27 kwietnia 2019

AD MULTOS ANNOS!  – Jubileusz w Częstochowie

W dniu 27 kwietnia 2019r. swoje 85te urodziny w gronie znamienitych gości świętował    Pan dr inż. Henryk Wydmuch, który przez wiele lat pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Głównego TPA oraz Prezesa Zarządu Oddziału Częstochowskiego TPA, a jest on wielce zasłużonym społecznikiem oraz założycielem wielu stowarzyszeń i organizacji pozarządowych w Częstochowie i regionie.
Dostojnego Jubilata swoją obecnością zaszczycili miedzy innymi: Pan Krzysztof Matyjaszczyk − Prezydent Miasta Częstochowy, Pan Zdzisław Wolski − Przewodniczący Rady Miasta Częstochowy oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych miasta
i regionu. Wśród wzruszających przemówień i życzeń w trakcie uroczystości odczytany został także list gratulacyjny, który specjalnie z tej okazji do Szanownego Jubilata skierował Pan prof. nadzw. dr Zbigniew Tomkowski − Prezes Zarządu Głównego TPA
w Warszawie.
Pan dr inż. Henryk Wydmuch wyróżnia się od wielu dziesięcioleci niewyczerpalnym zaangażowaniem w działalności społecznej na rzecz miasta i regionu  oraz uczestniczy
we wszystkich przedsięwzięciach naszego oddziału TPA związanych z propagowaniem kultury, turystyki i wiedzy o Austrii.

Opracowanie: Częstochowski Oddział TPA

Na zdjęciach z Jubilatem − przedstawicielki Zarządu Oddziału TPA w Częstochowie:
Dorota Przybyła i Bogumiła Kmieć.