Ambasady Austrii w Warszawie, gości z partnerskiego miasta Grodziska Mazowieckiego w Styrii – Weiz, byłego burmistrza,  Helmuta Kienreicha oraz Franza Kerna; przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego i lokalnych władz samorządowych, ze Starostą Powiatu Grodziskiego, Markiem Wieżbickim, radnymi Powiatu Grodziskiego i Rady Miejskiej Grodziska Mazowieckiego. Słowa powitania skierowane były także do przedstawicieli zarządów firm austriackich w Polsce – sponsorów Forum.
Prezes ZG TPA podkreślił, iż II Forum stanowi kontynuację kierunku działań Towarzystwa Polsko – Austriackiego dotyczącego współpracy samorządów z Polski i Austrii, zapoczątkowanych na I Polsko – Austriackim Forum Samorządowym w 2018 r. w Rzeszowie. To miasto aktywnie współpracuje od lat z Klagenfurtem w Karyntii. Wskazał również, że Towarzystwo od ponad sześćdziesięciu lat działa na rzecz współpracy polsko – austriackiej.

JE Ambasador Andreas Stadler w swoim przemówieniu wyraził uznanie pod adresem organizatorów II Forum, posługując się przy tym bezbłędnie językiem polskim. Komplementował działalność Towarzystwa Polsko – Austriackiego, wypowiadając się także z uznaniem o jego Prezesie, prof. nadzw. dr Zbigniewie Tomkowskim. Wskazał na dynamicznie rozwijającą się współpracę Austrii z Polską, wyrażającą się, między innymi, liczbą podmiotów gospodarczych w naszym kraju z udziałem kapitału austriackiego.
Blisko osiemnastoletni dorobek partnerskiej współpracy z samorządem miasta Weiz, przybliżył w interesującej prezentacji Burmistrz Grodziska Mazowieckiego, Grzegorz Józef Benedykciński. Współpraca ta sięga okresu sprzed wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej. Dzięki wsparciu austriackich samorządowców instytucje miejskie Grodziska Mazowieckiego przygotowały szereg projektów, które mogły być zrealizowane krótko po akcesji naszego państwa do Unii Europejskiej. Władze miasta już w tamtych latach korzystały z doświadczeń instytucji miejskich Weiz, w których pod kątem przyjaznej i sprawnej obsługi mieszkańców mogli się szkolić grodziscy urzędnicy.
Wystąpienie Helmuta Kienreicha – byłego burmistrza Weiz,  ukazywało tę współpracę od strony austriackiej.
Oba wystąpienia mogły stanowić przykład możliwości efektywnej współpracy samorządów lokalnych z Polski i Austrii, potrafiącej przynosić obu stronom wielostronne korzyści.
Współpraca Grodziska Mazowieckiego i Weiz wzbudziła wśród uczestników wielki podziw, a przedstawiciele oddziałów regionalnych TPA wystąpili z inicjatywą utworzenia oddziału Towarzystwa Polsko-Austriackiego w Grodzisku Mazowieckim. Życzliwe wsparcie tej inicjatywie obiecał Burmistrz Grzegorz Józef Benedykciński.
Interesującym przykładem, potwierdzającym możliwości korzystnej, wielokierunkowej współpracy samorządów na poziomie regionalnym, była prezentacja przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, przedstawiona przez Joannę Lisowską – Nowak i  Rolanda Kuliga z Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki. Kilka dni po zakończeniu Forum, delegacja samorządu wojewódzkiego udała się do Grazu w ramach współpracy z Krajem Związkowym Styria.
Wszystkie te prezentacje miały interesującą formę, ilustrowane były ikonograficznie.

