Wydarzenia

Polsko-Austriackie FORUM Samorządowe
Rzeszów 13 kwietnia 2018

Idea organizacji przez Zarząd Główny Towarzystwa Polsko-Austriackiego FORUM Samorządowego zrodziła się jesienią 2016 roku jako jeden ze środków do zdynamizowania i rozwoju naszego Towarzystwa. Wiosną 2017 roku zostały dopracowane założenia merytoryczne  FORUM w których czytamy:
„Nasza inicjatywa odbycia (…) Polsko-Austriackiego Forum Samorządowego ma służyć   wymianie doświadczeń w dotychczasowej współpracy samorządów terytorialnych Polski i Austrii, jej zintensyfikowaniu oraz ma stanowić  nasz skromny wkład  w zacieśnienie  przyjaźni  narodów Europy poprzez  umocnienie samorządności w Polsce w oparciu  o doświadczenia austriackie, a także – mamy nadzieje – samorządów austriackich wzbogacanych o  nasze polskie, koncepcje i doświadczenia.

Istotą koncepcji naszego FORUM jest więc wymiana doświadczeń oraz podsumowanie dorobku osiągniętego w dotychczasowej współpracy samorządów naszych krajów, sformułowanie praktycznych wniosków odnośnie wzbogacenia form i metod tej współpracy oraz rozprzestrzenienie tej idei na regiony w Polsce i Austrii, które dotychczas nie nawiązały bezpośredniego współdziałania.

Jednostki samorządu terytorialnego dysponują ogromnymi zasobami doświadczeń i jednocześnie potrzeb w każdej sferze: od gospodarki komunalnej, poprzez pozyskiwanie środków unijnych aż po sprawy kultury i wymiany młodzieżowej. Tworzą w każdym z państw przestrzeń społeczno-kulturalną i gospodarczą – tzw. „Małe Ojczyzny” – w której dochodzi do przenikania się kultury, doświadczeń  społeczności zamieszkujące dany region.

Równolegle opracowane zostały założenia organizacyjne FORUM poprzedzone żmudnym i czasochłonnym ustaleniem zasięgu i zakresu współpracy różnych szczebli ogniw  samorządowych  Polski i Austrii. W ich rezultacie ustaliliśmy, że 25 miast, gmin oraz samorządów regionalnych obu krajów utrzymuje kontakty partnerskie o zróżnicowanej zresztą intensywności. Rezultatem tej analizy był także wybór Rzeszowa na miejsce obrad I FORUM. Rzeszów bowiem może poszczycić się aktualnie już ponad czterdziestoletnim okresem współpracy z austriackim Klagenfurtem. I to współpracy bardzo owocnej.

Wiosną i latem 2017 roku czyniliśmy starania aby ideą FORUM zainteresować włodarzy Rzeszowa. W rezultacie we wrześniu doszło do pierwszych kontaktów z członkami Zarządu Miasta. Późną jesienią Prezydent Rzeszowa zaakceptował naszą propozycję. W rezultacie w lutym 2018 roku została podpisana umowa pomiędzy ZG TPA a Prezydentem Rzeszowa w sprawie współorganizacji FORUM, którego termin został ustalony na 13 kwietnia 2018 roku.

W wyniku owocnej współpracy zespołu organizacyjnego FORUM naszego Towarzystwa i dyrektora Kamila Czyża działającego w imieniu Prezydenta Rzeszowa, udało się w kilka miesięcy  przygotować dużą ogólnokrajową konferencję z udziałem licznej grupy gości z Austrii.

O godzinie 9.00 13 kwietnia  w Hotelu Prezydenckim w Rzeszowie rozpoczęły się obrady FORUM pod patronatami  honorowymi: Ambasadora Austrii w Polsce, Marszałka Podkarpacia, Prezydenta Rzeszowa oraz Związku Miast Polskich, a także medialnym – Dziennika Gazety Prawnej.

FORUM otworzył i powitał  gości Prezes Zarządu Głównego Towarzystwa Polsko-Austriackiego prof. Zbigniew Tomkowski oraz w imieniu Tadeusza Ferenca Prezydenta Miasta Rzeszowa – Wiceprezydent Marek Ustrobiński. Obrady poprowadził Mirosław Mazanec sekretarz redakcji Dziennika Gazety Prawnej

W obradach FORUM uczestniczyło 105 osób reprezentujących polskie i austriackie jednostki samorządów wszystkich szczebli (miast, gmin, województw/landów w Austrii),  zastępca Ambasadora Austrii w Polsce minister Martin Hermges, zastępca Radcy Handlowego Austrii Stefan Stantejsky, przedstawiciel MSZ Austrii, przedstawiciele   terenowych oddziałów TPA i gospodarzy miasta oraz województwa.
W pierwszej części obrad „PREZENTACJE” przedstawili:

  1. Marzena Furtak-Żebracka Dyrektor Wydziału Promocji UM Rzeszów oraz Markus Geiger członek Zarządu Miasta Obydwoje przedstawili swoje miasta i  efekty ich owocnej, wieloletniej współpracy.
  2. Christa Eisner z Rządu Krajowego Styrii
  3. Stanisław Sorys – członek zarządu województwa małopolskiego
  4. Sławomir Kopyść – członek zarządu województwa pomorskiego
  5. Joanna Lisowska-Nowak – z urzędu marszałkowskiego województwa opolskiego
  6. Justyna Olszańska z Urzędu Miasta Krakó

Po serii prezentacji, znakomicie definiujących tematykę dyskusji, rozpoczęła się dyskusja w dwóch panelach: „Współpraca miast i regionów: doświadczenia, problemy i zadania w procesie integracji narodów Europy” oraz „Gospodarka innowacyjna  – jak możemy wzajemnie inspirować i współpracować”.

