25 października 2021

In Memoriam – Dr inż. Henryk Wydmuch (1934-2021)

W dniu 22 października 2021r. zmarł w Częstochowie w wieku 87 lat  nasz kolega
dr inż. Henryk Wydmuch.
W latach 2000-2019 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Głównego TPA  w Warszawie,
a w latach 1999-2012 – Prezesa Zarządu Oddziału TPA w Częstochowie.

Swoją pracę zawodową poświęcił spółdzielczości, w której realizował się z wielką pasją jako: Prezes Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Lipiu,  Prezes Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Krzepicach,  Prezes Wojewódzkiej Spółdzielni Mleczarskiej
w Częstochowie, Dyrektor Banku Spółdzielczego Konopiskach.

Za swoje zasługi dla wielu środowisk miasta i regionu, w swoim niespotykanie aktywnym życiu zawodowym i społecznym, otrzymał między innymi: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1979r.),Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski (1990r.),                       Honorową Odznakę „Zasłużony dla Towarzystwa Polsko-Austriackiego (1995r.)                         Medal „Pro Patria” (Jasna Góra 2012r.),  Złotą Odznakę Honorową za zasługi dla Województwa Śląskiego (2017r.),  Medal „60lat  blisko Austrii” (2019r.)

Dr Inż. Henryk Wydmuch był wzorem społecznika, zaangażowanym w działalność wielu stowarzyszeń i organizacji pozarządowych w Częstochowie i regionie, wyróżniał się wyjątkowym poczuciem humoru i koleżeńskością, uczestniczył w pracach Zarządu Głównego Towarzystwa Polsko-Austriackiego w Warszawie oraz we wszystkich przedsięwzięciach oddziału TPA  w Częstochowie związanych z propagowaniem kultury, turystyki i wiedzy o Austrii.

Pozostanie na zawsze w naszej pamięci…

Częstochowski Oddział TPA