Po przerwie, przewodnictwo obrad przejęli  dr Bogumiła Kmieć, Wiceprezes Zarządu Głównego TPA i Prezes Zarządu Oddziału TPA w Częstochowie oraz dr Tadeusz Żaczek, Członek Prezydium Zarządu Głównego TPA, Prezes Zarządu Oddziału TPA w Łowiczu.
Na początku drugiej części obrad odczytany został list adresowany do organizatorów i uczestników Forum, który skierowała mgr Christa Eisner z referatu do spraw międzynarodowych i Europy przy Urzędzie Rządu Krajowego Styrii. Podziękowała ona prof. nadzw. dr Zbigniewowi Tomkowskiemu – Prezesowi ZG TPA w Warszawie za to, że po raz kolejny została zaproszona na Forum oraz za uhonorowanie jej cenną odznaką „Za zasługi dla Towarzystwa Polsko – Austriackiego”. Przypomniała, że Styria utrzymuje kontakty partnerskie z sześcioma polskimi województwami. Poinformowała też, że obecnie jest przygotowywana wizyta w Polsce nowego Premiera Rządu Krajowego Styrii, Christophera Drexlera. Przybędzie on wraz z przedstawicielami biznesu na początku marca  2023 r. do Krakowa, Warszawy, Lublina i na Podkarpacie. Będzie to też  okazją do odnowienia umów partnerskich z Urzędami Marszałkowskimi.
W dalszej części miały miejsce wystąpienia działaczy regionalnych oddziałów Towarzystwa Polsko – Austriackiego z całej Polski, którzy przekazywali swoje doświadczenia                          i osiągnięcia w wieloletniej pracy oraz w pomysłach na dalszy rozwój działań polsko-austriackich:
Irena Szcześniak – Prezes oddziału TPA w Radomiu
Lubomir Wędzicha – Prezes oddziału TPA we Wrocławiu
dr Bogumiła Kmieć – Prezes oddziału TPA w Częstochowie, Agnieszka Piasny – Prezes oddziału TPA w Olkuszu,
Roman Podświadek – Prezes oddziału TPA w Zamościu,
Maciej Wcisło – inicjator reaktywowania oddziału TPA w Krakowie.
Obrady Forum były miejscem ożywionej, ciekawej dyskusji.

Piątkowe obrady uwieńczyło spotkanie towarzyskie, połączone z  koncertem przygotowanym przez władze samorządowe Grodziska Mazowieckiego.

W sobotę 8 października 2022 r. uczestnicy Forum – działacze TPA, wspólnie z Wiceprezesem Zarządu Głównego TPA, Januszem Gastem, zwiedzali Warszawę, tym razem jej stronę prawobrzeżną. Pożegnaniem ze stolicą był obiad składający się z potraw regionalnej kuchni, znanej z Bazaru Różyckiego na Pradze.

II Forum mogło dojść do skutku przy wsparciu finansowym  Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, miasta Grodzisk Mazowiecki oraz  sponsorów – firm: PORR SA z Prezesem Zarządu, Piotrem Kledzikiem; Strabag Sp.zo.o. z Członkami Zarządu, Wojciechem Trojanowskim i Waldemarem Wójcikiem oraz Wiener TU SA Vienna Insurance Group, z b. Prezes Zarządu, Anną Włodarczyk – Moczkowską.

Opracowanie
mgr Stanisław Szumski, Sekretarz Generalny TPA
w Warszawie

26 października 2022

ZAKOŃCZENIE OBCHODÓW 20-LECIA PSNJN W CZĘSTOCHOWIE Z AUSTRIACKIM AKCENTEM

ŚWIĘTO NARODOWE REPUBLIKI AUSTRII, 26 października 2022r., które jest zwykle dniem uroczystych spotkań społeczności Towarzystwa Polsko-Austriackiego, zbiegło się w tym roku z zakończeniem obchodów 20-lecia istnienia w Częstochowie Oddziału Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego.

W imieniu Zarządu Oddziału TPA w Częstochowie na zaproszenie Pani Beaty Kobyłkiewicz − Prezes PSNJN w Częstochowie − w uroczystości uczestniczyli: pani Monika Mielczarek-Soluch, pani Anna Leszczyńska oraz pan Ryszard Bajerlajn.