W dyskusji, która trwała do późnych godzin popołudniowych, wypowiedziało się ponad 20 osób. Obszerna relacja z dyskusji zawarta jest w Dzienniku Gazecie Prawnej nr 78 z 20 – 22.04.2018 rok.
W ożywionej wielowątkowej, gorącej dyskusji poruszono szeroką gamę problemów współpracy pomiędzy miastami naszych krajów ale także kwestie partnerskich kontaktów pomiędzy regionami. W wystąpieniach także w kwestiach  wykorzystania procesów integracyjnych w ramach UE
w procesie kształtowania społeczeństw obywatelskich.

Generalnie przebieg dyskusji a także atmosfera na sali, liczne spotkania i żywa wymiana zdań uczestników FORUM w trakcie przerw w obradach, ich zainteresowanie tematyką a także „obleganie” naszych gości z Austrii przez naszych działaczy samorządowych i działaczy oddziałów terenowych naszego Towarzystwa. Wielokrotnie stwierdzono, że niestety wymiana partnerska jest ograniczana nikłym zainteresowaniem nawiązywania nowych kontaktów partnerskich przez samorządy austriackie. Na tym tle zdecydowanie „lśni” Styria współpracująca z kilkoma województwami w Polsce a także Klagenfurt owocnie współpracujący z niezwykle serdecznie goszczącym uczestników FORUM – Rzeszowem. Uczestnicy dyskusji wielokrotnie odnosili się w do tych dwóch, pozytywnych przykładów owocnej współpracy.

W zgodnej opinii uczestników, FORUM było niezwykle udanym spotkaniem   osób organizujących współdziałanie polskich społeczności z austriackimi i szerzej unijnymi (wiele województw, miast i gmin współpracuje także z partnerami z innych państw unijnych). Wymiana doświadczeń wzbogacona o wnioski ze współpracy przekazane przez austriackich działaczy samorządowych i dyplomatów uczestniczących w FORUM stanowiły – bez wątpienia –  jakościowo nowy impuls współpracy.

Okazją do pierwszych podsumowań dorobku merytorycznego FORUM, był uroczysty bankiet w salach recepcyjnych Hotelu Prezydenckiego w godzinach wieczornych. W licznych wypowiedziach uczestnicy FORUM – w tym także nasi goście z Austrii – podkreślali trafność inicjatywy naszego Towarzystwa i potrzebę jej kontynuowania.
Następnego dnia – w sobotę 14 kwietnia –  w godzinach południowych uczestnikom FORUM nasi rzeszowscy gospodarze zaprezentowali – w trakcie dwugodzinnej wycieczki autokarowej –  miasto, jego zabytki a także dalsze perspektywy rozwojowe. Był to niezwykle miły akcent wieńczący niezwykle udane spotkanie/konferencję jaką było I Polsko-Austriackie FORUM Samorządowe.

FORUM było także miejscem manifestacji niezwykłego awansu nowoczesnego i szybko rozwijającego się Rzeszowa, zaś ponad 40. letnia historia partnerskiej  współpracy z Klagenfurtem jako czynnik wspomagający ten rozwój i na tym tle uniwersalne przesłanie: współpraca i wymiana międzynarodowa to ważny czynnik prorozwojowy.

Ponad rok po omawianym wydarzeniu można z cała pewnością stwierdzić, że FORUM stanowiło ważny fakt w „nowożytnej” historii Towarzystwa: stanowiło milowy krok w jego rozwoju. Spełniło więc swą funkcję i cel dla którego było organizowane zaś pozytywny odbiór wsród polskich i austriackich samorządowców, motywuje nas do zorganizowania II FORUM w trzecia rocznicę obrad rzeszowskich.

mgr inż. Andrzej Karliński, Sekretarz Zarządu ZG TPA

Polsko-Austriackie FORUM Samorządowe

Rzeszów, 13 kwietnia 2018

Zaplanowane na 13 kwietnia obrady w Hotelu Prezydenckim w Rzeszowie zapowiadają się niezwykle interesująco. Obrady poprowadzi red. Mirosław Mazanec z Dziennika Gazety Prawnej – ostatnio pozyskanego  sponsora  prasowego FORUM. FORUM otworzy i powita licznych gości prof. nadzw. dr Zbigniew Tomkowski, Prezes Zarządu Głównego Towarzystwa Polsko-Austriackiego.

Należy podkreślić, że będziemy obradować pod patronatem honorowym Ambasadora Austrii w Polsce, Marszałka Podkarpacia, Prezydenta Rzeszowa i Związku Miast Polskich zaś podstawę merytoryczną obrad będą stanowiły wystąpienia Prezydenta Rzeszowa
i członka Zarządu Miasta Klagenfurt – dwóch miast od lat owocnie ze sobą współpracujących i zaprzyjaźnionych.

W FORUM weźmie udział liczne grona działaczy samorządowych z całej Polski reprezentujących regiony (województwa), miasta a także mniejsze gminne ośrodki. Spodziewamy się ożywionej wielowątkowej, gorącej dyskusji także w kwestiach  wykorzystania procesów integracyjnych w ramach UE   w procesie kształtowania społeczeństw obywatelskich.

