16 stycznia 2018

W dniu 16 stycznia 2018r. w Instytucie Filologii Germańskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego, pod egidą tamtejszej Biblioteki Austriackiej, miał miejsce wykład pt: „ Helene Deutsch – uczennica Zygmunta Freuda na salonach światowej psychoanalizy”. Stanowił on zwieńczenie wystawy Kalliope, ukazującej kobiety, które na przestrzeni wielu lat zapisały się „złotymi zgłoskami” w historii Austrii. O życiu i dokonaniach naukowych Heleny Deutsch (1884-1982), pochodzącej z Przemyśla i całe życie ten fakt mocno podkreślającej, opowiedziała gościnnie dr Jolanta Czartoryska, członek naszego Towarzystwa.  Jolanta Czartoryska jest prawnikiem i historykiem zajmującym się historią przełomu wieków XIX
i XX oraz parlamentaryzmem II RP. Dotarła do obcojęzycznych źródeł na temat Helene Deutsch i odtworzyła drogę, jaką ta przemyślanka, będąca potem Austriaczką, odbyła, aby stać się jedną z „matek psychoanalizy” jak została nazwana w literaturze amerykańskiej.

W wykładzie wzięło udział wielu studentów, dla których Helena Deutsch z domu Rosenbach  jest postacią z odległych kart historii, podobnie jak problematyka psychoanalizy, którą się całe życie zajmowała. Wykład, poparty prezentacją multimedialną  z wieloma fotografiami Heleny Deutsch i osób z nią związanych,wzbudził wśród młodych ludzi spore zainteresowanie, które przejawiło się m.in. w  miłym podziękowaniu po wykładzie. Wystawa i wykład, ukazujące wiele odważnych, walecznych i mądrych kobiet, przypomniały postaci, stanowiące gotowe życiowe wzorce, z których młodzi ludzi mogą czerpać pod warunkiem, że się z nimi zapoznają. Wykład został utrwalony na fotografiach, które załączamy do niniejszej informacji.

opr. Adam S. Czartoryski