17 stycznia 2020

Spotkanie prof. nadzw dra Zbigniew Tomkowskiego z mgr Juliuszem Madejem, Prezydentem Uczelni Łazarskiego, Patronem Honorowym Jubileuszu 60.lecia TPA

W dniu 17 stycznia br prezes Zarządu Głównego TPA prof. nadzw dr Zbigniew Tomkowski spotkał się z mgr Juliuszem Madejem, Prezydentem Uczelni Łazarskiego i Patronem Honorowym Jubileuszu 60.lecia Towarzystwa Polsko-Austriackiego, który z przyczyn obiektywnych (pobyt zagranicą) nie mógł osobiście uczestniczyć w uroczystościach jubileuszowych, które sie odbyły w murach Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie
powstało nasze Towarzystwo.
W spotkaniu uczestniczył również prof. dr hab Paweł Olszewski, dziekan Wydziału Medycznego Uczelni Łazarskiego, który podczas uroczystości jubileuszowych TPA reprezentował Patrona Honorowego mgra Juliusza Madeja, kontynuatora dzieła dra Ryszarda Łazarskiego, współzałożyciela Towarzystwa Polsko -Austriackiego
oraz twórcę Wyższej Szkoły Handlu i Prawa w Warszawie (obecnie Uczelnia Łazarskiego).
Prezes Towarzystwa poinformował Prezydenta Uczelni o przebiegu jubileuszowych uroczystości, udziale w nich wielu dostojnych gości, w tym Ambasadora Austrii w Polsce dra Wernera Almhofera, Ambasadora Austrii na Łotwie mgr Stelli Avallone (wcześniej ministra pełnomocnego w Ambasadzie Austrii w Warszawie), b. ministra Spraw Zagranicznych RP, Adama Daniela Rotfelda, licznych przedstawicieli uczelni, delegatów oddziałów regionalnych TPA. Podkreślił też znaczenie przyznania Towarzystwu przez marszałka województwa mazowieckiego, Adama Struzika, Medalu PRO MASOVIA,
za wybitne zasługi dla Mazowsza. Przekazał również Prezydentowi Juliuszowi Madejowi wyrazy serdecznych podziękowań za pomoc udzielaną Towarzystwu w realizacji jego zadań programowych, wręczył mu Jubileuszowy Medal Pamiątkowy Towarzystwa oraz przekazał publikację swego autorstwa ” Z dziejów Towarzystwa Polsko-Austriackiego 1959-2019″.
Prezydent Juliusz Madej, wysoko oceniając dotychczasową działalność Towarzystwa podkreślił, iż podobnie jak dotychczas, będzie udzielał mu pełnego poparcia
i wszechstronnej pomocy.
Spotkanie odbyło się w niezwykle serdecznej atmosferze.