13 października 2021

175 lat Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej w Częstochowie

W dniu 13 października odbyło się spotkanie grupy członków częstochowskiego oddziału TPA poświęcone 175 rocznicy uruchomienia odcinka częstochowskiego Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej. Historię związaną z powstaniem „Wiedenki” przedstawiła członkini zarządu naszego oddziału mgr inż. Dorota Przybyła. Prelekcję uatrakcyjniły dodatkowo eksponaty częstochowskiego Muzeum Historii Kolei, które pozwoliły nam przenieść się w czasy powstawania tego tak ważnego połączenia kolejowego.

„Wiedenka” była w całości zamysłem i realizacją polskich inżynierów, finansistów
i robotników. – 10 stycznia 1835r. wiceprezes Banku Polskiego Henryk hr. Łubieński sporządził wewnętrzną notatkę: „pierwszy ogólny projekt pobudowania drogi Żelaznej miedzy Warszawą a granicą południową Królestwa”. Ponad 300 kilometrowa linia kolei żelaznej biegnąc z Warszawy do Zagłębia miała przyczynić się do rozwoju zakładów przemysłowych zlokalizowanych w okolicy, wkrótce zatrudnieni zostali inżynierowie: Stanisław Wysocki oraz Teodor Urbański, którzy przystąpili do określenia szacunkowych kosztów budowy i przebiegu linii z Warszawy do leżącej przy granicy z Rzeczpospolitą Krakowską – Niwki. Piotr Steinkeller włączył się w realizację przyjętych założeń 1838r., zwrócił się także do rządu Królestwa Polskiego o wydanie koncesji na budowę drogi żelaznej  od Warszawy przez Skierniewice i Piotrków aż do połączenia z drogą żelazną austriacką, prowadzącą  od Wiednia, 25 listopada 1838 r. u notariusza Aleksandra Engelke został spisany akt założycielski Towarzystwa Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej (DŻWW).

W styczniu 1839 r. rozpoczęto wytyczanie trasy „Wiedenki”. Inżynierowie przedstawili trzy projekty przebiegu linii, wybrany został wariant trasy biegnącej z Warszawy przez Skierniewice, Piotrków, Częstochowę i Ząbkowice do Maczek nad Przemszą.

W styczniu 1840 Stanisław Wysocki został mianowany naczelnym inżynierem budowy drogi żelaznej, całą trasę podzielono na cztery oddziały,

Oddziałem I z Warszawy do Skierniewic kierował inżynier Konstanty Kamiński
Oddziałem II ze Skierniewic do Piotrkowa – inżynier Jakub Szeffer.
Oddziałem III z Piotrkowa do Częstochowy – inżynier Roman Pollini.
Oddziałem IV z Częstochowy do końca trasy w Maczkach kierował inżynier Franciszek Leszczyński.

W tym samym roku powrócono do dyskusji, czy kolej ma być konna czy parowa. Po zapoznaniu się Steinkellera, Wysockiego i Łubieńskiego z kolejami parowymi za granicą zaczęła przeważać „opcja parowa”.

Od wiosny 1844 r. na terenach stacji ciągnącej się przy Alejach Jerozolimskich, przedsiębiorca Kaftal rozpoczął budowę dworca, zaprojektowanego przez Henryka Marconiego.
28 listopada 1844r. próbny pociąg z namiestnikiem cesarskim Paskiewiczem i jego świtą przyjechał do Pruszkowa.

– 14 czerwca 1845 r. odbyła się uroczysta inauguracja – pierwszy, oficjalnie uruchomiony pociąg parowy zawiózł uczestników uroczystości z Warszawy do Grodziska.
Do Rudy Guzowskiej pociągi parowe zaczęły kursować od 9 września 1845 r.

1 października 1845r. kolej dotarła do Skierniewic ale dopiero miesiąc później odbyło się uroczyste otwarcie ruchu do Skierniewic i do Łowicza. Tego samego dnia, bez udziału gości oficjalnych, uruchomiono komunikację kolejową do Rogowa.

– 7 października uroczyście i oficjalnie, a 11 listopada 1846r. dla podróżnych Droga Żelazna Warszawsko-Wiedeńska zaczęła służyć mieszkańcom Piotrkowa.

17 listopada 1846r. w Częstochowie odbyło się uroczyste otwarcie ruchu, natomiast od
1 grudnia podróże koleją „do” i „z” tego miasta stały się dostępne dla pasażerów.

1 grudnia 1847r.  wprowadzono ruch pociągów do stacji Ząbkowice.

1 kwietnia 1848r. otwarto ruch pasażerski na ostatnim odcinku: z Ząbkowic do Maczek,
do tamtejszej stacji nazwanej Granica.

– 15 kwietnia 1848r. ruszyły pociągi towarowe i odprawa towarów przez granicę .

– dopiero od 1 września 1848r. na terenie Królestwa Polskiego korzystając  z kolei Warszawsko-Wiedeńskiej, można było dotrzeć do Wiednia.

Umożliwiał to oddany do użytku most na Odrze pomiędzy Królestwem Prus i Cesarstwem Austrii, pomiędzy stacjami Annaberg i Oderberg. Podróż była jednak dość skomplikowana. Przesiadanie się z pociągu do pociągu konieczne było na stacjach                  w Szczakowej, w Mysłowicach, w Koźlu i w Chałupkach (Annaberg) już na terenie ówczesnej Galicji, ale dawała połączenie ze stolicą monarchii Habsburgów nad Dunajem.

opracowanie: mgr inż. Dorota Przybyła
członkini Zarządu Oddziału TPA w Częstochowie