1 grudnia 2020

Interesująca rozmowa
Na łamach wiedeńskiego czasopisma POLONIKA – czasopisma Polonii austriackiej nr 5/2020 ukazała się interesująca rozmowa z p. Marią Gawlas, znaną i ceniona działaczka społeczną Ślaska Cieszyńskiego. Szczególnie wiele uwagi poświęca ona sprawom polsko- austriackim. Jako współzałożycielka (przed 32 laty) oddziału Towarzystwa Polsko-Austriackiego w Cieszynie wniosła istotny wkład w upowszechnianie wśród społeczeństwa polskiego rzetelnej wiedzy o Austrii, jej dziejach i współczesności. Od 15 lat pełni funkcję prezeski Zarządu Oddziału TPA w Cieszynie. Jest inicjatorką i animatorką wielu przedsięwzięć programowych, zwłaszcza w dziedzinie kultury. Jest także członkinią Zarządu Głównego TPA. Obradujący w kwietniu 2019 r. w Warszawie Walny Zjazd Delegatów nadał p. Marii Gawlas najwyższy tytuł Honorowego Członka TPA. Podczas jubileuszowych obchodów 60.lecia powstania i działalności Towarzystwa została odznaczona Honorowym Medalem Zasługi TPA przyznanym za jej wkład w rozwój i utrwalanie przyjaznych stosunków polsko- austriackich.
(Zet)
aby powiększyć kliknij artykuł