18 lutego 2016

We Wrocławiu przebywał Sekretarz Zarządu Głównego TPA mgr Stanisław Szumski. Podczas  roboczego  spotkania zapoznał się z działalnością Oddziału TPA we Wrocławiu. Odwiedził piękną siedzibę Klubu Muzyki i Literatury we Wrocławiu, kierowanego przez Dyrektora Ryszarda Sławczyńskiego, który jest również Wiceprezesem Zarządu Oddziału TPA we Wrocławiu. W klubie tym odbywają się spotkania organizowane przez Oddział. Przedmiotem rozmowy z Wiceprezesem Zarządu Głównego oraz Prezesem Zarządu Oddziału TPA we Wrocławiu, Lubomirem Wędzichą, były między innymi sprawy organizacji w Warszawie, konferencji popularno-naukowej pt. “Dorobek i perspektywy rozwoju stosunków polsko-austriackich”, której współorganizatorem będzie Oddział we Wrocławiu, działalności TPA na Dolnym Śląsku; utworzenia przy Oddziale Koła Młodzieży oraz sprawy organizacyjne Towarzystwa. Stanisław Szumski mógł także doświadczyć gościnności Prezesa L. Wędzichy, zapewne charakterystycznej dla Wrocławian.