7 listopada 2022

II Polsko-Austriackie Forum Samorządowe
w Grodzisku Mazowieckim – podsumowanie

W dniach 7 – 8 października 2022 r. odbyło się II Polsko- Austriackie Forum Samorządowe. Zorganizowane było przez Zarząd Główny Towarzystwa Polsko – Austriackiego przy współpracy z władzami samorządowymi Grodziska Mazowieckiego, z burmistrzem –  Grzegorzem Józefem Benedykcińskim. Wzięli w nim udział przedstawiciele samorządów partnerskich z Polski i Austrii, polskich samorządów oraz liczna grupa przedstawicieli regionalnych oddziałów Towarzystwa Polsko-Austriackiego z całej Polski, łącznie ponad 100 osób. Uczestnikami Forum była także młodzież z Zespołu Szkół nr 1 oraz z Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych nr 2 w Grodzisku Mazowieckim.

Forum odbywało się pod patronatem Ambasador Rzeczpospolitej Polskiej w Republice Austrii, Jolanty Róży Kozłowskiej; Ambasadora Austrii w Polsce, Andreasa Stadlera; Marszałka Województwa Mazowieckiego, Adama Struzika oraz Związku Miast Polskich.
Grodzisk Mazowiecki to jedno z najbardziej dynamicznie rozwijających się miast powiatowych w Polsce, które w tym roku obchodzi jubileusz 500-lecia uzyskania praw miejskich. Uczestnicy Forum mieli możliwość podziwiania kilku, z wielu  wspaniałych inwestycji dokonanych w tym mieście w ostatnich latach.

Obrady otworzył prof. nadzw. dr Zbigniew Tomkowski – Prezes Zarządu Głównego TPA w Warszawie, który przewodniczył także ich pierwszej części.
Witając uczestników wymienił gości honorowych w  osobach:
JE pana Andreasa Stadlera – Ambasadora Austrii w Warszawie,
Konstantina Bekosa – Pierwszego Radcy Handlowego Ambasady Austrii w Warszawie, gości z partnerskiego miasta Grodziska Mazowieckiego w Styrii – Weiz, byłego burmistrza,  Helmuta Kienreicha oraz Franza Kerna; przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego i lokalnych władz samorządowych, ze Starostą Powiatu Grodziskiego, Markiem Wieżbickim, radnymi Powiatu Grodziskiego i Rady Miejskiej Grodziska Mazowieckiego. Słowa powitania skierowane były także do przedstawicieli zarządów firm austriackich w Polsce – sponsorów Forum.
Prezes ZG TPA podkreślił, iż II Forum stanowi kontynuację kierunku działań Towarzystwa Polsko – Austriackiego dotyczącego współpracy samorządów z Polski i Austrii, zapoczątkowanych na I Polsko – Austriackim Forum Samorządowym w 2018 r. w Rzeszowie. To miasto aktywnie współpracuje od lat z Klagenfurtem w Karyntii. Wskazał również, że Towarzystwo od ponad sześćdziesięciu lat działa na rzecz współpracy polsko – austriackiej.

JE Ambasador Andreas Stadler w swoim przemówieniu wyraził uznanie pod adresem organizatorów II Forum, posługując się przy tym bezbłędnie językiem polskim. Komplementował działalność Towarzystwa Polsko – Austriackiego, wypowiadając się także z uznaniem o jego Prezesie, prof. nadzw. dr Zbigniewie Tomkowskim. Wskazał na dynamicznie rozwijającą się współpracę Austrii z Polską, wyrażającą się, między innymi, liczbą podmiotów gospodarczych w naszym kraju z udziałem kapitału austriackiego.
Blisko osiemnastoletni dorobek partnerskiej współpracy z samorządem miasta Weiz, przybliżył w interesującej prezentacji Burmistrz Grodziska Mazowieckiego, Grzegorz Józef Benedykciński. Współpraca ta sięga okresu sprzed wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej. Dzięki wsparciu austriackich samorządowców instytucje miejskie Grodziska Mazowieckiego przygotowały szereg projektów, które mogły być zrealizowane krótko po akcesji naszego państwa do Unii Europejskiej. Władze miasta już w tamtych latach korzystały z doświadczeń instytucji miejskich Weiz, w których pod kątem przyjaznej i sprawnej obsługi mieszkańców mogli się szkolić grodziscy urzędnicy.
Wystąpienie Helmuta Kienreicha – byłego burmistrza Weiz,  ukazywało tę współpracę od strony austriackiej.
Oba wystąpienia mogły stanowić przykład możliwości efektywnej współpracy samorządów lokalnych z Polski i Austrii, potrafiącej przynosić obu stronom wielostronne korzyści.
Współpraca Grodziska Mazowieckiego i Weiz wzbudziła wśród uczestników wielki podziw, a przedstawiciele oddziałów regionalnych TPA wystąpili z inicjatywą utworzenia oddziału Towarzystwa Polsko-Austriackiego w Grodzisku Mazowieckim. Życzliwe wsparcie tej inicjatywie obiecał Burmistrz Grzegorz Józef Benedykciński.
Interesującym przykładem, potwierdzającym możliwości korzystnej, wielokierunkowej współpracy samorządów na poziomie regionalnym, była prezentacja przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, przedstawiona przez Joannę Lisowską – Nowak i  Rolanda Kuliga z Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki. Kilka dni po zakończeniu Forum, delegacja samorządu wojewódzkiego udała się do Grazu w ramach współpracy z Krajem Związkowym Styria.
Wszystkie te prezentacje miały interesującą formę, ilustrowane były ikonograficznie.

