9 października 2015 

Zebranie członków zespołu roboczego Prezydium Zarządu Głównego TPA, podczas którego między innymi dokonano podziału zadań wśród członków Prezydium.
Podjęto decyzję dotyczącą założeniu strony internetowej oraz otwarcia konta bankowego. Uruchomienie strony internetowej Towarzystwa możliwe będzie dzięki wydatnej pomocy Oddziału Towarzystwa we Wrocławiu.