Przygotowania do FORUM wkroczyły w ostatnią organizacyjną fazę. Wysłane zostały imienne zaproszenia. Z końcem tygodnia spodziewamy się potwierdzenia udziału od większości uczestników. Dokonaliśmy także pewnych korekt w porządku obrad: oba panele (samorządowy i przedsiębiorców) odbędą się w tej samej sali – jeden po drugim. Zapewni to możliwość obserwacji całości obrad przez  wszystkich uczestników. Jeśli dyskusja będzie bardzo ożywiona, to istnieje możliwość jest nieograniczonego przedłużenia. A właściwie ograniczonego: na godz. 20.00 planowany jest uroczysty bankiet.

Członek Prezydium Zarządu Głównego TPA, Andrzej Karliński

Założenia Programowe

Porządek obrad

Uchwała Prezydium Zarządu Głównego TPA z dnia 14 lutego 2018r.

załacznik 1 Uchwała

Współpraca województwa opolskiego ze Styrią

Współpraca Krakowa z Wiedniem i Innsbruckiem – Polsko-Austriackie Forum

Samorządowe w Rzeszowie 13.04.2018

Współpraca WM z Austrią Final pdf

18.01.2018

30-lecie Oddziału Towarzystwa Polsko-Austriackiego w Cieszynie

18-go stycznia o godz. 17.00 imprezą w pięknej, gościnnej siedzibie Szkoły Muzycznej I-go
i II-go stopnia w Cieszynie zapoczątkowany został cykl tegorocznych jubileuszowych wydarzeń organizowanych przez nasze Towarzystwo.
Impreza w Cieszynie została zorganizowana z trzech okazji: 30-lecia Oddziału TPA, 100-lecia powstania pierwszej Republiki Austriackiej oraz 120-lecia urodzin kompozytora Viktora Ullmana, Cieszynianina z urodzenia.
Nad imprezą objął patronat Konsul Honorowy Republiki Austrii w Katowicach, pan Mirosław Bienioszek. Obecny na imprezie Konsul odczytał list gratulacyjny, jaki skierował do członków naszego Oddziału, dziękując w nim za wieloletnią działalność.
Sekretarz Zarządu Głównego TPA, Stanisław Szumski wręczył w imieniu Zarządu Głównego Honorowe Odznaki „Zasłużony dla Towarzystwa Polsko-Austriackiego” panu prof. Wojciechowi Kojsowi, inicjatorowi i założycielowi Oddziału oraz dwu zasłużonym, wieloletnim działaczkom Oddziału, pani Marii Kunz i Helenie Siedlak. Prezes Oddziału, pani Maria Gawlas, posiadająca już Honorową Odznakę „Zasłużony dla Towarzystwa Polsko-Austriackiego”, otrzymała specjalny dyplom.
Następnie odbył się koncert muzyki Viktora Ullmana w wykonaniu młodego śpiewaka
z Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie, Michała Janickiego przy akompaniamencie dr hab. muzyki Lecha Napierały, zamieszkałego we Wiedniu, ale związanego także z Akademią Muzyczną w Krakowie. Koncert odbył się dzięki wsparciu Austriackiego Forum Kultury, które to wspólnie z naszym Towarzystwem zapraszało na Koncert Jubileuszowy.
Na koncercie reprezentowane były władze miasta Cieszyna, z Burmistrzem, panem  Ryszardem Macura  oraz władze Powiatu Cieszyńskiego, w osobach Starosty Cieszyńskiego, pana  Janusza Króla oraz Przewodniczącego Rady Powiatu, pana Ludwika Kuboszka.
Koncert był współfinansowany przez obie te jednostki samorządowe.
A po koncercie…… oczywiście, jubileuszowy tort dla wszystkich uczestników imprezy.
Serdeczne podziękowania za zorganizowanie jubileuszowego koncertu należą się działaczom naszego Oddziału w Cieszynie, zwłaszcza pani Prezes Marii Gawlas oraz wszystkim instytucjom i organizacjom które wsparły imprezę finansowo.

opr. mgr Stanisław Szumski, Sekretarz Zarządu Głównego TPA.
zdjęcia: Renata Karpińska, Kierownik Biura Promocji, Informacji i Turystyki Urzędu Miejskiego w Cieszynie.

05.11.2017
Polsko-Austriackie Forum Samorządowe
Rzeszów 13 kwietnia 2018

W rezultacie wielomiesięcznych dyskusji i przygotowań w gronie kierownictwa Zarządu Głównego naszego Towarzystwa,  osiągnęliśmy porozumienie w sprawie realizacji
w Rzeszowie naszego projektu: Polsko – Austriackiego Forum Samorządowego. Prezydent Rzeszowa zaakceptował koncepcję i zapewnił współfinansowanie tego wydarzenia. Występujemy właśnie do Prezydenta Miasta Rzeszowa oraz Ambasadora Austrii w Polsce o wzięcie udziału w tym wydarzeniu a także o objęcie FORUM honorowym patronatem.

FORUM będzie obradowało w dniu 13 kwietnia 2018 roku w salach recepcyjnych Hotelu Prezydenckiego w Rzeszowie. W obradach weźmie udział około 150. przedstawicieli współpracujących z sobą samorządów oraz przedsiębiorców z miast i regionów Polski oraz Austrii.

Kilkadziesiąt podmiotów samorządowych różnych szczebli w Polsce współpracuje lub ma kontakty ze swoimi odpowiednikami w Austrii. Nasze FORUM będzie służyło podsumowaniu i intensyfikacji tej współpracy. Wybór Rzeszowa na miejsce pierwszego spotkania to rezultat niezwykłego awansu tego ośrodka miejskiego i aglomeracji na mapie Polski a także ponad 40. letniej historii partnerskiej współpracy Rzeszowa z Klagenfurtem.

