13 kwietnia 2018

Zakończyło się Polsko-Austriackie Forum Samorządowe w Rzeszowie.

13 kwietnia 2018 r. w gościnnych salach Hotelu Prezydenckiego w Rzeszowie odbyło się Polsko-Austriackie Forum Samorządowe. Informowaliśmy państwa o kilkumiesięcznych, intensywnych przygotowaniach do pierwszego forum dotyczącego współpracy samorządów terytorialnych z Polski i Austrii. Zarząd Główny Towarzystwa Polsko-Austriackiego, który był inicjatorem tej inicjatywy, zwrócił się o współorganizację Forum do Prezydenta Rzeszowa, Tadeusza Ferenca. Prośba ta spotkała się ze zrozumieniem i dzięki temu mogło dojść do tego potrzebnego spotkania. Nie byłoby to możliwe bez wsparcia finansowego Forum przez Urząd Miasta Rzeszowa. Forum odbywało się pod patronatem Jego Ekscelencji Ambasadora Austrii w Warszawie, dr Wernera Almhofera, Prezydenta Rzeszowa, dr hc. Tadeusza Ferenca, Marszałka Województwa Podkarpackiego, Władysława Ortyla oraz Związku Miast Polskich. Ambasadora Austrii reprezentował na obradach jego zastępca, Radca Minister Martin Hermges, który odczytał adres Ambasadora Austrii do uczestników Forum. Na Forum przyjechała Stella Avalone, Minister Pełnomocna  w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Austrii – wielka przyjaciółka Towarzystwa w trakcie swojej pracy w Ambasadzie Austrii w Warszawie. Obecni byli Konsulowie Honorowi Austrii w Krakowie, Andrzej Tombiński, w Lublinie – Piotr Majchrzak oraz we Wrocławiu – dr Edward Wąsiewicz. Na Forum przyjechali samorządowcy z siedmiu województw w Polsce. Stronę austriacką reprezentowali delegacja Klagenfurtu, który jest miastem siostrzanym Rzeszowa oraz przedstawicielka Urzędu Rządu Kraju Związkowego Styria, Christa Eisner. Styria, jako jedyny kraj związkowy Austrii ma podpisane umowy
o współpracy z sześcioma województwami w Polsce. Przedstawiciele czterech z tych województw zaprezentowali swoje doświadczenia z tej współpracy, które współbrzmiały
z podobną informacją przedstawioną przez Christę Eisner.

Otwierając obrady Forum Prezes Zarządu Głównego Towarzystwa Polsko-Austriackiego, prof. nadzw. dr Zbigniew Tomkowski dziękując za gościnę w Rzeszowie, mieście innowacji, oraz za współorganizację i wsparcie finansowe tej inicjatywy podkreślił, iż jest to pierwsza próba przeglądu dotychczasowych doświadczeń współpracy samorządów z Polski i Austrii powiązana także ze współpracą samorządów z biznesem. Z tego punktu widzenia uczestnictwo w niej przedstawicieli samorządów z siedmiu województw oraz przedstawicieli świata biznesu należy uznać za dobry prognostyk na przyszłość. Sekretarz Generalny Towarzystwa Polsko-Austriackiego, Janusz Gast odczytał listy adresowane do uczestników Forum od Ambasador RP we Wiedniu, Jolanty Róży Kozłowskiej, Prezydenta Przemyśla, Roberta Chomy oraz Prezesa Towarzystwa Austriacko-Polskiego we Wiedniu, dr Theodora Kanitzera.

Kanwą do rozważań o współpracy samorządów z obu krajów była prezentacja dorobku Rzeszowa dokonana przez reprezentującego na Forum Prezydenta Rzeszowa, Zastępcę Prezydenta, Marka Ustrobińskiego i Panią Dyrektor Marzenę Furtak-Żebracką oraz siostrzanego miasta austriackiego – Klagenfurtu. Na czele delegacji władz tego miasta stał członek zarządu miasta, Markus Geiger.

Dokonania Rzeszowa ujrzeliśmy na tle osiągnięć Województwa Podkarpackiego opisanych przez Członka Zarządu Województwa, Piotra Pilcha.

Ciekawą częścią obrad Forum były dwa panele; jeden z udziałem przedstawicieli samorządów z Polski i Austrii (dr hab. Stanisław Sorys, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego; Sławomir Kopyść, członek Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego; Marzena Furtak-Żebracka, Dyrektor w Urzędzie Miasta Rzeszowa oraz Marcus Geiger i Heinz Koch z Klagenfurtu), drugi, z udziałem przedstawicieli samorządów z obu krajów oraz przedstawicieli biznesu, w tym reprezentujących Austrię (Kamil Czyż, Dyrektor w Urzędzie Miasta Rzeszowa; Maciej Kuc, firma AG2 oraz Stefan Stantejsky z Biura Radcy Handlowego Ambasady Austrii, Marcus Geiger i Heinz Koch). Oba panele były prowadzone przez redaktora Mirosława Mazaneca z Gazety Prawnej, patrona medialnego Forum.

Przebieg Forum ukazał bogactwo kierunków i form współpracy samorządów z obu krajów. Podawane przykłady pokazywały też jak samorządy czerpią wzajemnie inspirację do unowocześniania swojej działalności pod kątem lepszego wykonywania swoich funkcji wobec mieszkańców, tzw. Smart City korzystając w coraz większym stopniu z najnowszych rozwiązań dostarczanych przez firmy. Dowiedzieliśmy się także, jak samorządy starają się współpracować z nauką oraz ze szkolnictwem, starając się mieć coraz większy wpływ na kierunki lokalnego kształcenia młodzieży oraz badań naukowych przydatnych dla lepszego funkcjonowania samorządów.

Jak wskazał Prezes Towarzystwa Polsko- Austriackiego, prof. nadzw. dr Zbigniew Tomkowski, obrady ukazały bogactwo form współpracy samorządów z Polski i Austrii oraz udowodniły potrzebę kontynuacji w przyszłości podobnych inicjatyw. Potwierdzone to zostało rezolucją przedstawioną przez Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego, Krzysztofa Górskiego przyjętą przez zgromadzonych.

W sobotę, część uczestników Forum miała okazję zapoznać się z dynamicznym rozwojem miasta w trakcie wycieczki zorganizowanej przez Urząd Miasta Rzeszowa. Wspaniałym przewodnikiem, wykazującym się olbrzymią wiedzą o swoim mieście był Dyrektor Kamil Czyż.

Gospodarze miasta dawali w trakcie obrad Forum przykłady świetnej organizacji władz miejskich, za co należą im się słowa serdecznych podziękowań.

Opracował: Stanisław Szumski
Sekretarz ZG TPA
Zdjęcia: J. Gast, S. Szumski.