28 września 2020

“Uroczystości Ullmanowskie”

W dniach od 23 do 26 września w Cieszynie  i Czeskim Cieszynie odbył się  cykl imprez “Uroczystości Ullmanowskie”, poświęcony pamięci urodzonego w Cieszynie kompozytora Viktora Ullmana.

W ramach “Uroczystości” oprócz wykładów poświęconych temu kompozytorowi
i panelowych dyskusji z udziałem  m.in. Jaromira Nohavicy , odbył się  w Cieszynie spacer “Śladami Victora Ullmana” oraz kończący cykl imprez koncert w cieszyńskim Domu Narodowym w wykonaniu kwartetu Foederis Ensemble z Warszawy.

Organizatorami byli między innymi Biblioteka Miejska w Czeskim Cieszynie , Urząd Miasta Cieszyn , Starostwo Powiatowe w Cieszynie, Towarzystwo Polsko – Austriackie Oddział
w Cieszynie, Agencja Noemi z Pragi, Austriackie Forum Kultury z Pragi i Warszawy.
Opr. Maria Gawlas, Prezes Towarzystwa Polsko-Austriackiego Oddział w Cieszynie.

16 sierpnia 2020

XXXVI CHOPIN FESTIVAL w GAMING

W dniach 14 – 16 sierpnia 2020 r. odbył się XXXVI już Chopin Festival organizowany corocznie przez Międzynarodowe Towarzystwo Chopinowskie we Wiedniu.

To niewątpliwie zasługa wieloletniego Prezesa tego Towarzystwa, jednocześnie Prezesa Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Chopinowskich, prof. dr Theodora Kanitzera. To on był pomysłodawcą idei Chopin Festival w Gaming i  spiritus movens kolejnych edycji Festiwalu. Korzysta z ofiarnej pomocy działaczy Towarzystwa Chopinowskiego we Wiedniu, pod kierunkiem Sekretarza Mariusza Morgi. Organizacja tegorocznego Festiwalu była szczególnie trudna z uwagi na uwarunkowania związane z pandemią koronawirusa.

Festiwal odbywa się w murach XIV – wiecznego zespołu klasztornego Kartuzów, co tworzy szczególną atmosferę do odbioru wspaniałej muzyki. Tegoroczny festiwal, pod hasłem „ Chopin i Beethoven, Romantyk i Klasyk” prezentował utwory obu tych geniuszy muzycznych.

W tym roku bowiem przypada  250 – ta rocznica urodzin Ludwiga van Beethovena.

Organizatorom Festiwalu udało się zapewnić grono znamienitych wykonawców muzyki.

Szczególne wrażenie mógł wywrzeć koncert w wykonaniu kameralnej orkiestry dziecięco-młodzieżowej „CAMERATA prima la musica WIEN”, prowadzonej przez muzyków znakomitej orkiestry symfonicznej, „Wiener Philharmoniker”.

Uroczyste otwarcie Festiwalu na dziedzińcu klasztoru zaszczyciła także Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej we Wiedniu, Jolanta Róża Kozłowska. Obecna była także delegacja miasta Zabrze, z Prezydent Małgorzatą Mańka – Szulik. Filharmonia Zabrzańska gościła na Festiwalu w ubiegłym roku.

Na zaproszenie prof. dr Theodora Kanitzera na Festiwalu, jako reprezentant Zarządu Głównego Towarzystwa Polsko – Austriackiego, gościł Sekretarz Generalny Towarzystwa Polsko – Austriackiego, Stanisław Szumski z małżonką, Magdaleną Mazińską – Szumską. W trakcie sobotniego koncertu dokonał wręczenia Medalu za Zasługi Towarzystwa Polsko – Austriackiego prof. dr Theodorowi Kanitzerowi. Do własnych życzeń dla Profesora przekazał także życzenia od Prezesa Towarzystwa Polsko – Austriackiego, prof. nadzw. dr Zbigniewa Tomkowskiego. Oprócz szefowania Towarzystwem Chopinowskim we Wiedniu, Profesor Kanitzer jest także wieloletnim Prezesem Towarzystwa Austriacko – Polskiego we Wiedniu. Oba Towarzystwa łączą wieloletnie więzi współpracy. Prof. dr Theodor Kanitzer jest pierwszym zagranicznym działaczem któremu przyznano Medal za Zasługi Towarzystwa Polsko – Austriackiego. W swoim wystąpieniu w trakcie sobotniego koncertu, Stanisław Szumski podkreślił zasługi prof. dr Theodora Kanitzera dla rozwoju współpracy austriacko – polskiej i popularyzacji polskiej kultury w Austrii.

