25 listopada 2020

O Austrii i Galicji – oddział TPA w Nowym Sączu

W Nowym Sączu został aktywowany oddział Towarzystwa Polsko-Austriackiego. Organizacja zrzesza członków z całego regionu – od Mszany Dolnej po Gorlice, ale również z innych części Małopolski. To jedyna tego typu inicjatywa na terenie naszego województwa.

Początki TPA w Nowym Sączu sięgają 1993 r., kiedy miłośnicy kultury austriackiej założyli oddział organizacji w mieście. Jego prezesem była Małgorzata Borsukowska-Stefaniczek. W jego skład wchodzili znamienici sądeczanie, m.in. Irena Styczyńska. Po kilkuletniej przerwie jej działalność została wznowiona.  Od 2020 r. prezesem oddziału jest Łukasz Połomski, zaś jego zastępcą Michał Wójcik. W składzie TPA znalazło się mnóstwo społeczników, miłośników Austrii, a szczególnie wielu historyków.

Zajmujemy się historyczno-kulturowym dziedzictwem Galicji w kontekście relacji polsko-austriackich. Galicji już nie ma. Wieloznaczność nazwy “Po Galicji” dotyczy zatem przeszłości i przyszłości miejsca oraz współczesnej recepcji mitu Galicji, który jest naszym wspólnym doświadczeniem. Tę opowieść chcemy rozszerzyć na współczesną Austrię i jej kulturę. Startujemy – bądźcie z nami! – poinformowali działacze TPA w Nowym Sączu. Od 10 listopada działa oficjalny fanpage organizacji: https://www.facebook.com/PoGalicji

Wznowienie działalności Oddziału spotkało się ze sporym zainteresowaniem mediów lokalnych, które opisały inicjatywę.

Opracował: dr Łukasz Połomski, prezes Oddziału TPA w Nowym Sączu.