21 lutego 2020

Spotkanie z Krzysztofem Szadurskim, Prezesem Zarządu Hotele Warszawskie “Syrena” oraz Pawłem Lewtakiem, Dyrektorem Generalnym Hotel Polonia Palace

W dniu 21 lutego 2020 roku Janusz Gast – Wiceprezes wraz z towarzyszącym mu Jerzym Jędrzejewskim – Sekretarzem Zarządu Głównego TPA spotkali się w Hotelu Polonia Palace
z Krzysztofem Szadurskim – Prezesem Zarządu Hotele Warszawskie “Syrena” Sp. z o.o. oraz Pawłem Lewtakiem – Dyrektorem Generalnym Hotel Polonia Palace.

Podczas spotkania Janusz Gast wręczył specjalne dyplomy i podziękował obu Panom za pomoc okazana podczas organizacji Jubileuszu 60. lecia TPA, a którą było nieodpłatne zakwaterowanie w  Polonia Palace Hotel austriackich gości przybyłych na obchody 60. lecia Towarzystwa Polsko – Austriackiego.

W dalszej części spotkania prezes Krzysztof Szadurski oraz dyrektor generalny Paweł Lewtak zostali poinformowani przez wiceprezesa Janusza Gasta o podjętych przez Zarząd Główny TPA działaniach mających na celu organizację II Forum Samorządowego, które odbędzie się w 2021 roku w Grodzisku Mazowieckim.

Prezes Krzysztof Szadurski i dyrektor generalny Paweł Lewtak wyrazili zainteresowanie udziałem w II Forum jednocześnie informując, że będą nadal wspierać działalność Towarzystwa Polsko – Austriackiego.

Sporządził: Janusz Gast
Wiceprezes TPA