Liczymy na udział w FORUM licznej grupy działaczy samorządowych i przedsiębiorców
z Austrii. Już w tej chwili zapewniony jest udział licznej delegacji z Klagenfurtu a także przedsiębiorców austriackich działających w Polsce oraz polskich w Austrii. Spodziewamy się pozytywnego odzewu na zaproszenie samorządowców austriackich współpracujących
z odpowiednikami w Polsce.

Postanowiliśmy włączyć do tematyki obrad kwestie przedsiębiorczości w tym także przedsiębiorstw innowacyjnych.Rzeszów i Region Podkarpacki to dynamicznie rozwijający się  ośrodek nowoczesnego przemysłu, myśli technicznej, innowacji
i przedsiębiorczości. Miejsce więc idealne do podjęcia tej ważnej tematyki.

Przystępujemy do  etapu realizacji idei FORUM. W najbliższych dniach przekażemy  wszystkim regionom, miastom i gminom w Polsce, które współpracują z odpowiednikami w Austrii, podstawowe informacje merytoryczne i organizacyjne związane z przyszłorocznymi obradami, zachęcając tym samym do wzięcia udziału ich prominentnych przedstawicieli w planowanych obradach.

Do końca listopada br. zamierzamy ustalić skalę zainteresowania FORUM, zaś do 15 stycznia 2018 ostatecznie uzgodnić i ustalić z zainteresowanymi jednostkami samorządowymi personalny skład uczestników FORUM.

Mamy ambicję zorganizować ważne wydarzenie, które znacząco wpłynie na rozwój kontaktów pomiędzy samorządami naszych krajów.

Bieżące informacje  nt. FORUM zamieszczane będą w zakładce „Aktualności” i specjalnej zakładce na stronie naszego Towarzystwa http://polska-austria.org.pl/home/  a także  na  stronach Urzędu Miasta Rzeszowa http://www.rzeszow.pl/

Osobą odpowiedzialną w naszym Towarzystwie za przygotowanie FORUM jest Andrzej Karliński (tel. 605 226 596, e-mail kontakt@polska-austria.org.pl), z którym można się kontaktować we wszystkich kwestiach związanych z FORUM.

Z ramienia Urzędu Miasta Rzeszowa przygotowania do FORUM koordynuje z-ca dyrektora Wydziału Promocji i Współpracy Międzynarodowej Kamil Czyż  tel. 1 77 88 99 00, e-mail:  KCzyz@erzeszow.pl

opr. mgr Andrzej Karliński

Koncepcja programowa 6

Forum Rzeszów – harmonogram obrad

List Prezydenta Rzeszowa

patronat

Korespondencja Ambasadora Austrii (1)

27.10.2016

27 października 2016 r. to ważny dzień dla całego TPA. W tym dniu odbyły się w Lublinie uroczystości 40-lecia utworzenia najstarszego z działających oddziałów Towarzystwa – Oddziału Lubelskiego. Historia i bogaty dorobek tego oddziału związane są przede wszystkim ze środowiskiem akademickim Lublina, zwłaszcza Uniwersytetu im. Marii Curie – Skłodowskiej oraz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Nic też dziwnego, że uroczystości te odbyły się na terenie UMCS, w Chatce Żaka. Honorowy Patronat nad uroczystościami objęli Ambasador Republiki Austrii w Polsce, dr Thomas Buchsbaum, Rektor UMCS, prof. dr hab. Stanisław Michałowski, Marszałek Województwa Lubelskiego, Sławomir Sosnowski oraz Prezydent Miasta Lublina, dr Krzysztof Żuk. Przedstawiciele patronów zaszczycili też swoją obecnością uroczystości. W uroczystości wzięli udział Radca Minister Ambasady Republiki Austrii w Polsce, Christian Autengruber, Konsul Honorowy Republiki Austrii w Lublinie, Piotr Majchrzak, Prezes Zarządu Głównego Towarzystwa Polsko – Austriackiego, prof. nadzw. dr Zbigniew Tomkowski oraz Sekretarz Zarządu Głównego TPA, mgr Stanisław Szumski, Wiceprezydent Lublina, Artur Szymczyk, Prodziekan Wydziału Politologii UMCS, dr hab. Wojciech Ziętara. To właśnie Wydział Politologii UMCS obok Oddziału TPA w Lublinie byli współorganizatorami uroczystości. Przybyło wielu członków i sympatyków TPA z Lublina i województwa lubelskiego. Uroczystość zaczęła się krótkim koncertem muzyki kompozytorów austriackich wykonanym przez Orkiestrę Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Lublinie. Odczytany został list gratulacyjny od Marszałka Województwa Lubelskiego.
Prezes Oddziału TPA w Lublinie, dr Elżbieta Muciek przedstawiła bogaty dorobek Oddziału. Może on się poszczycić wieloma wydawnictwami, których tematyka dotyczy Austrii, stosunków polsko – austriackich oraz Polonii w Austrii, konferencjami naukowymi na te tematy, wystawami, koncertami oraz pośrednictwem w nawiązywaniu kontaktów pomiędzy polskimi i austriackimi instytucjami. Historię Oddziału tylko we fragmentach obrazowała wystawa zdjęć oraz publikacji poświęconych Austrii, stosunkom polsko – austriackim oraz austriackiej Polonii w Chatce Żaka.
Wzruszającą częścią uroczystości było wręczenie przez Prezesa Zarządu Głównego TPA, prof. nadzw. dr Zbigniewa Tomkowskiego oraz Sekretarza Zarządu Głównego TPA, Stanisława Szumskiego Złotej Odznaki „Zasłużony dla Towarzystwa Polsko – Austriackiego” wraz z Dyplomami dwom współzałożycielom Oddziału w Lublinie, byłemu Rektorowi UMCS, prof. Wiesławowi Skrzydło oraz dr inż. Stanisławowi Błaziakowi, członkowi Prezydium Zarządu Głównego TPA, Wiceprezesowi Zarządu Oddziału Lubelskiego TPA a także zasłużonemu działaczowi Oddziału TPA w Lublinie, ks. prof. Edwardowi Walewanderowi, Kierownikowi Katedry Pedagogiki Porównawczej KUL. Dyplomy Uznania Zarządu Głównego TPA otrzymały Prezes Zarządu Oddziału TPA w Lublinie, dr Elżbieta Muciek oraz członkinie Zarządu Oddziału, dr Ewa Godlewska i dr Dorota Litwin – Lewandowska.
Uroczystość uświetnił piękny występ Zespołu Pieśni i Tańca UMCS. Zespół ten towarzyszył wielu imprezom organizowanym przez TPA w kraju i zagranicą. Zarząd Główny TPA, z okazji 40-lecia Oddziału Lubelskiego skierował specjalny List gratulacyjny do dziewięćdziesiątletniego założyciela zespołu, jego wieloletniego dyrektora, Stanisława Leszczyńskiego. Odgrywał on wielką rolę w organizacji różnych działań popularyzujących kulturę polską wśród Polonii. Listy gratulacyjne od władz TPA otrzymali także członkowie jego rodziny, zaangażowani w te działania oraz prowadzenie zespołu a także przedstawiciele zespołu.
Uroczystościom towarzyszyła ekipa TVP która nagrała rozmowy z Konsulem Honorowym Republiki Austrii w Lublinie, Piotrem Majchrzakiem oraz członkiem Prezydium ZG TPA, Wiceprezesem Zarządu Oddziału TPA w Lublinie, dr inż. Stanisławem Błaziakiem.