Stanisław Szumski wręczył także pamiątkowy Medal wydany z okazji 60-lecia powstania Towarzystwa Polsko – Austriackiego, Sekretarzowi Towarzystwa Chopinowskiego we Wiedniu, Mariuszowi Mordze.

Udział w dorocznych Festiwalach Chopinowskich w Gaming można z całą pewnością polecić wszystkim melomanom muzyki.

Opr. Stanisław Szumski

27 marca 2020

Nr. 257 „Österreich-Polen” 2019,
Wydawnictwa Towarzystwa Austriacko – Polskiego w Wiedniu

W najnowszym numerze „Österreich-Polen” 2019, znanego i cenionego w Austrii wydawnictwa naszej bratniej organizacji, Towarzystwa Austriacko – Polskiego w Wiedniu, została zamieszczona informacja o obchodach 60. lecia Towarzystwa Polsko – Austriackiego w Warszawie.

Pragniemy serdecznie podziękować prof. dr. Theodorowi Kanitzerowi, prezydentowi Towarzystwa Austriacko – Polskiego oraz redaktorowi naczelnemu „Österreich-Polen” oraz Mariuszowi Mordze i  pozostałym członkom redakcji za ten artykuł.

Osterreich Polen 2019

Opracował: Janusz Gast
Wiceprezes TPA

11 marca 2020

Wizyta w firmie STRABAG Sp. z o. o.

Przedstawiciele Zarządu Głównego TPA w osobach Wiceprezesa, Janusza Gasta
i Sekretarza Generalnego TPA, Stanisława Szumskiego złożyli w dniu 11 marca 2020 r. wizytę Wojciechowi Trojanowskiemu, Członkowi Zarządu firmy, w jej siedzibie w Pruszkowie.

Celem wizyty było podziękowanie firmie za wsparcie finansowe obchodów 60-lecia powstania Towarzystwa Polsko – Austriackiego oraz zaproszenie STRABAG Sp. z o. o. do udziału w kolejnym II Polsko – Austriackim Forum Samorządowym, które odbędzie się
w Grodzisku Mazowieckim koło Warszawy w dniach 14 – 15 maja 2021 roku.

Gospodarzowi wizyty wręczony specjalny dyplom – podziękowanie, okolicznościowy medal pamiątkowy wydany z okazji 60-lecia utworzenia TPA, publikację autorstwa prof. nadzw. dr Zbigniewa Tomkowskiego, pt. „Z dziejów Towarzystwa Polsko-Austriackiego (1959 – 1969)” oraz Księgę pamiątkową dedykowaną prof. nadzw. dr Zbigniewowi Tomkowskiemu wydaną przez Oddział TPA we Wrocławiu.

Przedstawiciele Towarzystwa poinformowali gospodarza o założeniach kolejnego Polsko – Austriackiego Forum Samorządowego. Złożyli też wstępne zaproszenie firmie STRABAG Sp. z o. o. do udziału w Forum, zwłaszcza w części gospodarczej. Zaproszenie spotkało się z zainteresowaniem.

Opr. Stanisław Szumski
Sekretarz Generalny TPA

9 marca 2020

Spotkanie w Związku Artystów Wykonawców STOART

W dniu 9 marca 2020 roku Janusz Gast – wiceprezes Zarządu Głównego TPA spotkał się
z mec. Agnieszką Parzuchowską – Janczarską – Dyrektor Związku Artystów Wykonawców STOART w Warszawie. Podczas spotkania w siedzibie Związku w imieniu Zarządu Głównego TPA podziękował za udzielenie finansowego wsparcia, dzięki któremu został zorganizowany koncert znakomitego zespołu jazzowego OLD TIMERS z wokalistką Magdaleną Howorską, laureatką wielu jazzowych festiwali. Koncert ten uświetnił obchody Jubileuszu 60. lecia TPA. Następnie wręczył okolicznościowy dyplom oraz Medal “TPA 60 lat Blisko Austrii” oraz materiały wydane z okazji obchodów w tym publikację
pt. “Z dziejów Towarzystwa  Polsko – Austriackiego (1959 – 1969) autorstwa prof. nadzw. dr. Zbigniewa Tomkowskiego.

