21 listopada 2017

W dniu 21 listopada 2017 r. delegacja Zarządu Głównego TPA w składzie prof. nadzw. dr Zbigniew Tomkowski, Prezes Zarządu Głównego, mgr Janusz Gast, Sekretarz Generalny, mgr Stanisław Szumski, Sekretarz Zarządu Głównego oraz mgr inż. Andrzej Karliński, Skarbnik Zarządu Głównego została przyjęta przez Ambasadora Republiki Austrii w Warszawie, Wernera Almhofera. Pan Ambasador niedawno objął misję dyplomatyczną
w Polsce.
Spotkanie miało na celu poinformowanie Pana Ambasadora o 58 letniej działalności TPA. Przedstawiono także inicjatywy Zarządu Głównego, które planowane są w 2018 r.
w ramach obchodów 100 lecia powstania Republiki Austrii. Są to: Konferencja naukowa pt. “Republika Austrii, dzieje, współczesność, perspektywy”. Jest to wspólna inicjatywa Zarządu Głównego TPA i Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie. Planowany termin konferencji to maj lub czerwiec 2018 r.. Druga inicjatywa to “Bal Wiedeński” w Warszawie
w dniu 3 lutego 2018 r. Trzecia inicjatywa to Polsko-Austriackie Forum Samorządowe organizowane wspólnie przez Zarząd Główny i  Urząd Miasta w Rzeszowie w dniu 13 kwietnia 2018 r. Poinformowano również Pana Ambasadora o współpracy TPA z Polskim Stowarzyszeniem Nauczycieli Języka Niemieckiego oraz o I Ogólnopolskim Konkursie Języka Niemieckiego. W ramach tego konkursu ma być także sprawdzana wiedza gimnazjalistów dotycząca Austrii.
Pan Ambasador podziękował za wizytę oraz działalność Towarzystwa. Obiecał rozważyć zgłoszone pod jego adresem sugestie.
Opr. mgr Stanisław Szumski, Sekretarz ZG TPA