1 marca 2016

Prof. nadzw. dr Zbigniew Tomkowski, Prezes Zarządu Głównego  Towarzystwa Polsko-Austriackiego, spotkał się w dniu 1 marca 2016r. z mgr Juliuszem Madejem, Prezydentem  renomowanej Uczelni Łazarskiego  w Warszawie (poprzednia nazwa: Wyższa Szkoła Handlu i Prawa), której założycielem i pierwszym rektorem był wybitny działacz oświatowy, dr inż. Ryszard Łazarski, jeden z inicjatorów utworzenia i wieloletni, zasłużony  działacz Towarzystwa Polsko-Austriackiego.
Podczas spotkania Prezes Zarządu Głównego TPA, poinformował Prezydenta Uczelni o celach i działalności Towarzystwa oraz zaproponował przystąpienie Uczelni do Towarzystwa Polsko-Austriackiego w charakterze Honorowego Członka Wspierającego. Zaproszenie Towarzystwa zostało przyjęte. Prezydent mgr Juliusz Madej  podpisał i przekazał deklarację przystąpienia Uczelni Łazarskiego do naszego Towarzystwa.