Nasze stowarzyszenia współpracują ze sobą od dawna, a ten rok jubileuszowy zaakcentowany był przez uczestnictwo w naszym I Regionalnym Konkursie „AUSTRIA W MOICH OCZACH” uczennic i uczniów przygotowanych przez nauczycielki j. niemieckiego – członkinie PSNJN. Jest to więc dobry znak dla naszej wzajemnej dalszej współpracy.

Życzymy Polskiemu Stowarzyszeniu Nauczycieli Języka Niemieckiego w Częstochowie wielu wspaniałych osiągnięć w działaniach promujących język niemiecki… Oby zawsze z austriackim akcentem!!!

Opracowanie: Częstochowski Oddział TPA

10 września 2022

Wystawa w 339 rocznicę Odsieczy Wiedeńskiej w siedzibie Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego w Warszawie

10.09.2022r reprezentacja z Towarzystwa Polsko Austriackiego uczestniczyła w  otwarciu wystawy z „Odsieczy wiedeńskiej 1683 w numizmatyce”, która była jednym z punktów  programu  „Wydarzenia przedkongresowego”  w numizmatyce.

W dniach od 11-16 września 2022r odbywał się po raz pierwszy w Polsce w Warszawie XVI Międzynarodowy Kongres Numizmatyczny,  który co 6 lat odbywa się w innym kraju

Wydarzenie przedkongresowe 10.09.2022r. oprócz otwarcia  wystawy z  monety i medalu oraz żetonu kongresowego  objęło programem bardzo ważny punkt  wystawa   „Odsiecz wiedeńska 1683 w numizmatyce” pod patronatem J.E. Ambasadora Austrii w Polsce – Andreasa Stadlera.

Na zaproszenie władz  Towarzystwa Polsko Austriackiego i Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego otwarcia tej wystawy J.E.  Ambasador Andreas Stadler  dokonał osobiście.

Wydarzenie niniejsze było zorganizowane wspólnie przez TPA i TPN a udział w nim wzięli również  przedstawiciele Uniwersytetu Warszawskiego, Narodowego Banku Polskiego, Zamku Królewskiego w Warszawie, Muzeum Narodowego w Warszawie i Krakowie.

Towarzystwo Polsko Austriackie reprezentowała W-ce Prezes Zarządu Głównego w Warszawie a jednocześnie Prezes TPA O/Częstochowa  – dr Bogumiła Kmieć a ze strony Radomskiego Oddziału TPA – Prezes Irena Szcześniak z przedstawicielami  Zarządu:  W-ce Prezesem – Jackiem Chojnackim i Urszulą  Gowin  – Skarbnikiem .

Zaproszenie TPA oraz PTN  na  „Wydarzenie przedkongresowe” i  otwarcie  wystawy  „Odsiecz wiedeńska  1683 w numizmatyce” przyjęła i uczestniczyła Pani  Dyrektor Radomskiego Klubu Środowisk Twórczych i Galerii  „Łaźnia” – Pani Beata Drozdowska. 

Relacja : Irena Szcześniak
Zdjęcia : Urszula Gowin

galeria

7 września 2022

Szanowni Państwo,
Poniżej zamieszczamy informację prasową o osiągnięciach, prężnie rozwijającego się od lat, Grodziska Mazowieckiego.  W dniu 7 października 2022 roku odbędzie się II POLSKO-AUSTRIACKIE FORUM SAMORZĄDOWE wspólnie organizowane przez Towarzystwo Polsko-Austriackie oraz władze miasta na czele z jego Burmistrzem, Grzegorzem Benedykcińskim.
 

25 lipca 2022

“Śladami Habsburgów” w Kotlinę Kłodzką udała się 24-osobowa grupa członków TPA Oddział w Radomiu w dniach 26–29.06.2022r.