Dziękując za wyróżnienie dyrektor Agnieszka Parzuchowska – Janczarska stwierdziła,
że Związek Artystów Wykonawców STOART będzie wspierał inicjatywy TPA dotyczące organizacji koncertów z udziałem muzyków, członków Związku.

W spotkaniu Januszowi Gastowi towarzyszyła Elżbieta Jękot – Orzechowska, manager zespołu OLD TIMERS.

Opracował: Janusz Gast
Wiceprezes TPA

6 marca 2020

Przedstawiciele władz Towarzystwa Polsko – Austriackiego z wizytą
u Ambasadora Austrii w Warszawie, dr Wernera Almhofera.

6 marca 2020 r. Ambasador dr Werner Almhofer przyjął delegację Zarządu Głównego TPA w następującym składzie: Prezes – prof. nadzw. dr Zbigniew Tomkowski; Wiceprezes Zarządu Głównego TPA– mgr Janusz Gast oraz Sekretarz Zarządu Głównego TPA,
mgr inż. Andrzej Karliński.

Prof. nadzw. dr Zbigniew Tomkowski przekazał Ekscelencji Ambasadorowi podziękowanie za okazywaną Towarzystwu życzliwość wyrażoną również przy okazji obchodów jubileuszu 60-lecia powstania organizacji. Przypomnijmy że Ambasador objął jubileuszowe obchody Patronatem Honorowym. Uczestniczył też w jubileuszowych imprezach, które się odbyły 16 listopada 2019 r.  w murach Uniwersytetu Warszawskiego,

Sekretarz Zarządu Głównego TPA, mgr inż. Andrzej Karliński, przekazał informację o założeniach i działaniach mających na celu organizację kolejnego Forum. Jego współorganizacją zainteresowany jest samorząd Miasta i Gminy Grodzisk Mazowiecki koło Warszawy na czele z Burmistrzem, Grzegorzem Benedykcińskim. Należy nadmienić,
że Miasto i Gmina Grodzisk Mazowiecki rozwija od wielu lat efektywnie współpracą z miastem Weiz koło Grazu. II Polsko – Austriackie Forum Samorządowe odbędzie się w Grodzisku Mazowieckim w dniach 14 – 15 maja 2021 r.

Mgr Janusz Gast przekazał informacje o obchodach 125 rocznicy działalności Związku Polaków w Austrii “Strzecha”, najstarszej organizacji polonijnej w Europie, na których reprezentował Zarząd Główny TPA.  Poinformował, że drugiego dnia pobytu w Wiedniu
tj. 30 listopada 2019 roku, spotkał się z Ambasador RP w Austrii,  panią Jolantą Różą Kozłowską, którą poinformował o przygotowaniach do organizacji  II Forum Samorządowego. Pani Ambasador wspierała TPA podczas organizacji I Forum, które odbyło się w Rzeszowie i zapewniła, że tym razem  również możemy liczyć na jej życzliwość i pomoc. Obiecała, że w rozmowach oficjalnych z przedstawicielami samorządów austriackich będzie popularyzować ideę współpracy  polsko-austriackiej w tej dziedzinie oraz zachęcać ich do udziału w II Forum w 2021 roku.

Na podkreślenie zasługuje fakt, iż Ambasador z wielką uwagą  wysłuchał i przyjął przedstawione mu informacje i ponownie wysoko ocenił  dokonania i rezultaty rzeszowskiego Forum. Zapewnił udzielenie TPA wszelkiej niezbędnej  pomocy w przygotowaniu  II Forum oraz nader pozytywne odniósł się do zamiaru Zarządu Głównego wzbogacenia jego programu o problematykę ekologiczną, podkreślając ogromne znaczenie tych zagadnień we współczesnym świecie i  wskazując na duże możliwości współpracy polskich i austriackich samorządów w tej dziedzinie.

