6 kwietnia 2017

W dniu 6 kwietnia 2017r. we Wrocławskim Klubie Muzyki i Literatury odbyło się uroczyste spotkanie członków Oddziału Towarzystwa Polsko – Austriackiego we Wrocławiu z Ambasadorem Republiki Austrii
w Polsce dr Thomasem M. Buchsbaumem. Jego Ekscelencja w swym wystąpieniu omówił w niezwykle interesujący sposób historię stosunków austriacko – polskich, z uwzględnieniem czasów współczesnych i problemów związanych z uczestnictwem państw w Unii Europejskiej oraz z imigracją.
W części muzycznej wystąpiły młode solistki Pola Kłosińska i Melissa Fortwengel. W części towarzyskiej spotkania Pan Ambasador był uczestnikiem wręczenia pucharu (z dedykacją) nestorowi Wrocławskiego Oddziału, Kol. Tadeuszowi Dzięgielewskiemu z okazji 89 rocznicy jego urodzin oraz wręczenia grafiki kol. Elżbiecie Wareńczak i Rafałowi Stróżykowskiemu z okazji ich zaręczyn.
W spotkaniu uczestniczyło ok. 70 członków i sympatyków TPA, a prowadził je Prezes Oddziału Towarzystwa Polsko – Austriackiego we Wrocławiu mgr Lubomir Wędzicha.