20 czerwca 2024

Powołanie Oddziału TPA w Krakowie 
6 czerwca br. zebraliśmy się, aby oficjalnie zainaugurować działalność Oddziału Krakowskiego Towarzystwa Polsko – Austriackiego. Spotkanie odbyło się w siedzibie Konsulatu Generalnego Republiki Austrii w Krakowie. Zebranych powitał Andrzej Tombiński, wieloletni Honorowy Konsul Generalny Republiki Austrii w Krakowie oraz Martin Gärtner, aktualny Konsul Generalny Republiki Austrii w Krakowie. Władze Towarzystwa reprezentował Roman Podświadek, Sekretarz Generalny i Prezes Oddziału w Zamościu. W swoich wystąpieniach Andrzej Tombiński oraz Roman Podświadek wyrazili radość z powodu podjęcia inicjatywy powołania oraz podziękowali Maciejowi Wcisło za wszelkie podjęte przez niego działania, które do tego doprowadziły.
Zebranie wybrało Zarząd Oddziału w składzie:
  • Prezes – Andrzej Tombiński,
  • Wiceprezes – Maciej Wcisło,
  • Wiceprezes – Mariusz Fornagiel,
  • Skarbnik – Agata Cebera,
  • Sekretarz – Szymon Toroń.
Natomiast w skład Komisji Rewizyjnej weszli: Ewa Kozień, Igor Dziedzic, Piotr Żebrowski.
Działalność Oddziału będzie skupiała się na blokach tematycznych: historyczno-kulturalnym, prawniczym oraz biznesowo-technologicznym. Chcemy na różne sposoby popularyzować historię Galicji, wielopłaszczyznowe związki między Krakowem a Austrią oraz austriackie dziedzictwo prawne. W programie naszych działań znajdą się również inicjatywy o charakterze naukowym oraz współprace na szczeblu akademickim, co wynika bezpośrednio ze składu osobowego Oddziału. Skupimy się również na budowaniu pozytywnego wizerunku Polski w Austrii.

Opracował: Maciej Wcisło, Wiceprezes Oddziału TPA w Krakowie
Autory zdjęć: Aleksandra Pagacz-Pociask oraz Mariusz Fornagiel.

P.S. Oddział TPA w Krakowie powstał w 1961 roku i działał do 1991r.