25.06.2016

W dniach 24 – 26 czerwca 2016 roku przebywała w Wiedniu grupa działaczy i sympatyków wrocławskiego TPA.  W dniu 25 czerwca,  grupa w ilości 40 osób, której przewodniczył mgr Lubomir Wędzicha, Wiceprezes Zarządu Głównego pełniący jednocześnie funkcję Prezesa Zarządu Oddziału TPA we Wrocławiu, została przyjęta przez prof. dr Theodora Kanitzera, Prezydenta Towarzystwa Austriacko – Polskiego w Wiedniu. W spotkaniu uczestniczył  mgr Janusz Gast, Sekretarz Generalny  TPA w Warszawie, który reprezentował Prezydium Zarządu Głównego TPA. Przybyłych z Warszawy i Wrocławia gości powitał prof. dr Theodor Kanitzer, a następnie poinformował o działalności Towarzystwa Austriacko – Polskiego w Wiedniu, które w tym roku obchodzić będzie 70 lecie swojej działalności. Mgr Janusz Gast przedstawił działalność i dokonania Towarzystwa Polsko – Austriackiego od ostatniego Walnego Zjazdu Delegatów, który odbył się w dniu 18 kwietnia 2015 roku w Warszawie. Z kolei mgr Lubomir Wędzicha, poinformował o działalności Oddziału we Wrocławiu w tym ostatnio powołanego Koła Młodych TPA, zrzeszającego młodzież szkół średnich oraz studentów. Następnie mgr Janusz Gast odczytał i wręczył Dyplom Gratulacyjny przyznany przez Zarząd Główny TPA w Warszawie prof. dr Theodorowi Kanitzerowi z okazji jego 90 rocznicy urodzin. Na zakończenie spotkania prof. dr Theodor Kanitzer dziękując władzom TPA z prof. nadzw. dr Zbigniewem Tomkowskim na czele i obecnym na spotkaniu członkom i sympatykom Towarzystwa z Warszawy i wrocławskiego Oddziału wręczył mgr Januszowi Gastowi, prosząc o przekazanie prof. Zbigniewowi Tomkowskiemu oraz mgr Lubomirowi Wędzisze,  książkę  pt. “Theodor Kanitzer”, dokumentującą jego życie i działalność na rzecz rozwoju dobrych stosunków austriacko – polskich. Kończąc spotkanie, które przebiegło w niezwykle miłej atmosferze i akompaniamencie muzyki Fryderyka Chopina, zaprosił na zbliżające się uroczystości 70 lecia Towarzystwa Austriacko – Polskiego w Wiedniu oraz wręczył wszystkim uczestnikom spotkania ostatni numer wydawnictwa Towarzystwa Austriacko – Polskiego w Wiedniu. Goście z Polski, życząc Profesorowi długich lat życia w zdrowiu i pełni sił do dalszej aktywnej działalności, odśpiewali Dostojnemu Jubilatowi “Sto Lat”.

