11 marca 2019

Wizyta u Magnificencji Rektora Uniwersytetu Warszawskiego

11 marca 2019 r. delegacja Zarządu Głównego TPA w osobach Prezesa, prof. nadzw. dr Zbigniewa Tomkowskiego, Sekretarza Generalnego, mgr Janusza Gasta oraz Sekretarza Zarządu Głównego, mgr Stanisława Szumskiego została przyjęta przez Magnificencję Rektora Uniwersytetu Warszawskiego, prof. dr hab. Marcina Pałysa.

Celem wizyty było omówienie możliwości zorganizowania jubileuszu 60-lecia powstania Towarzystwa Polsko-Austriackiego (TPA) w murach tej uczelni. To tutaj, w gabinecie ówczesnego Rektora, prof. Stanisława Turskiego, „narodziło się” Towarzystwo. Członkowie delegacji przedstawili koncepcję wydarzeń jubileuszowych obejmującą koncert wraz z częścią oficjalną oraz wystawę wydawnictw w języku polskim dotyczących Austrii, stosunków polsko-austriackich oraz Polonii. Szereg tych wydawnictw to plon działalności TPA.

Prośba Zarządu Głównego spotkała się z życzliwością Magnificencji. Szczegóły zaproponowanych przez Towarzystwo elementów rocznicowych obchodów wymagają ustaleń ze stosownymi służbami administracyjnymi Uniwersytetu. Mamy nadzieję, iż również pod patronatem Magnificencji Rektora, będziemy mogli się spotkać na obchodach jubileuszu Towarzystwa z końcem tego roku w murach Uniwersytetu Warszawskiego.

Opr. mgr Stanisław Szumski, Sekretarz Zarządu Głównego TPA