Dokumenty

 1. Statut Towarzystwa Polsko-Austriackiego [PDF]
 2. Regulamin Koła Młodzieży [PDF]
 3. Uchwała Programowa [PDF] [DOC]
 4. Deklaracja Członkowska [PDF] [DOC]
 5. Projekt Regulaminu [PDF]
 6. Deklaracja wspierania działalności TPA [PDF] [DOC]
 7. Deklaracja Przystąpienia HCW do TPA [PDF] [DOC
 8. Sprawozdanie z działalności TPA 2016
 9. Sprawozdanie z dzialalnosci TPA 2017
 10. Sprawozdanie z działalności TPA 2018 ostateczne
 11. Sprawozdanie z działalności TPA w 2019.III
 12. Zjazd 06.04.19 informacja o działalności
 13. Uchwała WZD 6.04.19 po WZD