Pierwszy dzień to podróż do stolicy Dolnego Śląska – Wrocławia, miasta o wielowiekowej tradycji, miasta trzech kultur polskiej, niemieckiej i czeskiej położonego nad rozległą rzeką Odrą, gdzie po dotarciu na miejsce pod Panoramę Racławicką i spotkaniu z miejscowym przewodnikiem Panią Grażyną Lisowską rozpoczęliśmy zwiedzanie od najstarszej, zabytkowej części Wrocławia – Ostrowa Tumskiego z piękną 700 letnią katedrą Jana Chrzciciela. Dalej Uniwersytet Wrocławski, a w nim przepiękna Aula Leopoldina. Właśnie tutaj usłyszeliśmy od Pani przewodnik historię Habsburgów w dziejach Wrocławia . Na przestrzeni wieków Wrocław znajdował się pod panowaniem władców polskich, czeskich, austriackich, pruskich. Ponad 200 lat pod panowaniem Habsburgów. Ogromne wrażenie zrobił na nas Rynek Wrocławia, który jest drugim co do wielkości w Polsce. Otoczony pięknymi, starymi kamienicami, z mnóstwem historii i ciekawostek, licznymi ogródkami restauracyjnymi, piękną fontanną. To tutaj licznych zabytków oraz porządku strzegą Krasnale, które spotykaliśmy podczas zwiedzania, a nasza Pani Przewodnik mówiąc nam o historii Europejskiej Stolicy Kultury stwierdziła, że jest ich tutaj ponad 200. Pełni wrażeń i nieco zmęczeni upałem dotarliśmy do Kawiarni „Beatka” gdzie miło było się spotkać z Prezesem Wrocławskiego Oddziału Towarzystwa Polsko Austriackiego Lubomirem Wędzicha i jego małżonką Marią. Podczas wspólnego biesiadowania cieszyliśmy się wraz z nimi, że w tym roku 2022 realizują bardzo bogaty program obchodów 40-lecia Wrocławskiego Oddziału TPA uwieńczonego m.in. pięknym wydaniem albumowym „ Podróż jest życiem życie jest podróżą”, który nam wręczyli na pamiątkę. Pozwolę sobie na małą dygresję, że spotkania z innymi Oddziałami TPA to wymiana doświadczeń, które procentują w dalszej działalności Oddziałów. Swięty JanPaweł II nazwał miasto Wrocław „miastem spotkań”, miastem które jednoczy, coś w tym jest. Trudno było opuścić to przepiękne, urzekające miasto, nazywane „Wenecją Północy”ale naszym miejscem docelowym była Kudowa Zdrój Pensjonat „Miranda” gdzie w drodze z Wrocławia do Kudowy towarzyszyła nam Pani Dorota Cymbalska – Przewodnik po Kotlinie Kłodzkiej wskazując na piękne widoki Kotliny Kłodzkiej w otoczeniu Gór Stołowych, Gór Bardzkich.