Po przerwie, przewodnictwo obrad przejęli  dr Bogumiła Kmieć, Wiceprezes Zarządu Głównego TPA i Prezes Zarządu Oddziału TPA w Częstochowie oraz dr Tadeusz Żaczek, Członek Prezydium Zarządu Głównego TPA, Prezes Zarządu Oddziału TPA w Łowiczu.
Na początku drugiej części obrad odczytany został list adresowany do organizatorów i uczestników Forum, który skierowała mgr Christa Eisner z referatu do spraw międzynarodowych i Europy przy Urzędzie Rządu Krajowego Styrii. Podziękowała ona prof. nadzw. dr Zbigniewowi Tomkowskiemu – Prezesowi ZG TPA w Warszawie za to, że po raz kolejny została zaproszona na Forum oraz za uhonorowanie jej cenną odznaką „Za zasługi dla Towarzystwa Polsko – Austriackiego”. Przypomniała, że Styria utrzymuje kontakty partnerskie z sześcioma polskimi województwami. Poinformowała też, że obecnie jest przygotowywana wizyta w Polsce nowego Premiera Rządu Krajowego Styrii, Christophera Drexlera. Przybędzie on wraz z przedstawicielami biznesu na początku marca  2023 r. do Krakowa, Warszawy, Lublina i na Podkarpacie. Będzie to też  okazją do odnowienia umów partnerskich z Urzędami Marszałkowskimi.
W dalszej części miały miejsce wystąpienia działaczy regionalnych oddziałów Towarzystwa Polsko – Austriackiego z całej Polski, którzy przekazywali swoje doświadczenia                          i osiągnięcia w wieloletniej pracy oraz w pomysłach na dalszy rozwój działań polsko-austriackich:
Irena Szcześniak – Prezes oddziału TPA w Radomiu
Lubomir Wędzicha – Prezes oddziału TPA we Wrocławiu
dr Bogumiła Kmieć – Prezes oddziału TPA w Częstochowie, Agnieszka Piasny – Prezes oddziału TPA w Olkuszu,
Roman Podświadek – Prezes oddziału TPA w Zamościu,
Maciej Wcisło – inicjator reaktywowania oddziału TPA w Krakowie.
Obrady Forum były miejscem ożywionej, ciekawej dyskusji.

Piątkowe obrady uwieńczyło spotkanie towarzyskie, połączone z  koncertem przygotowanym przez władze samorządowe Grodziska Mazowieckiego.

W sobotę 8 października 2022 r. uczestnicy Forum – działacze TPA, wspólnie z Wiceprezesem Zarządu Głównego TPA, Januszem Gastem, zwiedzali Warszawę, tym razem jej stronę prawobrzeżną. Pożegnaniem ze stolicą był obiad składający się z potraw regionalnej kuchni, znanej z Bazaru Różyckiego na Pradze.

II Forum mogło dojść do skutku przy wsparciu finansowym  Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, miasta Grodzisk Mazowiecki oraz  sponsorów – firm: PORR SA z Prezesem Zarządu, Piotrem Kledzikiem; Strabag Sp.zo.o. z Członkami Zarządu, Wojciechem Trojanowskim i Waldemarem Wójcikiem oraz Wiener TU SA Vienna Insurance Group, z b. Prezes Zarządu, Anną Włodarczyk – Moczkowską.

Opracowanie
mgr Stanisław Szumski, Sekretarz Generalny TPA
w Warszawie