29 września 2023

Nowe władze Towarzystwa Polsko-Austriackiego

Lubelski oddział Towarzystwa Polsko-Austriackiego powstały z inicjatywy i w dużej mierze złożony z pracowników naukowych Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w roku akademickim 2023/2024 wkroczy w 47 rok działalności. Siedzibą Oddziału jest nieprzerwanie Wydział Politologii i Dziennikarstwa. Towarzystwo Polsko-Austriackie, którego Zarząd Główny mieści się w Warszawie istnieje już 64 lata. 17 czerwca 2023 r. odbył się walny zjazd, na którym dokonano wyboru nowych władz TP-A. W Lublinie, na zebraniu 10 lipca 2023 r. wybrano też nowe władze Oddziału. Z funkcji prezesa ustąpiła dr Elżbieta Muciek działająca w Towarzystwie od 1986 r. Nową prezes została dr Dorota Litwin-Lewandowska, a funkcję skarbnika objęła dr hab. Ewa Godlewska, obie z Wydziału Politologii i Dziennikarstwa. Wiceprezes Oddziału – dr Stanisław Błaziak pozostał na stanowisku, podobnie jak członek Zarządu – mgr Stanisław Komorski. Nowemu Zarządowi gratulujemy i życzymy nieprzerwanej działalności w kolejnych latach.

Elżbieta Muciek