10 lutego 2024

Pożegnanie Profesora Zbigniewa Tomkowskiego

Pożegnanie Prof. Zbigniewa Tomkowskiego w imieniu Kolegów
i Koleżanek z Towarzystwa Polsko Austriackiego

Szanowni Państwo!

Żegnamy dzisiaj  Profesora Zbigniewa Tomkowskiego, dobrego,  życzliwego
i przyjaznego ludziom człowieka i przyjaciela, wybitnego naukowca, historyka, politologa, specjalizującego się w najnowszych dziejach Austrii, stosunkach polsko – austriackich oraz problematyce Polaków i Polonii w Austrii, pracownika naukowo-dydaktycznego, członka Senatu Wyższej Szkoły Menadżerskiej, dyplomatę, byłego Konsula Generalnego w Wiedniu i Hadze, członka i założyciela Towarzystwa Polsko – Austriackiego, w którym przez ponad 60 lat pełnił wiele bardzo ważnych funkcji m. in. Sekretarza Generalnego i Prezesa Zarządu  Głównego, ciesząc się wśród członków uznaniem i szacunkiem.  Posiadał wiele państwowych i resortowych odznaczeń i nagród w tym Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej oraz Złotą Odznakę Honorową przyznaną za zasługi przez Prezydenta Republiki Austrii.

Droga Pani  Izabello, Czcigodna pogrążona w smutku Rodzino!

Jesteśmy z Wami w  tym  trudnym dla Was czasie,  jakże ogromnego  smutku, by  Wam chociaż odrobinę zmniejszyć ten ból po stracie kochanego męża, taty i dziadka. Proszę przyjąć od nas, przyjaciół, kolegów, znajomych, wyrazy głębokiego współczucia i duchowej łączności. Pragnę złożyć najszczersze kondolencje w imieniu wszystkich członków z Towarzystwa Polsko – Austriackiego.

Droga Pani Izabello, Czcigodna Rodzino, Drodzy Przyjaciele!

Dotarła do nas  ta smutna wiadomość, która napełnia nas wszystkich żalem i smutkiem,  bo odszedł człowiek wielkiego formatu, wielkiego serca, człowiek powszechnie szanowany i lubiany.  Z wielką czcią pochylamy dzisiaj głowy nad Twoją  urną Drogi  Zbyszku. Przybyliśmy tutaj Drogi Przyjacielu  aby towarzyszyć Ci w Twojej ostatniej drodze.  Dziękujemy Ci za to, że mogliśmy Ciebie poznać i z Tobą współpracować, korzystając z Twojej ogromnej wiedzy i doświadczenia. Połączyła nas wspólna pasja poznawania Austrii – kraju równie pięknego jak Polska.

Każde pożegnanie, a szczególnie to ostatnie skłania do zadumy i refleksji. Wspominamy wszystkie sprawy i działania, które nas łączyły, a było ich bardzo wiele. Konferencje naukowe, odczyty, „Dni Austrii w Polsce” i koncerty,  organizowane w wielu oddziałach TPA,  „Konkursy Wiedzy o Austrii” dla młodzieży szkolnej, wycieczki do Austrii, jubileusze sumujące wieloletnią działalność naszych Oddziałów TPA i zorganizowane przez Zarząd Główny 60 lecie naszego Towarzystwa. Istotnym przedsięwzięciem było dwukrotnie zorganizowanie Polsko – Austriackiego Forum Samorządowego w Rzeszowie
i Grodzisku Mazowieckim z udziałem przedstawicieli polskich i austriackich władz samorządowych.

Wiele wydawnictw i publikacji Twojego autorstwa poświęconych jest programowym wydarzeniom Towarzystwa Polsko – Austriackiego i szeroko rozumianej polsko – austriackiej współpracy  na niwie nauki, kultury i turystyki.

Dziękujemy Ci za Twoją obecność wśród nas,  za piękne wzajemne relacje, za udzielane nam rady, za wszelkie dobro, które stało się Twoim udziałem. Pozostaniesz Zbyszku w pamięci swoich Przyjaciół, Koleżanek i Kolegów z Towarzystwa Polsko Austriackiego  jako człowiek o wysokiej kulturze osobistej, życzliwy dla innych, oddany i bezinteresownie, społecznie zaangażowany w sprawy polsko – austriackiej współpracy w wielu dziedzinach.

Wszystko to o czym wspominamy sprawia, że dzisiaj jest nam szczególnie trudno żegnać Drogiego nam Prezesa. Dlatego będzie  nam wszystkim Ciebie brakowało.

Drogi Przyjacielu, Czcigodny Profesorze!

pozostaniesz na zawsze w naszej pamięci bo zostawiłaś ślady w naszych sercach

„NIE UMIERA TEN, KTO TRWA W SERCACH I PAMIĘCI NASZEJ”.

 Żegnaj Przyjacielu!

Janusz Gast

Prezes Zarządu Głównego
Towarzystwa Polsko-Austriackiego
w Warszawie

Warszawa, 9 lutego 2024 roku

Kondolencje

 

Zarząd Główny TPA
Zdjęcia: Janusz Gast, Stanisław Szumski