4 grudnia 2017

Spotkanie przedstawicieli Zarządu Głównego TPA z władzami Austriackiego Forum Kultury w Warszawie.
W dniu 4 grudnia 2017 r. w siedzibie Austriackiego Forum Kultury w Warszawie odbyło się spotkanie przedstawicieli Zarządu Głównego TPA z dyrekcją Austriackiego Forum Kultury. Władze TPA reprezentowali Prezes Zarządu Głównego, prof. nadzw. dr Zbigniew Tomkowski, Sekretarz Generalny TPA, mgr Janusz Gast, Sekretarz Zarządu Głównego, mgr Stanisław Szumski oraz Skarbnik Zarządu Głównego, mgr inż. Andrzej Karliński. Władze Austriackiego Forum Kultury reprezentowali Dyrektor, Minister Rupert Weinmann oraz Z-ca Dyrektora, mgr Ernestine Baig.
Przedstawiciele TPA przedstawili informację o działalności Towarzystwa. Informując o działaniach oddziałów Towarzystwa wymienili m.in. bogate w program obchody 35-lecia oddziału we Wrocławiu, które odbyły się w ostatnich dniach.
Przedstawione zostały także plany Towarzystwa na 2018 r., a więc rok jubileuszu 100 – lecia powstania Republiki Austrii. Wśród planów Zarządu Głównego są konferencja naukowa, pt.  Republika Austrii. Dzieje, współczesność, perspektywy. Jest to wspólna inicjatywa Zarządu Głównego TPA i Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie. Planowany termin konferencji to czerwiec 2018 r.. Kolejna inicjatywa to Bal Wiedeński w Warszawie w dniu 3 lutego 2018 r. Ważna inicjatywa to, po raz pierwszy organizowane, Polsko-Austriackie Forum Samorządowe organizowane wspólnie przez Zarząd Główny i Urząd Miasta w Rzeszowie w dniu 13 kwietnia 2018 r. Poinformowano również o współpracy TPA z Polskim Stowarzyszeniem Nauczycieli Języka Niemieckiego oraz o I Ogólnopolskim Konkursie Języka Niemieckiego. W ramach tego konkursu ma być także sprawdzana wiedza gimnazjalistów dotycząca Austrii.
Przy współpracy z PSNJN Towarzystwo chciałoby poszerzyć zakres swojego działania wśród młodzieży starszych klas gimnazjum i szkół średnich, m. in. poprzez zakładanie Kół Młodzieży TPA.
Przedstawiciele władz TPA wskazali na wieloletnie tradycje współpracy z Ambasadą Republiki Austrii w Warszawie oraz Austriackim Forum Kultury, dziękując dyrekcji AFK za dotychczasową życzliwość i współpracę.
Dyrektor Rupert Weinmann poinformował o działaniach Konsuli Honorowych Austrii w Polsce, jak Dni Austrii w kilku miastach polskich, m. in. w Gdańsku i Łodzi, w które to mogłoby się także włączyć Towarzystwo. Zadeklarował wsparcie działań Towarzystwa zbieżnych z celami Austriackiego Forum Kultury. M. in. zaoferował, aby koncert muzyki poważnej w dniu 15 lutego 2018 r. wykorzystać do prezentacji działalności TPA, co zostało przyjęte z zadowoleniem. Uzgodniono bliższe współdziałanie platform elektronicznych TPA i AFK. Obiecał też dostarczanie materiałów informacyjnych o Austrii, przeznaczonych szczególnie dla młodzieży, opracowanych przez austriackie ministerstwa.
Opr. mgr Stanisław Szumski
Sekretarz ZG TPA