23 września 2023

Posiedzenie Zarządu Głównego TPA

W dniu 23 września 2023 roku odbyło się w Domu Literatury w Warszawie posiedzenie Zarządu Głównego TPA, podczas którego przyjęto rezygnację i odwołano prof. dr hab. Krzysztofa Kuczyńskiego z funkcji Prezesa TPA.

Dokonano wyboru nowego Prezesa Zarządu Głównego, którym został Mgr Janusz Gast oraz  Sekretarza Generalnego, Mgr Mec. Romana Podświadka.

Podjęto uchwały:

  • o zwołaniu Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów TPA w II kwartale 2024 roku.
  • w sprawie Regulaminu Młodzieżowych Kół TPA
  • w sprawie zorganizowania w Zamościu w 2025 roku III Polsko – Austriackiego Forum Samorządowego

Janusz Gast jest aktywnym członkiem Towarzystwa Polsko – Austriackiego od ponad trzydziestu lat. W minionym okresie pełnił funkcję Skarbnika, Sekretarza Generalnego oraz Wiceprezesa Zarządu Głównego TPA. Za swą społeczną pracę otrzymał Honorową Odznakę Zasłużonego dla TPA, Medal “Blisko Austrii” oraz Medal 60 lecia TPA.

Za liczne, znaczące zasługi dla polsko-austriackiej współpracy oraz działalności na rzecz trwałego zbliżenia polsko-austriackiego, Prezydent Republiki Austrii, Alexander Van der Bellen przyznał Januszowi Gastowi  w 2021 roku order.