Z dużym zadowoleniem przyjął propozycję Zarządu Głównego TPA objęcia Honorowego Patronatu nad II Polsko-Austriackim Forum Samorządowym w  Grodzisku Mazowieckim
w 2021 roku.

Opr. Stanisław Szumski
Sekretarz Generalny TPA

24 lutego 2020

Bal Wiedeński w Częstochowie

Koniec karnawału w Oddziale TPA w Częstochowie miał szczególny akcent. W dniu 24 lutego 2020 w Sali widowiskowej Szkoły Podstawowej Nr 38 w Częstochowie spotkali się znamienici goście, ażeby najpierw obejrzeć występ debiutantów, a następnie tanecznym krokiem − zgodnie z najlepszymi tradycjami wiedeńskimi − zakończyć tegoroczny sezon balowy. Uczniowie klas tanecznych oraz początkujący piosenkarze, pod kierunkiem dyplomowanego nauczyciela tańca pana Marcina Kisztelińskiego oraz nauczycielki muzyki pani Anny Leszczyńskiej, uświetnili swoim występem początek balu. Pierwszy honorowy taniec – czyli walc J. Straussa „Nad pięknym modrym Dunajem”− zatańczył pan dr Ryszard Stefaniak – Wiceprezydent Miasta Częstochowy z uczennicą najstarszej klasy tanecznej Kingą Gosińską. Pan Wiceprezydent wypowiedział też tradycyjne „ALLES WALZER !!! − jako sygnał do rozpoczęcia balu. Goście mogli skosztować typowych wiedeńskich specjałów oraz obejrzeć wystawę książek poświęconych parze Cesarskiej Franciszkowi Józefowi II oraz Sissi. Bal zorganizowano przy współpracy pani Anny Dymek − dyrektor SP 38 w Częstochowie oraz pani Moniki Mielczarek – Soluch − opiekunki Młodzieżowego Koła TPA, która była też współautorką wystroju plastycznego.

Opracowanie: Oddział TPA  w Częstochowie

 

21 lutego 2020

Spotkanie z Krzysztofem Szadurskim, Prezesem Zarządu Hotele Warszawskie “Syrena” oraz Pawłem Lewtakiem, Dyrektorem Generalnym Hotel Polonia Palace

W dniu 21 lutego 2020 roku Janusz Gast – Wiceprezes wraz z towarzyszącym mu Jerzym Jędrzejewskim – Sekretarzem Zarządu Głównego TPA spotkali się w Hotelu Polonia Palace
z Krzysztofem Szadurskim – Prezesem Zarządu Hotele Warszawskie “Syrena” Sp. z o.o. oraz Pawłem Lewtakiem – Dyrektorem Generalnym Hotel Polonia Palace.

Podczas spotkania Janusz Gast wręczył specjalne dyplomy i podziękował obu Panom za pomoc okazana podczas organizacji Jubileuszu 60. lecia TPA, a którą było nieodpłatne zakwaterowanie w  Polonia Palace Hotel austriackich gości przybyłych na obchody 60. lecia Towarzystwa Polsko – Austriackiego.

W dalszej części spotkania prezes Krzysztof Szadurski oraz dyrektor generalny Paweł Lewtak zostali poinformowani przez wiceprezesa Janusza Gasta o podjętych przez Zarząd Główny TPA działaniach mających na celu organizację II Forum Samorządowego, które odbędzie się w 2021 roku w Grodzisku Mazowieckim.

Prezes Krzysztof Szadurski i dyrektor generalny Paweł Lewtak wyrazili zainteresowanie udziałem w II Forum jednocześnie informując, że będą nadal wspierać działalność Towarzystwa Polsko – Austriackiego.

Sporządził: Janusz Gast
Wiceprezes TPA

17 lutego 2020

Wizyta w Cukierni Wiedeńskiej

W dniu 17 lutego 2020 roku Janusz Gast – wiceprezes oraz Jerzy Jędrzejewski -sekretarz Zarządu Głównego TPA odwiedzili Cukiernię Wiedeńską w Warszawie. Podczas spotkania z właścicielką Anna Suwińską Malkiewicz w imieniu Zarządu Głównego wręczyli jej specjalny dyplom i podziękowali za ufundowanie wspaniałego tortu wiedeńskiego, którego degustacja odbyła się podczas przyjęcia wydanego z okazji Jubileuszu 60. lecia Towarzystwa Polsko – Austriackiego. Wszyscy goście i uczestnicy przyjęcia jednoznacznie stwierdzili, że tort był wyśmienity.