Następne dni to zwiedzanie uzdrowisk kłodzkich w Polanicy Zdroju, Dusznikach Zdroju, Kudowie Zdroju gdzie mogliśmy degustować wody mineralne lecznicze w pijalniach i wesprzeć organizm w ten upał. Poznawaliśmy ich historię, zabytki i spacerowaliśmy wśród parków zdrojowych . Podczas naszej wycieczki mogliśmy obcować z naturą i podziwiać zapierające dech w piersiach widoki, jak i poczuć klimat wymienionych miasteczek urokliwych, bogatych w historię. Warto było zobaczyć Dworek im. Fryderyka Chopina w Dusznikach Zdroju, gdzie odbywają się liczne koncerty zdrojowe, fortepianowe, natomiast w Polanicy Zdroju Park Zdrojowy, który jest wpisany do rejestru zabytków, jako dobro kultury. Podzielony jest na 5 części, spośród których najbardziej reprezentacyjną jest Park Centralny z główną promenadą ciągnącą się od Pijalni Wód „Wielka Pieniawa”. Odwiedziliśmy Wambierzyce popularne miejsce pielgrzymkowe, gdzie wierni przyjeżdżali nie tylko z całej Polski, ale i okolic. Byli m.in. mieszkańcy Czech, Moraw, Austrii i Śląska Opolskiego. Największą atrakcją turystyczną Wambierzyc jest Ruchoma Szopka oraz Muzeum Czaszek. W ostatnim dniu naszego podróżowania zwiedzaliśmy największe miasto Kotliny Kłodzkiej Kłodzko położone nad Nysą Kłodzką . Uznawane jest za miasto trzech kultur: czeskiej, niemieckiej i polskiej. To tutaj wzniesiono most Św. Jana najstarszy most gotycki w Polsce podobny do mostu Karola z Pragi, który mieliśmy okazję widzieć podczas wycieczki do Pragi. Ciekawą historię miasta Kłodzka przekazywał nam Pan Maciej Cymbalski nasz ulubiony Przewodnik , z którym mieliśmy przyjemność zwiedzać Pragę, Dolinę Wachau, Wiedeń . Upalne dni w Kotlinie Kłodzkiej pozwoliły się rozkoszować pięknymi widokami górskimi, piękną aurą i spędzić razem pogodne wieczory w Pensjonacie Miranda w Kudowie Zdroju. W dobrych humorach, szczęśliwi wróciliśmy do codzienności a na pierwszym planowanym spotkaniu we wrześniu podzielimy się wrażeniami z tymi, którzy nie mogli być na tej wspaniałej wycieczce.

Relacja z wycieczki:
Irena Szcześniak – Prezes Radomskiego Oddziału TPA
Roman Cebula – zdjęcia

14 lipca 2022

Szanowni Państwo,
Zarząd Główny Towarzystwa Polsko-Austriackiego wspólnie z władzami miasta w Grodzisku Mazowieckim organizuje w dniu 7 października 2022 roku II Polsko-Austriackie FORUM Samorządowe. Będziemy obradować pod Patronatem Honorowym JE/JE Andreasa Stadlera, Ambasadora Republiki Austrii w Polsce, Jolanty Róży Kozłowskiej, Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego RP w Austrii, Adama Struzika, Marszałka Województwa Mazowieckiego, a także Prezydenta Zygmunta Frankiewicza, Prezesa Związku Miast Polskich.
Grodzisk Mazowiecki od kilkunastu lat owocnie współpracuje z austriackim Weiz. Liczne przykłady tej współpracy bedą stanowiły wstęp i kanwę dyskusji w czasie FORUM.
II FORUM organizujemy w związku z wysokimi ocenami uczestników I FORUM w Rzeszowie.
W czasie jednodniowych obrad poprosimy gospodarzy poprzedniego FORUM z Rzeszowa i Klagenfurtu o relację z dorobku „po-Forumowej” współpracy.
Do udziału w II FORUM zaprosiliśmy działaczy samorządów regionów, miast, gmin polskich i austriackich od lat współdziałających ze sobą, przedsiębiorców polskich i austriackich, działaczy społecznych i kulturalnych naszych krajów a także przedstawicieli ogniw terenowych naszego
Towarzystwa.
W zasadzie zakończyliśmy pierwszy, zasadniczy etap przygotowań organizacyjnych. Drogą elektroniczną i telefoniczną powiadomiliśmy o szczegółach programowych i organizacyjnych.
Informacje dotarły do wszystkich uczestników FORUM w Rzeszowie a także instytucji, urzędów a także osób prywatnych z którymi mamy kontakt.

