18 kwietnia 2015

Odbył się Walny Zjazd Delegatów Towarzystwa Polsko-Austriackiego, na którym wybrano nowe władze oraz przyjęto Uchwałę Programową i dokonano zmian w Statucie TPA. W uznaniu szczególnych zasług dla rozwoju stosunków między Polską a Austrią, wieloletnim działaczom TPA, wręczono Honorowe Odznaki i Dyplomy Zasłużonego dla Towarzystwa Polsko-Austriackiego.