25 listopada 2015

Spotkanie wiceprezesa  Zarządu Głównego TPA mgr. Lubomira Wędzichy z Honorowym Prezesem Forum Polonii w Austrii p. Andrzejem Lechem oraz kierownictwem Zachodniej Izby Gospodarczej, prezesem Zarządu Markiem Pasztetnikiem, dyrektorem Wydziału Zagranicznego, p. Sylwią Lasotą oraz członkiem Zarzadu ZIG, p.Krzystofem Pokornym.Celem spotkania było nawiazanie współpracy TPA i ZIG z Forum Polonii. Efektem tych wstępnych rozmów jest zaproszenie przedstawicieli ZIG i TPA do Austrii w celu dalszego omówienia form i kierunków współpracy. Proponowane dziedziny to m.in. restauracja szkolnictwa zawodowego na wszystkich poziomach w oparciu o system austriacki, wymiana kulturalna oraz opieka mobilna i stacjonarna nad osobami w starszym wieku.