18 grudnia 2018

Uroczysty koncert na zakończenie Prezydencji Austrii w Unii Europejskiej

18 grudnia 2018 r. przedstawiciele Zarządu Głównego TPA : prezes Zarządu Głównego, prof. nadzw. dr Zbigniew Tomkowski , sekretarz generalny mgr Janusz Gast, sekretarz ZG mgr Stanisław Szumski, członek Prezydium ZG dr Tadeusz Żaczek wraz z małżonkami  oraz skarbnik ZG mec. Roman Podswiadek i ponad 20 osobowa grupa działaczy Towarzystwa uczestniczyła w koncercie, który zorganizował Ambasador Republiki Austrii w Warszawie, Jego Ekscelencja dr Werner Almhofer z okazji zakończenia austriackiej Prezydencji w Unii Europejskiej. Koncert odbył się w odnowionej siedzibie Klubu Dowództwa Garnizonu Warszawa. Koncert poprzedziło krótkie,  przemówienie Ekscelencji Ambasadora. Między innymi jednym z celów tej Prezydencji było wzmocnienie zaufania obywateli do Unii Europejskiej. Wskazał także na współpracę przedstawicieli Austrii
z władzami Polski przy organizacji konferencji klimatycznej COP4 w Katowicach.

Radca Minister, dyrektor Austriackiego Forum Kultury, dr Rupert Weinmann przekazał informację dotyczącą planowanych inicjatyw Forum.

Następnie uczestnicy spotkania wysłuchali koncertu muzyki wykonanej przez zespół Vienna World Orchestra. Członkowie tego ośmioosobowego zespołu muzycznego pochodzą z różnych krajów na świecie. Odzwierciedleniem tego była także różnorodność zaprezentowanej muzyki autorstwa członków orkiestry.

Opracował: mgr Stanisław Szumski, Sekretarz Zarządu Głównego TPA