26 października 2023

Narodowe Święto Republiki Austrii 

W dniu 26 października 2023 roku odbyło się w Warszawie przyjęcie z okazji Narodowego Święta Republiki Austrii. Na zaproszenie JE Andreasa Stadlera,  Ambasadora Republiki Austrii w przyjęciu uczestniczyła grupa członków naczelnych i oddziałowych władz Towarzystwa Polsko – Austriackiego z Prezesem Zarządu Głównego, Januszem Gastem na czele. W uroczystości wzięło udział ponad 600 gości, w tym wielu Austriaków mieszkających w Polsce, a także liczni prominentni przedstawiciele świata polityki, biznesu, dyplomacji, kultury i nauki.
Po odśpiewaniu, przez zaproszony z Austrii kwartet wokalny, trzech hymnów: austriackiego, polskiego i unijnego rozpoczęła się część oficjalna uroczystości, w której  głos zabrał  Ambasador, a po nim  gość honorowy z Austrii, Hans Peter Doskozil, Premier Kraju Związkowego, Burgenlandu. Na zakończenie wystąpiła Gabriela Morawska-Stanecka, Wicemarszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przewodnicząca senackiej grupy polsko – austriackiej.
W przyjaznej atmosferze, przy muzyce austriackiego kwintetu  “Haydn Brass”,  rozpoczęła się część towarzyską uroczystości, która była wspaniałą okazją do nawiązywania nowych kontaktów z wieloma osobami,  którym jest bliska współpraca polsko – austriacka w wielu dziedzinach.

Opracowanie: Zarząd Główny TPA.
Zdjęcia: Ewa Gast i  Stanisław Komorski.

Posiedzenie Zarządu Głównego TPA

W dniu 26 października 2023 roku po uroczystości Narodowego Święta Austrii odbyło się w Hotelu “Polonia” w Warszawie posiedzenie Zarządu Głównego TPA, w którym wzięli udział:

  • Mgr Janusz Gast                                           – Prezes Zarządu Głównego
  • Dr Bogumiła Kmieć                                     – Wiceprezes Zarządu Głównego
  • Mgr mec. Roman Podświadek               – Sekretarz Generalny Zarządu Głównego
  • Prof. dr Marek Żukowski                           – Członek Zarządu Głównego
  • Mgr Stanisław Komorski                           – Członek Zarządu Głównego
  • Maria Gawlas                                                  – Członkini Zarządu Głównego
  • Mgr Agnieszka Piasny – Prezes Oddziału TPA w Olkuszu
  • Mgr Urszula Gowin – Skarbnik  Oddziału TPA w Radomiu
  • Mec. Anita Kwecko – pełnomocnik Zarządu Głównego d/s powołania Rady Społeczno – Programowej i Gospodarczej
  • Mgr Maciej Wcisło – pełnomocnik Zarządu Głównego d/s reaktywowania Oddziału TPA w Krakowie
  • Red. Jerzy Wojciewski – pełnomocnik Zarządu Głównego d/s współpracy z mediami, rzecznik prasowy.

Obrady otworzył Janusz Gast, Prezes Zarządu Głównego, który poinformował  zebranych o planowanych przedsięwzięciach:

 • obchody 65 lecia TPA – 2024 r.
 • III Polsko-Austriackie Forum Samorządowe w Zamościu i Lublinie

Następnie udzielił głosu Romanowi Podświadkowi,  Sekretarzowi Generalnemu, który przedstawił wstępne założenia organizacyjne III Polsko-Austriackiego Forum Samorządowego w Zamościu i Lublinie.
Kolejnym punktem porządku obrad była dyskusja, w której wzięli udział: Bogumiła Kmieć, Maria Gawlas, Urszula Gowin,  Marek Żukowski i Maciej Wcisło. Wnioski z dyskusji zostały zawarte w protokole z posiedzenia Zarządu Głównego.
W trakcie posiedzenia Janusz Gast udekorował Agnieszkę Piasny, Prezesa Oddziału TPA w Olkuszu, Honorową Odznaką “Zasłużony dla Towarzystwa Polsko-Austriackiego”.
Zarząd Główny przyjął w poczet członków TPA  Mgr Izabelę Nawrot oraz Mgr inż. Jerzego Okłę z Warszawy.
Na tym posiedzenie Zarządu Głównego zakończono.

Zdjęcia: Stanisław Komorski