9 lutego 2016

Pod przewodnictwem prof. nadzw. dr. Zbigniewa Tomkowskiego, Prezesa Zarządu Głównego, odbyło się kolejne spotkanie zespołu roboczego Prezydium. Między innymi, omówione zostały następujące sprawy: organizacja w 2016 r. w Warszawie konferencji naukowo-popularnej pt.: „Dorobek i perspektywy rozwoju stosunków polsko-austriackich”, spotkanie z przedstawicielami firm austriackich i polsko-austriackich działających w Polsce, spotkanie z Klubem Rotary w Warszawie oraz Regulamin organizacyjny Koła Młodzieży TPA. Pierwsze takie Koło zostało utworzone przez Oddział TPA w Łowiczu z inicjatywy jego prezesa, dr. Tadeusza Żaczka, który opracował również jego regulamin. Koła Młodzieży mogą być zakładane przy innych oddziałach Towarzystwa. Przedmiotem obrad były również sprawy organizacyjne Towarzystwa.