W kwestiach związanych z FORUM w tym także akces uczestnictwa prosimy zgłaszać na elektroniczny adres naszego Towarzystwa: kontakt@polska-austria.org.pl
W okresie przygotowań do FORUM bardzo liczymy na Państwa pomoc i współpracę. Zależy nam na sugestiach co do tematyki dyskusji ale także na Państwa doświadczeniach we współpracy z odpowiednikami w Austrii oraz innych krajach UE. Na imienne listy uczestników oczekujemy do 10 września 2022 roku
Dokumenty programowe II FORUM znajdziecie Państwo w zakładce „Dokumenty”.
Andrzej Karliński
Wiceprezes TPA

Program Forum (PL)
Założenia programowe (PL)

Program Forum (DE)
Założenia programowe (DE)

2 czerwca 2022

Uroczystości Ullmannovskie w Cieszynie

Już po raz czwarty zawitały do Cieszyna i Czeskiego Cieszyna Międzynarodowe Uroczystości Ullmanovskie, rozwijając międzynarodowy rozmiar ku pamięci kompozytora Viktora Ullmanna. To niecodzienne wydarzenie kulturalne odbyło się w dniach 21-24.04.2022.

Otwarcie odbyło się 21.kwietnia w Cieszyńskim Ośrodku Kultury “Dom Narodowy”  koncertem kameralnym w wykonaniu mieszkających w Wiedniu – izraelskiej śpiewaczki Shiri Karmon oraz hiszpańskiej pianistki Marii Garzon.
Pomoc Austriackiego Forum Kultury w Warszawie  Towarzystwu Polsko-Austriackiemu Oddział w Cieszynie, współorganizatorowi Uroczystości, umożliwiła miłośnikom muzyki poważnej  poznać twórczość  Viktora Ullmanna kompozytora czasów Holokaustu.
Maria Gawlas – Prezes Oddziału Towarzystwa Polsko-Austriackiego w Cieszynie.
Poniżej link do prasowej informacji i fotoreportażu z Uroczystości.
https://wiadomosci.ox.pl/uroczystosci-ullmannowskie-cieszyn-2022,75210

1 czerwca 2022

„Österreich in meinen Augen” / „Austria w moich oczach”                                    
Finał Konkursu w Częstochowie

W dniu 27 maja br. w siedzibie Szkolnego Centrum Turystyki Austrii –                                    Zespole Szkół Ekonomicznych w Częstochowie miał miejsce finał pierwszej edycji Regionalnego Konkursu „Austria w moich oczach” / „Österreich in meinen Augen”. Konkurs objęty był Patronatem Honorowym  Konsulatu Honorowego Republiki Austrii
w Katowicach oraz Zarządu Głównego Towarzystwa Polsko-Austriackiego w Warszawie.

Na Konkurs wpłynęło 65 prac uczennic i uczniów szkół podstawowych
i ponadpodstawowych z regionu śląskiego oraz małopolskiego: z Mysłowic, Olkusza, Lublińca, Woźnik, Koziegłów, a także z Częstochowy.  W gronie laureatów znalazło się 26 osób, które uhonorowane zostały nagrodami ufundowanymi przez: Amt der steiermärkischen Landesregierung – Referat Europa  und Außenbeziehungen – Graz,             Steiermark Tourismus – Steirische Tourismus GmbH –  Graz,                                                        Narodowe Biuro Promocji Austrii  austria.info w Warszawie,  Zarząd Główny Towarzystwa Polsko-Austriackiego w Warszawie oraz Zarząd Oddziału TPA w Częstochowie.

Austria w oczach uczestniczek i uczestników Konkursu wygląda wspaniale.                                  W pracach plastycznych zauważone zostały nie tylko miejsca znane i lubiane z wyjazdów turystycznych, ale także wiele mniej uczęszczanych urokliwych zakątków tego alpejskiego kraju. Swoją wyjątkowością zachwyciły jurorów także prace multimedialne, albumy fotograficzne, a także krótkie formy literackie w języku niemieckim.

