11 grudnia 2017

W dniu 11 grudnia 2017r. w Teatrze Powszechnym im. Jana Kochanowskiego w Radomiu odbył się wieczór wigilijny Radomskiego Stowarzyszenia Pokoleń. Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele: radomskich władz, duchowieństwa, placówek kulturalnych, radomskich uczelni wyższych, świata biznesu itp. Na zaproszenie Radomskiego Stowarzyszenia Pokoleń w tym wyjątkowym wydarzeniu wziął udział również Zarząd Towarzystwa Polsko Austriackiego Oddział w Radomiu.
W trakcie spotkania, któremu towarzyszył koncert kolęd, Prezes Stowarzyszenia Pokoleń – Pani Grażyna Łuba uhonorowała przedstawicieli niektórych placówek, które działają na rzecz lokalnej społeczności m. Radomia m.in. Radomski Oddział Towarzystwa Polsko Austriackiego. Na ręce Prezes TPA O/Radom – Pani mgr Ireny Szcześniak oraz założyciela Towarzystwa w Radomiu – Pana Jerzego Madejskiego przekazała “Kryształ RSP” oraz piękny album “Oskar Kolberg 1814-1890” – patron Szkoły Muzycznej w Radomiu.
W imieniu członków TPA O/Radom Prezes – Irena Szcześniak wręczyła natomiast obraz
z pięknym bajkowym domem austriackiego architekta Hudertwasserhausa, który jest jednym z większych atrakcji turystycznych Wiednia.
Relacja ze spotkania
mgr Irena Szcześniak
Prezes Oddziału TPA w Radomiu