24 marca 2017

„Rok jubileuszowy Arcyksiężnej Marii Teresy z  dynastii   Habsburgów – w 300 rocznicę urodzin”.

Radomski Oddział Towarzystwa Polsko Austriackiego realizując tematykę związaną z historią oraz szeroko rozumianą  kulturą Republiki Austrii włączył się w obchody Jubileuszu Arcyksiężnej Marii  Teresy z dynastii Habsburgów – w 300 rocznicę jej urodzin. Na zaproszenie  Towarzystwa Polsko Austriackiego Oddział w Radomiu dr Kamil  Kubicki – historyk, stypendysta Towarzystwa Historyczno-Literackiego w Paryżu oraz Polskiej Akademii Umiejętności  w  Krakowie poprowadził  w Radomskim Klubie Środowisk Twórczych i Galerii „Łaźnia” wykład historyczny związany z życiem i działalnością wyjątkowej władczyni Austrii,Węgier i Czech (od 1745 roku cesarzowa) Marii Teresy,której Austriacy  tak wiele zawdzięczają. Urodziła się  13 maja 1717 r.  w Hofburgu ( zimowej rezydencji Habsburgów),zmarła zaś  w  wieku 63 lat,  29 listopada 1780 r.    Była najstarszą córką Karola VI .  W wieku 19 lat arcyksiężniczka Maria Teresa   poślubiła księcia Lotaryngii ,Franciszka I.  a po śmierci  swego ojca,  który nie doczekał sie męskiego potomka tworzy wraz z nim od 1740 roku nowy,panujący  dom habsbursko – lotaryński.   W dziejach rodu Habsburgów była wyjątkową władczynią, która jako współregentka (wraz   z małżonkiem, a następnie synem Józefem II)  przeprowadziła  wiele doniosłych reform w gospodarce, administracji, sądownictwie, finansach, armii i oświacie. Austria  stała się  mocarstwem liczącym  się w Europie, a Wiedeń jako drugi po Paryżu stał się ośrodkiem sztuki, kultury,  mody i  życia towarzyskiego zwłaszcza na dworze wiedeńskim.  Zarówno ona, jak i jej mąż Franciszek I Lotaryński, a następnie  jej syn Józef II  – który  był współregentem – starali się by Austria była ceniona w Europie. Maria Teresa interesowała się historią, potrafiła strzelać z łuku i strzelby, posiadała również talent muzyczny.  Była jedyną z rodu Habsburgów, która występowała  jako  śpiewaczka operowa, znała rolę i  miejsce  oraz sposób postrzegania muzyki. Posługiwała się językiem  francuskim, włoskim, hiszpańskim, łaciną i oczywiście niemieckim. Tej wyjątkowej monarchini Marii Teresie –  w  2017r. poświęconych  będzie zwłaszcza w Wiedniu  wiele wystaw , które bezpośrednio wiążą się  z  osobą Marii Teresy podkreślają jej  rolę w Austrii i  Europie.  Wystawy poświęcone będą  wszelkim zdobyczom kulturowym z jej życia i  działalności w latach 1740-1780.
Wykład dr Kamila Kubickiego oraz ciekawa prezentacja pięknych zabytków, pięknej architektury starych  rezydencji  Habsburgów oczywiście fotografie rodzinne  Arcyksiężnej Marii Teresy z dynastii Habsburgów  żywo  zainteresowały   liczną grupę odbiorców  w Radomskiej  „Łaźni”, nie zabrakło dyskusji   w tym  temacie  oraz podziękowań  pod adresem wykładowcy.
Irena Szcześniak  – Prezes Oddziału TPA w Radomiu.
O Arcyksiężnej Marii Teresie z rodu Habsburgów – Wykład dr Kamila Kubickiego.