11 kwietnia 2023

Medal 60lecia TPA „Blisko Austrii” dla pani dr Zofii Krzysztoforskiej – Weisswasser

Pan Prof. nadzw. dr Zbigniew Tomkowski – Prezes Zarządu Głównego Towarzystwa Polsko- Austriackiego w Warszawie uhonorował Panią dr Zofię Krzysztoforską – Weisswasser
z Wiednia medalem 60lecia TPA „Blisko Austrii”.

Uroczystość wręczenia medalu miała miejsce w dniu 31 marca w I Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Kazimierza Wielkiego w Olkuszu.

Pani dr Zofia Krzysztoforska – Weisswasser przez wiele lat była wykładowcą w Instytucie Translatorskim i Slawistyki Uniwersytetu Wiedeńskiego, była także członkiem założycielem Klubu Profesorów w Centrum Naukowym Polskiej Akademii Nauk w Wiedniu oraz prowadziła warsztaty, seminaria oraz uczestniczyła w konferencjach organizowanych przez polskie uczelnie w Warszawie, Krakowie, Katowicach, Poznaniu, Białymstoku, Opolu
i w Częstochowie. Jest autorką wielu publikacji wydanych w Polsce i w Austrii.

Dzięki wielu inicjatywom pani dr Krzysztoforskiej – Weisswasser, absolwentki I LO im. Króla Kazimierza Wielkiego w Olkuszu, w tradycję szkoły od dawna wpisane były przedsięwzięcia związane z Austrią min. Tygodnie Austriackie. Gościli tu − na jej zaproszenie − dyplomaci oraz przedstawiciele instytucji austriackich w Polsce.

Od wielu lat odbywają się w szkole wydarzenia polsko – austriackie, w których zajęcia
i warsztaty prowadzi pani dr Krzysztoforska – Weisswasser. Uczennice i uczniowie szkoły uczestniczyli rokrocznie w kursach j. niemieckiego w Wiedniu, w ramach miesięcznego pobytu w Austrii, fundowanego jako stypendium przez panią dr Zofię Krzysztoforską – Weisswasser, która każdorazowo zapewniała im kurs językowy, mieszkanie, wyżywienie oraz kieszonkowe. Dzięki temu poznawali kraj i ludzi, a także bogate życie kulturalne Wiednia. W ostatnich kilku latach uczniowie szkoły korzystają w ramach jej stypendium
z kursów j. niemieckiego w Instytucie Austriackim w Krakowie. Niektórzy ze stypendystów zdecydowali się na studia germanistyczne.

Dzięki jej wieloletniej współpracy z oddziałem częstochowskim Towarzystwa Polsko-Austriackiego, gdzie moderowała spotkania z pisarzami austriackimi, prowadziła konferencje polsko –austriackie, wykłady i warsztaty dla społeczności studenckiej uczelni częstochowskich, została nawiązana współpraca Częstochowy z Olkuszem
w propagowaniu wszystkiego co najpiękniejsze w Austrii.

Pani dr Zofia Krzysztoforska – Weisswasser przyjęła medal z rąk Pani Dyrektor Ireny Majdy oraz Pani Wicedyrektor Barbary Tarczyńskiej – członkiń olkuskiego oddziału TPA. Gratulacje złożył również Pan Bogumił Sobczyk − Starosta Olkuski, a także członkinie
i członkowie olkuskiego oddziału TPA. W uroczystości uczestniczyli również przedstawiciele Młodzieżowego Koła TPA.

Opracowanie: mgr Agnieszka Piasny – Prezes olkuskiego oddziału TPA