1 maja 2019

W dniu 1 maja 2019r. odbyło się spotkanie przedstawicieli Zarządu Głównego Towarzystwa Polsko-Austriackiego z Prezes „Forum Polonii” w Austrii. Ze strony TPA w spotkaniu uczestniczyli Sekretarz Generalny Zarządu Głównego,  Stanisław Szumski i Sekretarz Zarządu Głównego, Jerzy Jędrzejewski. Forum Polonii w Austrii reprezentowała Prezes Zarządu Pani  Opalińska – Kopeć.

Uczestnicy spotkania wyrazili chęć odnowienia współpracy pomiędzy „Forum Polonii”
w Austrii  i Zarządem Głównym Towarzystwa Polsko-Austriackiego. W trakcie wymiany poglądów dot. podejmowanych inicjatyw uczestnicy spotkania wskazali na wspólne cele działających w Polsce i w Austrii organizacji i wynikające stąd  możliwości współdziałania.  Podkreślono, że dobrym wsparciem dla proponowanych wspólnych działań są  zadania statutowe obu organizacji.

Podczas spotkania przedstawiciele  Zarządu Głównego TPA poinformowali Prezes „Forum Polonii” w Austrii o  przypadającej w tym roku 60 rocznicy powstania Towarzystwa Polsko-Austriackiego i planowanej w dniu 16.listopada br. uroczystości upamiętniającej to wydarzenie.

Uczestnicy spotkania zadeklarowali w drodze korespondencyjnej  przedstawienie  do ew. rozważenia   konkretne propozycje współpracy  na 2019 rok i lata następne.

opr.  mgr Jerzy Jędrzejewski
Sekretarz Zarządu Głównego TPA