zdjecie90 rocznica urodzin. prof.Kanitzera 25.06.16r. Wieden1Wieden4Wieden2

12.06.2016

Jubileusz 90 lecia prof. dr Theodora Kanitzera

W dniu 12 czerwca 2016 r.  w Sali Herbowej wiedeńskiego ratusza odbyła się pod patronatem Pana Artura Lorkowskiego, Ambasadora RP w Wiedniu, uroczystość 90 lecia urodzin prof. dr Theodora Kanitzera, wieloletniego prezesa Towarzystwa Austriacko-Polskiego obchodzącego w bieżącym roku 70-lecie działalności. Po powitaniu przez dostojnego Jubilata licznie przybyłych gości, rozpoczęła się uroczystość, która przebiegała wg zamieszczonego programu Program Kanitzer. Towarzystwo Polsko – Austriackie reprezentował mgr Bogdan Major, wiceprezes Zarządu Głównego TPA w Warszawie, który odczytał  list gratulacyjny od prof. nadzw. dra Zbigniewa Tomkowskiego, Prezesa Zarządu Głównego TPA.   W swoim wystąpieniu Jubilat przekazał serdeczne podziękowania i pozdrowienia dla Prezesa TPA,  prof. nadzw. dra Zbigniewa Tomkowskiego, członków Zarządu i Towarzystwa. Uroczystość uświetnił  koncert licznych artystów i Chór Polonii Wiedeńskiej „Gaudete” pod kierownictwem dyrygenta Michała Kucharko, który wykonał  m.in.  Poloneza A-Dur op. 40/1 oraz utwory:  „Vivat” i „Hoch soll er leben”. Po koncercie odbył się bankiet podczas, którego chór wraz z gośćmi odśpiewali dostojnemu Jubilatowi „Sto lat”.

DSC07144DSC07143DSC07130DSC07151

01.03.2016
Prof. nadzw. dr Zbigniew Tomkowski, Prezes Zarządu Głównego  Towarzystwa Polsko – Austriackiego  spotkał się w dniu 1marca 2016 roku z mgr Juliuszem Madejem, Prezydentem  renomowanej Uczelni Łazarskiego  w Warszawie, (poprzednia nazwa: Wyższa Szkoła Handlu i Prawa), której założycielem i pierwszym rektorem był  wybitny działacz oświatowy, dr inż. Ryszard Łazarski, jeden z inicjatorów utworzenia i wieloletni , zasłużony  działacz  Towarzystwa Polsko – Austriackiego.
 Podczas spotkania Prezes Zarządu Głównego TPA poinformował Prezydenta Uczelni o celach i działalności Towarzystwa  oraz zaproponował przystąpienie Uczelni do Towarzystwa Polsko – Austriackiego w charakterze Honorowego Członka Wspierającego. Zaproszenie Towarzystwa zostało przyjęte. Prezydent mgr Juliusz Madej  podpisał
i przekazał deklarację przystąpienia Uczelni Łazarskiego do naszego Towarzystwa.
15.01.2016

Zlota Sowa mala do Jupi(5)

Złote Sowy Polonii są dorocznym wyróżnieniem przyznawanym osobom wyróżniających się nie tylko talentem i dokonaniami, aktywnością, kulturą osobistą, postawą moralną, ale i społeczną, życzliwością i umiejętnością współpracy z polonijnymi środowiskami. Działającym ponad podziałami i broniącym dobrego imienia Polski i Polaków na emigracji.Takie polonijne „Oskary” przyznawane Polonii przez Polonię przez redakcję pisma polonijnego „Jupiter”, organu Klubu Inteligencji Polskiej w Austrii i Federacji Kongres Polonii w Austrii z poparciem Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz ambasadora RP w Austrii.
www.dziennik.com

23.11.2015

Prof. Theodor Kanitzer (Wiedeń) 23.11.2015 otrzymał z rąk Rektora Uniwersytetu Warszawskiego, prof. Marcina Pałysa, wyróżnienie “Polonicum” jako ukoronowanie jego wieloletnich starań dotyczących rozwoju stosunków polsko-austriackich i wzajemnego zrozumienia obu narodów.
Prof. Kanitzer od 1971 r. jest przewodniczącym Stowarzyszenia Polsko-Austriackiego, a od roku 1974 prezesem Międzynarodowego Towarzystwa Chopinowskiego. W 1975 razem z wicekanclerzem i ministrem handlu Fritzem Bockiem założył „Forum Gospodarcze”, którego zadaniem jest wspieranie stosunków gospodarczych obu krajów.
Wyróżnienie wręczono uroczyście w Sali Balowej Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich w Warszawie w obecności ambasadora Austrii w Polsce, dra Thomasa M. Buchsbauma, dziekana Wydziału Filozofii, prof. Zbigniewa Grenia, dyrektora Instytutu Polonijnego prof. Andrzeja Zieniewicza, burmistrz Zabrza, Małgorzaty Mańki-Szulik oraz prezesa Towarzystwa Polsko-Austriackiego, prof. Zbigniewa Tomkowskiego, Sekretarza Generalnego Zarządu Głównego TPA, mgr. Janusza Gasta i Sekretarza Zarządu Głównego TPA, mgr. Stanisława Szumskiego.
Prof. Kanitzer jest laureatem licznych polskich i austriackich wyróżnień, m.in. Wielkiej Odznaki Honorowej za Zasługi dla Republiki Austrii, Złotej Odznaki Honorowej za zasługi dla kraju związkowego Wiednia, Wielkiej Odznaki Honorowej za Zasługi dla kraju związkowego Dolnej Austrii, Krzyża Komandorskiego Orderu Odrodzenia Polski za Zasługi, srebrnego medalu Gloria-Artis za wybitne zasługi w dziedzinie kultury.
www.ambasadaaustrii.pl

27.10.2015
1.
Staraniem  Zarządu Oddziału TPA w Lublinie oraz Wydziału Politologii UMCS  odbyła się konferencja naukowa nt “Historyczne i polityczne związki Polski i Austrii” z udziałem pracowników naukowo-dydaktycznych uczelni oraz członków i sympatyków Towarzystwa Polsko Austriackiego. Konferencji przewodniczył  prof. dr hab.Grzegorz Janusz, dziekan Wydziału Politologii UMCS. Konferencja odbyła się pod honorowym patronatem Prezydenta m. Lublina   Krzysztofa Zuka  oraz przy wsparciu Oddziału Raiffeisen Polbank
w Lublinie. W konferencji wziął udział  i przemówienie powitalne wygłosił wiceprezydent Lublina, Krzysztof Komorowski.

