15 maja 2015

Podczas pierwszego posiedzenia członków zespołu roboczego Prezydium Zarządu Głównego TPA (prof. nadzw. dr Zbigniew Tomkowski, prof. nadzw. dr Marek Żukowski, mgr Janusz Gast, mgr Stanisław Szumski, mgr Sławomir Wróblewski) omówiono stan przygotowań dokumentów uchwalonych na Walnym Zjeździe Delegatów w celu złożenia w Krajowym Rejestrze Sądowym.
Postanowiono wystąpić do Urzędu Skarbowego o nadanie identyfikacji podatkowej NIP.