7 stycznia 2020

Spotkanie z JM dr. hab. Marcinem Pałysem, prof. Uniwersytetu Warszawskiego

W dniu 7 stycznia 2020 roku prof. nadzw. dr Zbigniew Tomkowski – prezes oraz mgr Janusz Gast – wiceprezes Zarządu Głównego TPA złożyli wizytę Jego Magnificjencji dr. hab. Marcinowi Pałysowi, prof. Uniwersytetu Warszawskiego. Celem spotkania było podziękowanie Panu Rektorowi za objęcie Patronatu Honorowego nad obchodami Jubileuszu 60. lecia TPA oraz za udzielenie wszechstronnej pomocy  podczas jego organizacji w reprezentacyjnych salach: Balowej w Pałacu Tyszkiewiczów – Potockich
i Kolumnowej Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, w którym 28 grudnia 1959 roku w gabinecie prof. dr Stanisława Turskiego, ówczesnego Rektora UW, powstało Towarzystwo Polsko – Austriackie w Warszawie.

Prof. nadzw. dr Zbigniew Tomkowski wręczył JM Rektorowi medal okolicznościowy
“60 lat blisko Austrii” oraz wydawnictwa dotyczące obchodów w tym publikację pt.
” Z dziejów Towarzystwa Polsko – Austriackiego (1959 – 1969)” jego autorstwa. Mgr Janusz Gast wręczył Księgę dedykowaną prof. Zbigniewowi Tomkowskiemu, współzałożycielowi Towarzystwa Polsko Austriackiego wydaną przez Oddział TPA we Wroclawiu pod redakcją prof. dr. hab. Rościsława Żerelika i mgr Lubomira Wędzichy, prezesa Oddziału TPA
we Wrocławiu.

Na zakończenie spotkania, które upłynęło w bardzo sympatycznej atmosferze wręczono Panu Rektorowi pismo zawierające również podziękowania dla mgr Anny Wołodko, dyrektor  Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego i jej współpracownikom za pomoc
w zorganizowaniu wystawy pt.: „Blisko Austrii” prezentującej wybrane publikacje w języku polskim o Austrii, stosunkach polsko – austriackich, Polonii w Austrii oraz o austriackiej literaturze. Podziękowano również paniom: Anecie Polak oraz Marzenie Burczyńskiej
z Biura Promocji Uniwersytetu Warszawskiego za życzliwą i owocną współpracę.

W piśmie też wyrażono wdzięczność prof. dr. hab. Zbigniewowi Skowronowi, dyrektorowi Instytutu Muzykologii UW za użyczenie zabytkowego fortepianu, dzięki któremu mógł się odbyć koncert artystów z Wiednia.

Opracował: Janusz Gast
Wiceprezes Zarządu Głównego TPA