2.

Z okazji Święta Narodowego Republiki Austrii pod pomnikiem żołnierzy austriackich poległych w latach I wojny światowej w Tczewie odbyła się uroczystość złożenia wieńców
i wiązanek kwiatów. W uroczystości udział  wzięli m. in.  Konsul Honorowy Republiki Austrii  w Gdańsku Marek Kacprzak, wiceprezydent Tczewa  Adam Urban, prezes Zarządu  Oddziału TPA w Gdańsku red. Czesław Skonka, liczni członkowie TPA oraz grupa młodzieży.
26.10.2015

Przyjęcie wydane przez dr Thomasa M. Buchsbauma, Ambasadora Republiki Austrii w Warszawie z okazji Święta Narodowego Republiki Austrii. W uroczystości uczestniczyli członkowie Prezydium Zarzadu Głównego TPA z Prezesem prof. nadzw. dr Zbigniewem Tomkowskim na czele.
www.ambasadaaustrii.pl

19.10.2015

Gala Wiedeńska w ramach XX Jubileuszowych Dni Austrii, Radom 2015. Na zaproszenie Pani Ireny Szcześniak, Prezesa Oddziału TPA w Radomiu, Zarząd Główny TPA reprezentowali: Prezes Zarządu Głównego, prof. nadzw. dr Zbigniew Tomkowski oraz Sekretarz Generalny Zarządu Głównego TPA, mgr Janusz Gast.
www.echodnia.eu

27.08.2015

Otwarcie przez dr Thomasa M. Buchsbauma, Ambasadora Republiki Austrii w Warszawie w obecności Grzegorza Schetyny, Ministra Spraw Zagranicznych RP, konsulatu we Wrocławiu i wprowadzenie nowego konsula honorowego, dr Edwarda Wąsiewicza.
Uroczystość odbyła się w Auli Leopoldina Uniwersytetu Wrocławskiego. Zarząd Główny TPA reprezentował mgr Lubomir Wędzicha, wiceprezes Zarządu Głównego Towarzystwa Polsko-Austriackiego.
www.konsulat-austrii-wroclaw.pl

23.06.2015

Na stronie Radio Polonia Wieden ukazał się wywiad z Lubomirem Wędzichą, Wiceprezesem Zarządu Głównego i Prezesem Oddziału TPA we Wrocławiu oraz poniższy tekst o historii Towarzystwa Polsko – Austriackiego autorstwa prof. nadzw. dr Zbigniewa Tomkowskiego, Prezesa Zarządu Głównego naszego Towarzystwa.
Zapraszamy do wysłuchania.
https://cba.fro.at/291118

Towarzystwo Polsko-Austriackie-historia (prof. Tomkowski)

