18 stycznia 2018

30-lecie Oddziału Towarzystwa Polsko-Austriackiego w Cieszynie.

18-go stycznia o godz. 17.00 imprezą w pięknej, gościnnej siedzibie Szkoły Muzycznej I-go
i II-go stopnia w Cieszynie zapoczątkowany został cykl tegorocznych jubileuszowych wydarzeń organizowanych przez nasze Towarzystwo.
Impreza w Cieszynie została zorganizowana z trzech okazji: 30-lecia Oddziału TPA, 100-lecia powstania pierwszej Republiki Austriackiej oraz 120-lecia urodzin kompozytora Viktora Ullmana, Cieszynianina z urodzenia.
Nad imprezą objął patronat Konsul Honorowy Republiki Austrii w Katowicach, pan Mirosław Bienioszek. Obecny na imprezie Konsul odczytał list gratulacyjny, jaki skierował do członków naszego Oddziału, dziękując w nim za wieloletnią działalność.
Sekretarz Zarządu Głównego TPA, Stanisław Szumski wręczył w imieniu Zarządu Głównego Honorowe Odznaki „Zasłużony dla Towarzystwa Polsko-Austriackiego” panu prof. Wojciechowi Kojsowi, inicjatorowi i założycielowi Oddziału oraz dwu zasłużonym, wieloletnim działaczkom Oddziału, pani Marii Kunz i Helenie Siedlak. Prezes Oddziału, pani Maria Gawlas, posiadająca już Honorową Odznakę „Zasłużony dla Towarzystwa Polsko-Austriackiego”, otrzymała specjalny dyplom.
Następnie odbył się koncert muzyki Viktora Ullmana w wykonaniu młodego śpiewaka
z Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie, Michała Janickiego przy akompaniamencie dr hab. muzyki Lecha Napierały, zamieszkałego we Wiedniu, ale związanego także z Akademią Muzyczną w Krakowie. Koncert odbył się dzięki wsparciu Austriackiego Forum Kultury, które to wspólnie z naszym Towarzystwem zapraszało na Koncert Jubileuszowy.
Na koncercie reprezentowane były władze miasta Cieszyna, z Burmistrzem, panem  Ryszardem Macura  oraz władze Powiatu Cieszyńskiego, w osobach Starosty Cieszyńskiego, pana  Janusza Króla oraz Przewodniczącego Rady Powiatu, pana Ludwika Kuboszka.
Koncert był współfinansowany przez obie te jednostki samorządowe.
A po koncercie…… oczywiście, jubileuszowy tort dla wszystkich uczestników imprezy.
Serdeczne podziękowania za zorganizowanie jubileuszowego koncertu należą się działaczom naszego Oddziału w Cieszynie, zwłaszcza pani Prezes Marii Gawlas oraz wszystkim instytucjom i organizacjom które wsparły imprezę finansowo.
Opr. mgr Stanisław Szumski, Sekretarz Zarządu Głównego TPA.
Zdjęcia: Renata Karpińska, Kierownik Biura Promocji, Informacji i Turystyki Urzędu Miejskiego w Cieszynie.