10 listopada 2023

Pożegnanie prof. Henryka Bednarskiego

W wieku 89 lat zmarł prof. dr hab. HENRYK JAN BEDNARSKI – naukowiec, polityk, publicysta, działacz społeczny.

Henryk Bednarski urodził się w 1934 roku w mazowieckiej wsi Małkini Górnej. Wybrał misję nauczyciela na swoją życiową drogę. Pierwsze doświadczenia zdobywał w Toruniu. Już jako nauczyciel po toruńskim studium nauczycielskim, kontynuował naukę i ukończył studia pedagogiczne na uczelni gdańskiej. Został socjologiem, specjalizującym się  w problematyce socjologii wsi.

Przez wiele lat działał w Bydgoskim Towarzystwie Naukowym, był wykładowcą w Wyższej Szkole Pedagogicznej, dyrektorem Międzywydziałowego Instytutu  Nauk Społecznych. Zdobywał kolejne stopnie naukowe – w 1971 roku doktora nauk humanistycznych, po pięciu latach habilitację i w 1984 roku – tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego.

Był autorem ponad 100 rozpraw naukowych i publicystycznych z zakresu funkcjonowania współczesnych rodzin wiejskich, sytuacji i społecznej roli kobiet rolniczek, aspiracji zawodowych uczniów szkół rolniczych, roli inteligencji na wsi.

W latach 1987–1989 pełnił funkcję ministra edukacji narodowej w rządzie Zbigniewa Messnera.

Był wieloletnim członkiem Towarzystwa Polsko – Austriackiego w Warszawie. Pełnił funkcję członka Zarządu Głównego oraz Przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej.

W imieniu Zarządu Głównego TPA i własnym podczas pogrzebu pożegnał Profesora jego przyjaciel prof. dr Marek Żukowski, członek Zarządu Głównego TPA.