24 listopada 2023

Spotkanie z Ambasadorem Republiki Austrii

W dniu 24 listopada 20223 roku nowe władze, członkowie Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej oraz Oddziałów Towarzystwa Polsko – Austriackiego zostali zaproszeni przez JE Andreasa Stadlera,  Ambasadora Republiki Austrii w Warszawie na koktajl w jego rezydencji. Po powitaniu Przez Pana Ambasadora zaproszonych gości,  głos zabrał Janusz Gast, Prezes Zarządu Głównego Towarzystwa Polsko Austriackiego w Warszawie, który podziękował za zaproszenie i przedstawił Panu Ambasadorowi naszych działaczy uczestniczących w spotkaniu.

W uznaniu szczególnych zasług dla rozwoju stosunków między Polską a Republiką Austrii w imieniu Zarządu Głównego Prezes Janusz Gast udekorował Pana Ambasadora, najwyższym odznaczeniem TPA, “Medalem Blisko Austrii”, a Lubomir Wędzicha, Wiceprezes Zarządu Głównego wręczył bukiet róż z prośbą o przekazanie  nieobecnej małżonce.

Po uroczystym nadaniu “Medalu Blisko Austrii’ głos zabrał  Janusz Gast, który w swoim wystąpieniu poinformował Pana Ambasadora o dokonaniach Towarzystwa Polsko-Austriackiego w minionej, kadencji (2019 – 2023) oraz zamierzeniach programowych w najbliższych latach m.in. organizacji obchodów 65 lecia TPA w 2024 roku oraz organizacji III Polsko – Austriackiego Forum Samorządowego w 2025 roku w Zamościu. Głos zabrał również Roman Podświadek, Sekretarz Generalny TPA, który przedstawił cele organizacji III Forum i opowiedział o historii Zamościa. Na koniec swojego wystąpienia wręczył Panu Ambasadorowi grafikę ukazującą zabytkowy rynek i zaprosił do Zamościa.

Na zakończenie tej części spotkania Pan Ambasador podziękował za przyznanie mu “Medalu Blisko Austrii” i  za działalność Towarzystwa mającą na celu pogłębianie przyjaznych stosunków polsko – austriackich oraz rozwoju współpracy gospodarczej. kulturalnej, naukowo-technicznej, sportowo-turystycznej pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Austrii i zaprosił na poczęstunek, podczas którego prowadzono w miłej i przyjaznej atmosferze rozmowy kuluarowe.

Zarząd Główny TPA
Zdjęcia: Maciej Markowski, Maciej Wcisło