Uroczystość zaszczycili swoją obecnością: pan Mirosław Bienioszek – Konsul Honorowy Republiki Austrii  w Katowicach, pan Ryszard Stefaniak – Wiceprezydent Miasta Częstochowy, pan Rafał Piotrowski Naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Częstochowy oraz pani Beata Kobyłkiewicz – Prezes Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego – Oddziału w Częstochowie

Finałową galę połączoną z rozdaniem nagród laureatom poprowadzili:                                          pan Maciej Trzmiel- dyrektor ZSE w Częstochowie oraz Dorota Grzywna – Wiceprezes Oddziału Towarzystwa Polsko  Austriackiego w Częstochowie.                                                          Uroczystości towarzyszyły także efekty specjalne przygotowane przez dyrektora ZSE jako niespodzianki: fanfary na cześć każdego z laureatów oraz wjazd płonącego tortu. Głównym podkładem muzycznym finału Konkursu był najsłynniejszy walc świata                   i zarazem nieoficjalny hymn Austrii  walc J. Straussa (syna)  ”Nad pięknym modrym Dunajem”.  W części artystycznej wystąpiły uczennice Szkoły Podstawowej Nr 21                      w Częstochowie oraz ZSE w Częstochowie.

Konkurs został zorganizowany przez Szkolne Centrum Turystyki Austrii                                   przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Częstochowie                                                                               oraz Zarząd Oddziału Towarzystwa Polsko – Austriackiego w Częstochowie.

Opracowanie: Zarząd Oddziału TPA w Częstochowie   

30 maja 2022

Szanowni Państwo,
Zapraszamy na czerwcowe spotkanie Wrocławskiego Oddziału TPA, które  odbędzie 2 czerwca (czwartek) 2022 roku o godz. 18.00 w Klubie Muzyki i Literatury.
W części I zapraszamy na koncert  kameralny realizowany w ramach Europejskiego Forum Saksofonowego 2022r.

Informację nadesłał: mgr Lubomir Wędzicha , Wiceprezes Zarządu Głównego,
Prezes Wrocławskiego Oddziału TPA

Pan profesor Ryszard Żołędziewski występował już na naszej uroczystości w Oratorium Marianum.

17 maja 2022

Z życia Wrocławskiego Oddziału TPA

W dniu 5 stycznia 2022r. odbyło się w Klubie Muzyki i Literatury zebranie sprawozdawcze za 2021r. oraz uroczyście obchodziliśmy imieniny Kolegi Sylwestra Szkudlarka.

W dniu 21 stycznia 2022r. na zaproszenie Kolegi Igora Salamona, członka naszego Zarządu Oddziału uczestniczyliśmy w 25 Wrocławskiej Kutii, która odbyła się w Hotelu Panorama przy placu Dominikańskim. Łącznie w Spotkaniu pod patronatem Przewodniczącego Rady Miasta Wrocławia uczestniczyło ok. 200 osób, w tym kilkunastu członków TPA. Obecni byli konsulowie honorowi różnych państw działający we Wrocławiu oraz władze miasta.

Wrocławska Kutia to tradycyjne spotkanie bożonarodzeniowe wrocławskich mniejszości narodowych i etnicznych. Zespół „Orawiacy” z Lipnicy Wielkiej zaprezentował kilka orawskich pastorałek. Głównym organizatorem Kutii, był Igor Salamon. Przy wspólnym stole spotkali się Ukraińcy, Polacy, Niemcy, Bułgarzy, Żydzi, Grecy, Austriacy, Czesi, Łużyczanie, Karaimi. Wspólna biesiada rozpoczęła się od dzielenia się prosforą, czyli kawałeczkami pszennego chleba na zakwasie, posmarowanego miodem…

Całość materiału wraz ze zdjęciami do obejrzenia w poniższym linku.

Material-styczen-maj-2022-2

Nadesłał: Lubomir Wędzicha, wiceprezes Zarządu Głównego i prezes Oddziału TPA we Wrocławiu.

6 maja 2022

Patronat Honorowy Pana Adama Struzika, Marszałka Województwa Mazowieckiego

Szanowni Państwo,

jest nam niezmiernie miło poinformować, że Pan Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego objął  Patronatem Honorowym II Polsko – Austriackie Forum Samorządowe, które odbędzie się w dniach 6 – 8 października 2022 roku w Grodzisku Mazowieckim.

Zarząd Główny TPA w Warszawie