10 czerwca 2024

Prof. Anna Badora w Częstochowie

W dniach 5-7 czerwca przebywała z wizytą w Częstochowie pani prof. Anna Badora – reżyserka i autorka, wybitna absolwentka I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Częstochowie.
Po studiach w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w Krakowie wyjechała do Wiednia, gdzie była pierwszą kobietą i cudzoziemką studiującą reżyserię w Seminarium im. Maxa Reinhardta, które ukończyła z wyróżnieniem w roku 1979, uzyskała dyplom i zdobyła tytuł najlepszej studentki roku w Universität für Musik und Darstellende Kunst.
Przez dziesięć lat była dyrektorem naczelnym teatru w Dusseldorfie, a od roku 2006 kierowała Schauspielhaus w Grazu. Pod jej dyrekcją placówka ta, jako jedyny teatr w Austrii, weszła do Unii Teatrów Europejskich.
W roku 2011 pani prof. Anna Badora zdobyła tytuł „Austriak Roku” w kategorii „Manager kultury” oraz Złotą Sową – nagrodą Polonii w Wiedniu. Rok później otrzymała austriacką nagrodę Nestroya dla najlepszego reżysera roku za inscenizację sztuki „Geister in Princeton” według Daniela Kehlmanna.
Od sezonu 2015/2016 kierowała Volkstheater w Wiedniu.
W czasie wizyty w I LO im. Juliusza Słowackiego pani prof. Anna Badora uroczyście odsłoniła swój portret w szkolnej galerii wybitnych absolwentek i absolwentów szkoły, spotkała się z jej społecznością, obejrzała przygotowany na tę okazję program słowno-muzyczny z wierszami i piosenkami absolwentek oraz przeprowadziła warsztaty teatralne dla uczennic u uczniów.
Przy tej okazji dokonano otwarcia szkolnego Centrum Kultury Krajów Niemieckojęzycznych.
Gościem honorowym był pan dr Ryszard Stefaniak – Wiceprezydent miasta Częstochowy
Uroczystość zorganizowano przy współpracy i udziale członkiń i członków naszego oddziału TPA.

Opracowanie: Częstochowski Oddział TPA