7 marca 2022

190 lat „Wiedeńskiego Króla Deserów”

23.02.2022r.  Towarzystwo Polsko Austriackie w Radomiu po kilkumiesięcznej przerwie  spowodowanej sytuacją niezależną (pandemia) uroczyście rozpoczęło swoją działalność statutową  przy Torcie Sachera.   „Wiedeński Król Deserów” tak  określany   przez wielu Austriaków obchodzi  w tym roku swój  jubileusz 190 lat urodzin (1832). Zatem nasze spotkanie poświęcone było  bogatej  ale i bardzo spornej  historii najsłynniejszego ciasta świata – symbolu Wiednia. W spotkaniu uczestniczyli członkowie TPA oraz  zaproszeni goście Pani Beata Drozdowska  Dyrektor   Radomskiego Klubu Środowisk Twórczych i Galerii „Łaźnia” oraz Koordynator  Pan Karol Suwała, Pani Zofia Dudkowska  – Agencja Turystyczna „Tukan”.  Pani Irena Szcześniak Prezes TPA O/Radom  przedstawiła zebranym program działania  na 2022r. z nadzieją, że zostanie zrealizowany. Spotkaniu  towarzyszyła  degustacja okolicznościowego tortu z napisem 190 lat Sachera, którego uroczyste krojenie rozpoczęła Prezes TPA.  Uczestnicy spotkania mogli zobaczyć  prezentację z historią jubileuszowego tortu, który  konsumowali podczas niejednej wycieczki  w  Wiedniu. Miło było wrócić wspomnieniami do Wiednia , naddunajskiej stolicy Austrii i podziwiać jego  cesarską architekturę pokazaną w slajdach.  Mogliśmy  również  obejrzeć  nowoczesną  wystawę w Galerii „Łaźnia”  pt. „Tęsknica”  –
dr Julity Malinowskiej , która ukończyła Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie – Wydział Malarstwa.

Prezentacja z historią tortu

Prezentacja – Austria

Zdjęcia ze spotkania w Galerii „Łaźni”

Relacja:  Irena Szcześniak – Prezes TPA O  /Radom                                                                                         Zdjęcia:  Roman Cebula