16 października 2020

Austria ponownie w Nowym Sączu

Z inicjatywy oraz dzięki konsekwentnym  staraniom dra Łukasza Połomskiego, znanego
w Nowym Sączu działacza społecznego, wznowił swą działalność programową  istniejący  w  tym mieście w latach 1993 – 2000 Oddział Towarzystwa Polsko – Austriackiego.

Podczas zebrania inauguracyjnego, które odbyło się w dniu 13 października br. omówiono  wstępne   założenia   działalności programowo-organizacyjnej  oraz dokonano wyboru władz oddziału: na funkcję prezesa Zarządu Oddziału wybrany został Łukasz Połomski,  wiceprezesa Michał Wójcik, sekretarza Agnieszka Filipek oraz skarbnika Edyta Danielska.

Do składu Komisji Rewizyjnej Oddziału wybrano: Małgorzatę  Borsukowską – Stefaniczek, Artura Franczaka i Dariusza Chwastka.

Gratulujemy wybranym Koleżankom i Kolegom i życzymy sukcesów w działalności Oddziału TPA w Nowym Sączu.