Podczas spotkania przy pysznej kawie i ciastku rozmawiano o działalności TPA
i zaproszono Cukiernię Wiedeńską do udziału w II Forum Samorządowym, które odbędzie się w Grodzisku Mazowieckim w terminie 14-15 maja 2021 roku.

Opracował: Janusz Gast
Wiceprezes TPA

14 lutego 2020

Wizyta w firmie Wyborowa S.A. Pernod Ricard

W dniu 14 lutego 2020 roku Janusz Gast – Wiceprezes oraz Jerzy Jędrzejewski – Sekretarz Zarządu Głównego Towarzystwa Polsko – Austriackiego spotkali się z Andrzejem Szumowskim – wiceprezesem firmy Wyborowa S.A. Pernod Ricard oraz z towarzyszącą mu Elżbietą Kwiecińską – Prysłopską – Dyrektorem Stowarzyszenia Polska Wódka.

W imieniu Zarządu Głównego TPA Janusz Gast podziękował Andrzejowi Szumowskiemu za wsparcie organizacji obchodów 60 lecia TPA i wręczył mu specjalny dyplom
i okolicznościowy Medal”60 lat Blisko Austrii” oraz  jubileuszowe wydawnictwa w tym “Księgę dedykowaną Profesorowi Zbigniewowi Tomkowskiemu, współzałożycielowi Towarzystwa Polsko – Austriackiego” wydaną przez Oddział TPA we Wrocławiu i publikację
pt. “Z dziejów Towarzystwa Polsko – Austriackiego (1959 – 1969)” autorstwa
prof. nadzw. dra Zbigniewa Tomkowskiego.

Przedstawiciele Zarządu Głównego TPA poinformowali gospodarzy spotkania
o aktualnej działalności TPA w tym założeniach i podjętych przygotowaniach do organizacji II Polsko – Austriackiego Forum Samorządowego, które odbędzie się wiosną 2021 roku w Grodzisku Mazowieckim. Andrzej Szumowski i Elżbieta Kwiecińska – Prysłopska wyrazili zainteresowanie udziałem w tym przedsięwzięciu.

Opracował: Janusz Gast
Wiceprezes Zarządu Głównego TPA

13 lutego 2020

Wizyta w firmie PORR S.A.

W dniu 13 lutego 2020 roku Janusz Gast – wiceprezes oraz Jerzy Jędrzejewski – sekretarz Zarządu Głównego TPA złożyli wizytę Piotrowi Kledzikowi – Prezesowi Zarządu oraz Piotrowi Chojnackiemu – Członkowi Zarządu, Dyrektorowi Finansowemu PORR S.A.

Podczas spotkania wiceprezes Janusz Gast w imieniu Zarządu Głównego TPA wręczył specjalne dyplomy i podziękował obu Panom za pomoc i finansowe wsparcie Jubileuszu 60. lecia TPA, którego Gala odbyła się 16 listopada 2019 roku na terenie Uniwersytetu Warszawskiego w reprezentacyjnej sali Balowej Pałacu Tyszkiewiczów –  Potockich oraz Kolumnowej Wydziału Historii i poprzedzona  została otwarciem wystawy pt.: “Blisko Austrii” zawierającej publikacje w języku polskim o Austrii, stosunkach polsko – austriackich, Polonii w Austrii oraz o austriackiej literaturze.

Celem wizyty było również poinformowanie o założeniach i zaproszenie firmy PORR S.A. do udziału w kolejnym II Polsko – Austriackim Forum Samorządowym, które odbędzie się w Grodzisku Mazowieckim koło Warszawy w dniach 14 – 15 maja 2021 r.

Prezes Piotr Kledzik podziękował za zaproszenie i stwierdził, że firma PORR S.A. będzie wspierać przedsięwzięcia realizowane przez TPA mające na celu współpracę polsko – austriacką.

