15 listopada 2023

Regulamin  Młodzieżowych Kół Towarzystwa Polsko – Austriackiego

Szanowni Państwo,

Wszystkich zainteresowanych pragniemy poinformować, że na podstawie par. 40 pkt.3 Statutu TPA oraz w oparciu o Uchwałę Programową Walnego Zjazdu Delegatów w Warszawie w dniu 18 kwietnia 2015 r. Oddziały Towarzystwa mogą tworzyć struktury Młodzieżowe Koła TPA.

Członkowie Młodzieżowego Koła TPA podlegają zasadom określonym w Statucie TPA i Regulaminie Młodzieżowych Kół TPA, który zatwierdzono na posiedzeniu Zarządu Głównego 23 września 2023 r.

Regulamin został opracowany przez dr Bogumiłę Kmieć, Wiceprezes Zarządu Głównego TPA w Warszawie, Prezes Zarządu Oddziału TPA w Częstochowie i jest dostępny w zakładce Dokumenty.

Zarząd Główny Towarzystwa Polsko – Austriackiego
w Warszawie