25 stycznia 2019

Wizyta u Ambasadora, 25. 01.2019 r.

Z początkiem jubileuszowego roku 60-lecia powstania Towarzystwa Polsko-Austriackiego, 25 stycznia delegacja Prezydium Zarządu Głównego w osobach: Prezesa, prof. nadzw. dr. Zbigniewa Tomkowskiego, Sekretarza Generalnego, mgr. Janusza Gasta oraz Sekretarza Zarządu Głównego, mgr. Stanisława Szumskiego złożyła wizytę Jego Ekscelencji
dr. Wernerowi Almhoferowi, Ambasadorowi Republiki Austrii w Warszawie.

Głównym celem wizyty było poinformowanie Ambasadora o planowanych wydarzeniach związanych z upamiętnieniem tej rocznicy. Nie obyło się bez przypomnienia inicjatyw zrealizowanych w ubiegłym roku w całej Polsce, w tym Polsko-Austriackiego Forum Samorządowego w Rzeszowie oraz konferencji naukowej, pt. “Republika Austrii. Dzieje, współczesność, relacje polsko-austriackie (1918 – 2018)”. Jego Ekscelencja wyraził podziękowania  wszystkim działaczom i członkom Towarzystwa w całym kraju. Podkreślił, że Towarzystwo może zawsze liczyć na zainteresowanie i wsparcie Ambasady oraz jednostek z nią związanych.

Prof. nadzw. dr Zbigniew Tomkowski poinformował iż punktem kulminacyjnym obchodów 60-lecia Towarzystwa będzie uroczystość zorganizowana pod koniec bieżącego roku przez Zarząd Główny w Warszawie. Symbolicznym miejscem dla tej uroczystości byłyby mury Uniwersytetu, na którego to terenie odbyło się zebranie założycielskie TPA. W tej sprawie Zarząd Główny TPA podejmie odpowiednie starania u Jego Magnificencji Rektora UW prof. dr hab. Marcina Pałysa. Zarząd Główny planuje też wydanie z tej okazji publikacji dokumentującej dorobek Towarzystwa autorstwa prof. nadzw. dr Zbigniewa Tomkowskiego a także wystawę wydawnictw o Austrii i stosunkach polsko-austriackich (wspólnie z Biblioteką UW oraz Austriackim Forum Kultury). Różne inicjatywy okolicznościowe planują także Oddziały Towarzystwa.

Aktywny udział w rozmowach z Ambasadorem  brali: sekretarz generalny, mgr Janusz Gast oraz sekretarz ZG, mgr Stanisław Szumski.

Na prośbę Zarządu Głównego Jego Ekscelencja Ambasador, dr Werner Almhofer wyraził zgodę na objęcie rocznicowych obchodów swoim honorowym patronatem.

Opracował: mgr Stanisław Szumski, Sekretarz Zarządu Głównego