1. Z inicjatywą powołania społecznego stowarzyszenia zrzeszającego osoby i instytucje zainteresowane Austrią, rozwojem stosunków polsko-austriackich oraz działalnością na rzecz zbliżenia obu narodów-polskiego i austriackiego wystąpił ówczesny rektor Uniwersytetu Warszawskiego, prof. dr Stanisław Turski. Jego staraniem w dniu 28 grudnia 1959r. odbyło się zebranie Zespołu Inicjatywnego, w którym (poza Rektorem)udział wzięli :prof. dr Tadeusz Cieślak – rektor Szkoły Głównej Służby Zagranicznej, dr Jan Frankowski –poseł na Sejm, Franciszek Modrzewski- wiceminister Handlu Zagranicznego, Leonard Hohensee- przedstawiciel Centralnego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego, inż. Ryszard Łazarski-działacz oświatowy reprezentujący Naczelny Komitet Wykonawczy Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego, przedstawiciel CZ „Orbis” –Janusz Śniadowski oraz Zbigniew Tomkowski – przedstawiciel Komisji Zagranicznej Ogólnopolskiego Komitetu Współpracy Organizacji Młodzieżowych. Uczestnicy zebrania powołali Komitet Organizacyjny TPA (przewodniczący – prof. St. Turski, sekretarz –prof. T. Cieślak).
2. W dniu 29 stycznia 1960r. odbył się Zjazd Konstytucyjny TPA, podczas którego uchwalony został pierwszy Statut Towarzystwa. Stwierdzano w nim, że „Celem Towarzystwa jest:
a) zacieśnianie łączności i współpracy polsko-austriackiej w dziedzinie kultury, nauki
i gospodarki,
b) popularyzacja i zapoznawanie społeczeństwa polskiego z historią, kulturą, nauką austriacką oraz osiągnięciami Austrii w życiu gospodarczym, naukowym
i kulturalnym,
c) popularyzacja i zapoznawanie społeczeństwa Austrii z historia, kulturą i nauką polską oraz życiem i osiągnięciami narodu polskiego” (uwaga: w tym kontekście warto zauważyć ,że mimo upływu 55 lat sformułowane wówczas cele są nadal
w pełni aktualne i znajdują swój wyraz w współcześnie obowiązującym Statucie TPA).
3. Proces kształtowania się Towarzystwa zakończył I Walny Zjazd TPA (6 maja 1960r.) podczas którego uchwalono program i wybrano Zarząd Główny TPA z prezesem prof. dr Stanisławem Turskim.
4. Od początku swego istnienia Towarzystwo zrzeszało ( i nadal zrzesza) przede wszystkim inteligencję : są nauczyciele akademiccy, prawnicy, historycy, socjologowie, pedagodzy, ekonomiści, inżynierowie, publicyści i dziennikarze, działacze oświaty i kultury inni.
5. W istotny sposób wywiera to wpływ na charakter Towarzystwa, kształt i wielostronność programu oraz konieczność dostosowywania go do ich zainteresowań.
6. Realizując swe cele statutowe Towarzystwo stosuje różnorodne formy pracy. Są to m.in.: odczyty, prelekcje i wystawy ukazujące wszechstronny dorobek Austrii, walory turystyczne różnych regionów tego kraju, piękno zabytków, współpracę polsko-austriacką w różnych dziedzinach itp.
7. Ważną formą poznawania Austrii są wycieczki poznawcze oraz projekcje filmowe.
W ostatnich 20 latach oddziały TPA są organizatorami kompleksowych imprez kulturalno-oświatowych pn „Dni Austrii” cieszących się dużym zainteresowaniem społeczeństwa oraz władz samorządowych.
8. Istotnym dorobkiem TPA są konferencje naukowe (lub popularnonaukowe) organizowane wspólnie z instytucjami naukowymi (PAN) oraz wyższymi uczelniami. Są one poświecone ważnym wydarzeniom w Austrii ( np. kwestia neutralności) oraz różnym aspektom współpracy polsko-austriackiej.
9. Powstanie przed 55 laty TPA spotkało się dużym zainteresowaniem. Wyrazem tego jest m.in. jego rozwój organizacyjny. Już w pierwszym roku istnienia TPA jego członkami było ponad 150 osób (głównie pracowników wyższych uczelni) oraz 8 zbiorowych członków wspierających. Obecnie Towarzystwo zrzesza w 14 oddziałach terenowych ok. 1 000 osób. Do najbardziej aktywnych należą oddziały we Wrocławiu, w Bydgoszczy, Częstochowie, Toruniu i Lublinie.
10. Kolejnymi prezesami Zarządu Głównego TPA byli: prof. dr Stanisław Turski ( od powstania TPA w 1959r. do 3 marca 1986r. tj do śmierci), prof. dr hab. Wiesław Balcerak ( od 3 marca 1986r. do 17 kwietnia 2015r.). Obecnie funkcję tę sprawuje prof. nadzw. dr Zbigniew Tomkowski (od 12 listopada 1991r do 17 kwietnia 2015r. pełnił funkcje Sekretarza Generalnego).

12.06.2015

“Migracja i integracja – wyzwanie dla Europy. Doświadczenia Polski i Austrii”, konferencja w Hotelu Polonia Palace w Warszawie. W konferencji wzięli udział: Prezes Zarządu Głównego, prof. nadzw. dr Zbigniew Tomkowski oraz Sekretarz Generalny Zarządu Głównego TPA, mgr Janusz Gast.

10.06.2015

“Wspólne członkostwo Polski i Austrii w Unii Europejskiej: Partnerstwo i przyszłość”, międzynarodowe sympozjum organizowane przez Dom Spotkań z Historią i Ambasadę Republiki Austrii w Warszawie. W sympozjum uczestniczył prof. Zbigniew Tomkowski, Prezes Zarzadu Głównego TPA.

09.06.2015

Oddział Towarzystwa Polsko – Austriackiego w Częstochowie, wspólnie z Politechniką Częstochowską oraz Centrum Języków Europejskich, Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Częstochowie w dniu 9 czerwca 2015 roku zorganizował II Austriacko – Polskie Forum Gospodarcze dla przedsiębiorstw  z Częstochowy  oraz regionu częstochowskiego. Z zaproszonych gości udział wzięli: Pan Stefan Stantjsky – Attache Handlowy Ambasady Austrii – Wydział Handlowy, Dr Adam Widoma, Dyrektor ds. Marketingu Ambasady Austrii – Wydział Handlowy oraz Gabriele Lenger, Prezes Zarządu AUSTRA.INFO Sp. z o.o., Dr Katharina Weisswasser – Centrum Translatoryki Uniwersytetu Wiedeńskiego tłumacz przysięgły języka polskiego i niemieckiego, Stefan Marte, konsultant w austriackim przedsiębiorstwie HOHENBERG Gmbh.

S22C-616071515590_0001

 30.05.2015

“Feta na Próżnej”, otwarcie wystawy, koncerty i przyjęcie z okazji zakończenia obchodów 50 lecia Austriackiego Forum Kultury w Warszawie. Zarząd Główny TPA reprezentowali: Prezes Zarządu Głównego, prof. nadzw. dr Zbigniew Tomkowski oraz Sekretarz Generalny Zarządu Głównego TPA, mgr Janusz Gast.
www.austria.org.pl
Patrz strony 51-69

29.05.2015

Konferencje i sympozja z okazji obchodów 50 lecia Austriackiego Forum Kultury w Warszawie:

  • międzynarodowe sympozjum “Integracja, wyzwanie dla Europy”,
  • konferencja popularnonaukowa “Kultura w stosunkach międzynarodowych – zagraniczna polityka kulturalna dziś”.

W konferencjach wzięli udział: Prezes Zarządu Głównego, prof. nadzw. dr Zbigniew Tomkowski oraz Sekretarz Generalny Zarządu Głównego TPA, mgr Janusz Gast.
www.austria.org.pl
Patrz strony 56 i 58