Członkowie honorowi

Godność nadawana przez Walny Zjazd Delegatów osobom najbardziej zasłużonym

ROK 2000

RYSZARD ŁAZARSKI – Warszawa
HALINA DONATH – Warszawa
KAROL LIPOWCZAN – Bielsko-Biała

ROK 2005

WŁADYSŁAW ĆWIK – Lublin
CZESŁAW SKONKA – Gdańsk
ZBIGNIEW TOMKOWSKI – Warszawa
HENRYK WYDMUCH  – Częstochowa

ROK 2010

FRANCISZEK MALINOWSKI – Lublin
LUBOMIR WĘDZICHA – Wrocław

ROK 2015
WIESŁAW BALCERAK (Prezes Honorowy) – Warszawa
WŁADYSŁAW KUCHARSKI – Lublin
MARIAN LAMPCZAK – Wrocław

ROK 2019
MARIA GAWLAS – Cieszyn
WIESŁAW SKRZYDŁO – Lublin
ROŚCISŁAW  ŻERELIK – Wrocław

ROK 2023
ZBIGNIEW TOMKOWSKI (Prezes Honorowy) – Warszaw
STANISŁAW BŁAZIAK – Lublin