24 marca 2019

Spotkanie w Polskim Stowarzyszeniu Nauczycieli Języka Niemieckiego

24 marca 2019 r.Sekretarz Zarządu Głównego TPA, mgr Stanisław Szumski spotkał się
w Łodzi w prezesami oddziałów Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego (PSNJM). Towarzystwo Polsko-Austriackie i PSNJM podpisały jesienią 2017r. Porozumienie o współpracy. Intencją tego Porozumienia jest dotarcie do młodzieży szkół ponadpodstawowych z wiedzą o Austrii, stosunkach polsko-austriackich oraz Polonii
w Austrii, między innymi w formie konkursów. Porozumienie to owocuje już współpracą części oddziałów TPA z oddziałami PSNJM (oddziały w Częstochowie, Łodzi, Radomiu, Wrocławiu).
Podczas spotkania zachęcał do wstępowania w szeregi członków TPA oraz do tworzenia
w szkołach Kół Młodzieży TPA.
Złożył także wstępne zaproszenie dla przedstawicieli PSNJM na jubileuszową imprezę
z okazji 60-tej rocznicy utworzenia TPA, 16 listopada 2019 r. w Sali Kolumnowej Uniwersytetu Warszawskiego.

Opr. mgr Stanisław Szumski
Sekretarz Zarządu Głównego TPA