Opr. Janusz Gast
Wiceprezes TPA

17 stycznia 2020

Spotkanie prof. nadzw dra Zbigniew Tomkowskiego z mgr Juliuszem Madejem, Prezydentem Uczelni Łazarskiego, Patronem Honorowym Jubileuszu 60.lecia TPA

W dniu 17 stycznia br prezes Zarządu Głównego TPA prof. nadzw dr Zbigniew Tomkowski spotkał się z mgr Juliuszem Madejem, Prezydentem Uczelni Łazarskiego i Patronem Honorowym Jubileuszu 60.lecia Towarzystwa Polsko-Austriackiego, który z przyczyn obiektywnych (pobyt zagranicą) nie mógł osobiście uczestniczyć w uroczystościach jubileuszowych, które sie odbyły w murach Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie
powstało nasze Towarzystwo.
W spotkaniu uczestniczył również prof. dr hab Paweł Olszewski, dziekan Wydziału Medycznego Uczelni Łazarskiego, który podczas uroczystości jubileuszowych TPA reprezentował Patrona Honorowego mgra Juliusza Madeja, kontynuatora dzieła dra Ryszarda Łazarskiego, współzałożyciela Towarzystwa Polsko -Austriackiego
oraz twórcę Wyższej Szkoły Handlu i Prawa w Warszawie (obecnie Uczelnia Łazarskiego).
Prezes Towarzystwa poinformował Prezydenta Uczelni o przebiegu jubileuszowych uroczystości, udziale w nich wielu dostojnych gości, w tym Ambasadora Austrii w Polsce dra Wernera Almhofera, Ambasadora Austrii na Łotwie mgr Stelli Avallone (wcześniej ministra pełnomocnego w Ambasadzie Austrii w Warszawie), b. ministra Spraw Zagranicznych RP, Adama Daniela Rotfelda, licznych przedstawicieli uczelni, delegatów oddziałów regionalnych TPA. Podkreślił też znaczenie przyznania Towarzystwu przez marszałka województwa mazowieckiego, Adama Struzika, Medalu PRO MASOVIA,
za wybitne zasługi dla Mazowsza. Przekazał również Prezydentowi Juliuszowi Madejowi wyrazy serdecznych podziękowań za pomoc udzielaną Towarzystwu w realizacji jego zadań programowych, wręczył mu Jubileuszowy Medal Pamiątkowy Towarzystwa oraz przekazał publikację swego autorstwa ” Z dziejów Towarzystwa Polsko-Austriackiego 1959-2019″.
Prezydent Juliusz Madej, wysoko oceniając dotychczasową działalność Towarzystwa podkreślił, iż podobnie jak dotychczas, będzie udzielał mu pełnego poparcia
i wszechstronnej pomocy.
Spotkanie odbyło się w niezwykle serdecznej atmosferze.

7 stycznia 2020

Spotkanie z JM dr. hab. Marcinem Pałysem, prof. Uniwersytetu Warszawskiego

W dniu 7 stycznia 2020 roku prof. nadzw. dr Zbigniew Tomkowski – prezes oraz mgr Janusz Gast – wiceprezes Zarządu Głównego TPA złożyli wizytę Jego Magnificjencji dr. hab. Marcinowi Pałysowi, prof. Uniwersytetu Warszawskiego. Celem spotkania było podziękowanie Panu Rektorowi za objęcie Patronatu Honorowego nad obchodami Jubileuszu 60. lecia TPA oraz za udzielenie wszechstronnej pomocy  podczas jego organizacji w reprezentacyjnych salach: Balowej w Pałacu Tyszkiewiczów – Potockich
i Kolumnowej Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, w którym 28 grudnia 1959 roku w gabinecie prof. dr Stanisława Turskiego, ówczesnego Rektora UW, powstało Towarzystwo Polsko – Austriackie w Warszawie.

Prof. nadzw. dr Zbigniew Tomkowski wręczył JM Rektorowi medal okolicznościowy
“60 lat blisko Austrii” oraz wydawnictwa dotyczące obchodów w tym publikację pt.
” Z dziejów Towarzystwa Polsko – Austriackiego (1959 – 1969)” jego autorstwa. Mgr Janusz Gast wręczył Księgę dedykowaną prof. Zbigniewowi Tomkowskiemu, współzałożycielowi Towarzystwa Polsko Austriackiego wydaną przez Oddział TPA we Wroclawiu pod redakcją prof. dr. hab. Rościsława Żerelika i mgr Lubomira Wędzichy, prezesa Oddziału TPA
we Wrocławiu.

Na zakończenie spotkania, które upłynęło w bardzo sympatycznej atmosferze wręczono Panu Rektorowi pismo zawierające również podziękowania dla mgr Anny Wołodko, dyrektor  Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego i jej współpracownikom za pomoc
w zorganizowaniu wystawy pt.: „Blisko Austrii” prezentującej wybrane publikacje w języku polskim o Austrii, stosunkach polsko – austriackich, Polonii w Austrii oraz o austriackiej literaturze. Podziękowano również paniom: Anecie Polak oraz Marzenie Burczyńskiej
z Biura Promocji Uniwersytetu Warszawskiego za życzliwą i owocną współpracę.

W piśmie też wyrażono wdzięczność prof. dr. hab. Zbigniewowi Skowronowi, dyrektorowi Instytutu Muzykologii UW za użyczenie zabytkowego fortepianu, dzięki któremu mógł się odbyć koncert artystów z Wiednia.

Opracował: Janusz Gast
Wiceprezes Zarządu Głównego TPA

11 grudnia 2019

60 lecie powstania TPA – obchody w Częstochowie

Jubileusz 60lecia TPA świętowano w oddziale częstochowskim w dniach 11-13 grudnia 2019. Na wstępie w formie uroczystego posiedzenia zarządu oddziału, podczas którego został przedstawiony rys historyczny współpracy polsko-austriackiej pod egidą TPA oraz nastąpił akt udekorowania medalem „60lat blisko Austrii” wieloletniego Prezesa oddziału częstochowskiego TPA oraz Wiceprezesa ZG TPA pana dra inż. Henryka Wydmucha.

Koło Młodzieżowe TPA, działające przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Częstochowie pod opieką pani Doroty Grzywny, przygotowało uroczystość otwarcia Szkolnego Centrum Turystyki Austrii. Aktu przecięcia wstęgi w kolorach Polski i Austrii dokonali:
– Wiceprezydent Miasta Częstochowy – dr Ryszard Stefaniak
– Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych – mgr Maciej Trzmiel
– Przewodnicząca oddziału częstochowskiego TPA – dr Bogumiła Kmieć

W trakcie uroczystości zaprezentowano poszczególne regiony turystyczne Austrii. Gościnnie wystąpił dziewczęcy zespół taneczny ze Szkoły Podstawowej Nr 21
w Częstochowie. Na zakończenie chór szkolny wykonał austriacką kolędę „Cicha noc”
w trzech językach.

Idea projektu powstała podczas spotkania pani mgr Gabrielle Lenger – dyrektor Narodowego Biura Promocji Austrii − „Austria-info” z siedzibą w Warszawie − z dyrekcją Zespołu Szkół Ekonomicznych oraz uczniami klas turystycznych w dniu 19 października 2017r. Kolejnym etapem i zachętą do bliższego zainteresowania się Austrią były warsztaty poświęcone osobliwościom Austrii przeprowadzone przez studentkę turystyki
z Wiednia panią Larę Schmuck w kwietniu 2018r.

Celem Szkolnego Centrum Turystyki Austrii jest organizowanie przedsięwzięć związanych z poznawaniem i rozpowszechnianiem informacji związanych z osobliwościami tego naddunajskiego kraju wśród młodzieży i środowiska lokalnego, przy współpracy instytucji związanych z turystyką austriacką w Polsce  oraz biurami turystycznymi w poszczególnych regionach Austrii.

Działania Szkolnego Centrum Turystyki Austrii będą wspierane i koordynowane przez nasz oddział TPA, przy współpracy Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego – oddziału w Częstochowie, gdyż ważnym celem jest także zachęta do nauki j. niemieckiego na autentycznych materiałach z Austrii oraz zainteresowanie brzmieniem tego języka w wydaniu austriackim.

Opracowanie: oddział częstochowski TPA